Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Creşterea şi fructificarea pomilor de cătină albă în funcţie de soi

Autor: Acad. Gheorghe Cimpoieş, drd. Ion Cvasov
Deşi cătina albă are valoroase însuşiri agronomice, alimentare, terapeutice etc. [3,7], ea nu a avut o răspândire largă în lume, în primul rând, din cauza productivităţii mici a plantelor şi a prezenţei ghimpilor, care sunt un mare impediment la recoltarea manuală [4].  Descarcă

Multivariate spectroscopy analysis for calssification and identification of moldavian matured wine distillates

Autor: PhD Michail Khodasevich, dr. Elena Scorbanov, Elena Cambur, acad. Boris Gaina
Currently an increasing number of consumers care about their health and want to buy natural and authentic food. Authenticity (originality) is an in herent constituent part of a food quality.Descarcă

Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova

Autor: Conf. univ. Gh. Pripa
Actualmente, umanitatea se confruntă cu mai multe probleme acute, precum epuizarea surselor de carburanţi şi a apei potabile sau creşterea concentraţiei de gaze cu efect de seră din care rezultă încălzirea globală.Descarcă

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. cercet. B. Boincean
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu o criză sistemică de ordin economic, ecologic şi social, care împiedică tranziţia la un sistem de agricultură durabilă, inclusiv ecologică.Descarcă

Produse secundare de origine vitivinicolă și utilizarea lor (studiu informativ)

Autor: Acad. B.Gaina, G. Cobirman, drd. R. Golubi
Sunt evaluate realizările ştiinţifice semnificative privind valorificarea produselor secundare vitivinicole. Pe baza lor s-au elaborat biotehnologii moderne de obţinere a unor produse valoroase, cu aplicare vastă în ramurile economiei naţionale: industria alimentară, oenologie, farmacologie, cosmetologie, producerea energiei termice şi electrice.Descarcă

Starea actuală a azotului din solurile Moldovei și masuri de optimizare a nutriției plantelor

Autor: Acad. S. Andrieș
Azotul este cel mai activ element nutritiv care joacă un rol important în viața plantelor și animalelor.Descarcă

Justus Von Liebig's transition from chemist to agronomist, adept of the ecological agriculture

Autor: dr.hab. Jan Diek van Mansvel, dr.hab. B. Boincean
In this paper we present additional information on the ways wherein Justus von Liebig perceived himself as a researcher and the nature around him that he wanted to discover. Spirited by the drive to contribute to a bette nutrition for the people, he started as a gifted chemist in the laboratory, but then went on into the countryside to see how his laboratory findings worked out in farmers’ practices, in various countryside’s (soil-climate) conditions, and in human nutrition.Descarcă

Pretabilitatea la irigație a apelor de suprafață din raionul Ialoveni

Autor: dr. I. Rozloga, dr.V. Filipciuc,cerc. A. Jeleapov
Apele de suprafață din teritoriul cercetat, prezente prin râuri interioare (mici), lacuri de acumulare și iazuri, se caracterizează printr-o diversitate foarte mare a mineralizării și chimismului, fiind influențate puternic de factori naturali și antropici. Obiectivul principal al prezentei lucrări este studierea compoziției chimice și indicatorilor de calitate ai apelor în scopul evaluării pretabilității lor la irigație.Descarcă

Realizări în ameliorarea porumbului cu calităţi speciale pentru utilizare

Autor: dr., conf. cercet. V. Maticiuc, dr., conf. cercet. Silvia Mistreț, cercet. șt. Lucia Guzun
Porumbul cu calităţi speciale se diferenţiază de porumbul normal (dentiform) prin structura, consistenţa şi culoarea bobului, compoziţia biochimică şi alte proprietăţi calitative ale acestuia, care permit diversificarea alimentaţiei umane şi sporirea valorii economice a porumbului [1, 2, 3].Descarcă

Soiul care va contribui la diversificarea sortimentului strugurilor pentru masă

Autor: Dr. T. Cazac
Pentru moment, în structura sortimentală a soiurilor destinaţi strugurilor pentru masă în spațiul autohton este un lider absolut – soiul Moldova, acesta ocupând cca 50 la sută din suprafaţa ocupată cu soiurile de struguri pentru masă şi cca 70 la sută din volumul exporturilor strugurilor proaspeţi.Descarcă