Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Teoria plebiscitului în viziunea istoricului și juristului Alexandru V. Boldur

Autor: Dr. hab. N. Enciu
Semnarea Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920, prin care marile puteri – Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia – recunoşteau unirea Basarabiei cu România [1], a aşezat pe o nouă bază relaţiile româno-sovietice, din punctul de vedere al normelor dreptului internaţional.Descarcă

130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european

Autor: M. c. Demir Dragnev
Fondarea, acum 70 de ani, a primelor instituții academice din Republica Moldova, s-a bazat pe o bogată tradiție a vieții științifice de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv în domeniul științelor istorice.Descarcă

Înfometarea Moldovei postbelice sub regimul sovietic (1946–1947)

Autor: Dr. Anatol Țăranu
Foametea postbelică din RSS Moldovenească a fost o temă „tabu” în istoriografia sovietică. Doar de la sfârşitul anilor 1980 – începutul anilor 1990, când graţie politicii de perestroika iniţiată de Gorbaciov încep dezbateri publice intense pe un şir de subiecte interzise ale trecutului, demarează şi procesul haşurării aşa-ziselor „pete albe” ale istoriei.Descarcă

Presa periodică din RSSM în contextul politicii privind mass-media în perioada lui N. Hrușciov

Autor: Dr. Mariana Bagrin
La un deceniu de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în condiţiile existenţei unor grave probleme interne de natură social-economică, a unui regim dictatorial ce presupunea absenţa oricăror drepturi şi libertăţi democratice şi pericolului real de a face faţă unei noi conflagraţii mondiale, în URSS se resimțea acut necesitatea unor politici și schimbări.Descarcă

Stratagema propagandei sovietice în „războiul de iarnă” cu Finlanda

Autor: Drd. Daniela Şişcanu
Marele Knezat finlandez, înființat în 1809, după anexarea Finlandei de Imperiul Rus, a avut, de-a lungul secolului al XIX-lea, o autonomie suficient de largă, constituție proprie, legislație proprie și parlament. Guvernarea era realizată de Senat, acesta fiind condus de general-guvernatorul rus [2].Descarcă

Din istoria vitiviniculturii Moldovei (de la origini până în secolul al XVIII-lea)

Autor: Dr. Dumitru Bratco, cerc. Vasile Haheu
Producţia vitivinicolă medievală reprezintă o continuare a tradiţiilor precedente. Evoluţia firească a ramurii este întreruptă la sfârşitul secolului al XIX-lea sub influenţa negativă a filoxerei.Descarcă

Un congres al scriitorilor cu impact istoric

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Printre evenimentele cu deosebită rezonanţă istorică, ce au anticipat procesele Renaşterii naţionale basarabene, a fost, indiscutabil, Congresul al III-lea al Scriitorilor desfăşurat în zilele de 14-15 octombrie 1965.Descarcă

Învăţământul primar şi secundar din Bucovina, în perioada 1869–1918

Autor: Dr. Constantin Ungureanu
Anul acesta s-au împlinit 240 de ani de la anexarea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic, teritoriu care avea să se numească Bucovina.Descarcă

Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după războiul Crimeii (1856)

Autor: Cercet. șt. Eugen-Tudor Sclifos
Războiul Crimeii, început dintr-un „moft” al țarului Nicolae al II-lea de a pune mâna pe Constantinopol și de a da lovitura de „grație” „omului bolnav” al Europei, a dus la crearea unei coaliții occidentale în frunte cu „tandemul” franco-britanic.Descarcă

Poziţia nobilimii basarabene față de tentativele funcționarilor țariști de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813 – 1815

Autor: Dr. hab. Alexei Agachi
Problema luptei nobilimii basarabene împotriva tendințelor reprezentanților țarismului din administrația regiunii de a suprima în anii 1813 –1815 autonomia Basarabiei continuă să rămână actuală din punct de vedere științific.Descarcă