Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 2 (37), 2015

Eveniment

„Însuşirea corectă a destinelor poporului român în istorie” ca preocupare dominantă a academicianului Ioan-Aurel Pop

Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru
Personalitate de excepţie a ştiinţei, culturii şi vieţii publice din România contemporană, academicianul Ioan-Aurel Pop, prin vasta şi prodigioasa-i activitate, prin modelul de probitate ştiinţifică, morală şi de atitudine civică, şi-a binemeritat încrustarea numelui în galeria marilor intelectuali români, ducând faima şi prestigiul ştiinţei şi culturii româneşti departe peste hotarele ei politico-administrative.Descarcă

O întâlnire cu semnificații istorice

Autor: Acad. Păun Ion Otiman
La 2 aprilie 2015, cu numai o singură zi înaintea sărbătoririi a 149 de ani de la înfiinţarea Societăţii Literare Române, Casa Regală a României, la iniţiativa M.S. Regelui Mihai I, reprezentată prin Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele consort Radu de România, a desfășurat la Palatul Elisabeta o întâlnire între reprezentanții Casei Regale a României, Academiei Române și Academiei de Științe din Republica Moldova.Descarcă

Constantin Stere la 150 ani de la naștere

Omagiu lui Constantin Stere la 150 de ani de la naștere

Autor: Academician Gheorghe Duca
Onorată asistență,
Astăzi comemorăm 150 de ani de la nașterea lui Constantin Stere, personalitate complexă, de prim rang a vieții și culturii româneşti, cu activitate multilaterală de om politic, jurist, profesor universitar, scriitor şi publicist. Conferința noastră științifică, organizată sub egida Academiei Române și Academiei de Științe a Moldovei, împreună cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, este un omagiu adus marelui nostru compatriot care s-a implicat plenar, timp de patru decenii, în viața politică și culturală din România și Basarabia.
Descarcă

Constantin Stere – deputat în Sfatul Țării al Basarabiei

Autor: Ion Negrei, cercetător ştiinţific
O misiune neașteptată, dar demult dorită. La 22 martie 1918, la Iași, se întrunea într-o ședință Consiliul de Miniștri al României la care participau și liderii basarabeni Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, Daniel Ciugureanu, prim-ministru al Republicii Democratice Moldovenești, și Pan Halippa, vicepreședintele Sfatului Țării.Descarcă

Scientometrie

Resursele ştiinţifice umane – factorul-cheie pentru scientificarea ţării

Autor: Dr. hab. Ion Holban, Cristina Petrov (Cotun)
Concepţia care domină azi lumea civilizată este formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere, în care să prevaleze spiritul şi metodele ştiinţifice, angajarea plenară a ştiinţei la soluţionarea problemelor economice şi sociale ale ţării, organizarea şi gestionarea ştiinţifică a muncii, studiul ştiinţific şi optimizarea fiecărei operaţii, utilizarea pe larg a tehnologiilor informaţionale, transferul operativ de cunoştinţe de la un domeniu la altul.Descarcă

Societatea cunoaşterii

Libertatea creației științifice și asigurarea interesului public în activitatea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Victor Balmuş
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că „orice persoană are dreptul să participe … la progresul ştiinţific şi beneficiile sale, … are dreptul la protecţia intereselor morale şi materiale care decurg din orice operă ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este” [1, p. 11, art. 27].Descarcă

Ihtiologie

Cooperare transfrontalieră: evaluarea migraţiei metalelor și determinarea toleranței ecosistemelor acvatice

Autor: Dr. hab. Elena Zubcov, Dr. Lucia Bilețchi, Dr. Natalia Zubcov, Dr. Nina Bagrin
Actualmente, problemele legate de disponibilitatea resurselor de apă, calitatea apei şi valorificarea ecosistemelor acvatice dulcicole se numără, cu siguranţă, printre cele cu impact vital. Mai multe directive internaționale sunt axate pe problematica apei şi a sănătăţii umane [2, 4].Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Asistență științifică pentru domeniul producției de ceapă

Autor: Dr. hab. Vasile Botnari
Ceapa în alimentaţie şi în medicină. Ceapa este una dintre cele mai răspândite culturi legumicole. Cunoscută de peste 4000 de ani, era cultivată în Egipt, în luncile fertile ale Nilului, în Grecia Antică.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Simularea computațională a curgerilor turbulente în rotoarele eoliene

Autor: Dr. hab., prof. univ. Viorel Bostan
Tradițional, cercetările în domeniul științelor aplicative și fundamentale s-au bazat pe două abordări: teoretică și experimentală. Recent, a devenit la fel de importantă o a treia abordare – computațională.Descarcă

Ştiinţe medicale

Paradigma medicinei integrative în parodontologia modernă

Autor: Acad. Victor Lacusta Dr. hab., prof. univ. Ion Lupan Dr., conf. univ. Valeriu Fala
Conform studiilor epidemiologice publicate de OMS, gingivita și parodontita pot fi calificate ca epidemii chiar în ţările înalt dezvoltate – parodontita cronică severă afectează în jur de 35% din populația SUA și se prognozează că în anul 2030, numărul persoanelor cu parodontită cronică în SUA va ajunge la 71 de milioane (fiecare a 5-a persoană) [4, 14]. Parodontita cronică reprezintă o problemă în sănătatea publică nu numai prin creșterea dramatică a numărului de pacienți, dar și prin consecințele medico-sociale și economice grave.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI