Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 3 (42), 2016

Eveniment

Sărbătoarea europeană a științei la Chișinău

Autor: Dr. Lidia Romanciuc
Chişinăul, împreună cu peste 300 de orașe din Europa, a sărbătorit „Noaptea Cercetătorilor Europeni”. Sărbătoarea științei a avut loc pe 23 septembrie 2016, începând cu ora 15.00, și s-a desfășura în scuarul AȘM sub egida Academiei de Științe a Moldovei, UnAȘM, Centrului Proiecte Internaționale, AQA Logistic și DAS Solutions.Descarcă

Viziunea europeană asupra reformei științei și inovării

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Începând cu 2008, Academia de Științe a Moldovei a promovat integrarea științei naționale în Spațiul European de Cercetare. În 2009, am reușit asocierea la cel de-al Șaptelea Program Cadru pentru Cercetare și InovareDescarcă

Limba română, politica și statul de drept

Autor: Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova
Stimate domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei,
onorați membri ai Academiei de Științe a Moldovei, excelențe,
stimați oaspeți, distins public,
sunt bucuros să mă aflu azi, 31 august 2016, aici, cu Dumneavoastră, în această zi importantă din istoria tânărului nostru stat.
Descarcă

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Igor Podlesnîi, Dr. Evghenii Dumanov, Valentina Bajireanu
Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial putem menţiona activitatea astrofizicianului basarabean Nicolae Donici, care a fost pionier al astrofizicii în prima jumătate a sec. XX, fiind bine cunoscut şi respectat de specialişti. În anul 1908, el a construit pe cont propriu observatorul astrofizic de la Dubăsarii Vechi, înzestrat cu cel mai modern aparataj ştiinţific de pe atunci şi acreditat internaţional.Descarcă

Considerente asupra dezvoltării matematicii și informaticii

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu
Matematica este definită drept o știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, prin noţiunea de matematici înţelegem investigarea structurilor abstracte determinate în mod axiomatic folosind logica formală.Descarcă

Evoluția științelor inginerești, infrastructura instituțională și cooperarea cu industria: anii 1946–2016 (Partea I)

Autor: Acad. Ion Bostan
În Republica Moldova, în perioada postbelică, organizarea, dezvoltarea şi finanţarea ştiinţelor inginereşti s-a efectuat prin trei filiere instituţionale separate:
  • instituţiile academice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM);
  • instituţiile de ramură de cercetare şi birourile specializate de proiectare şi dezvoltare constructiv-tehnologică;
  • instituţiile de învăţământ superior.
Descarcă

Ştiințe socioumaniste: evoluție și personalități

Autor: M. c. Demir Dragnev
Științele socioumanistice și-au definit arealul de cercetare încă în zorile Epocii Moderne, când ele propagau umanismul renascentist. Anume aceste științe s-au aflat la baza primelor academii, apărute în Italia în secolele XV–XVI.Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Cărbuni activi autohtoni pentru economie, protecția sănătății omului și a mediului ambiant

Autor: M. c. Tudor Lupașcu
Cărbunii activi constituie produse chimice de certă valoare, larg utilizați în industriile de medicamente, alimentară, minieră, chimică şi petrochimică, la purificarea apelor reziduale şi potabilizarea apelor de suprafaţă.Descarcă

Selenodependența spectrului aminoacidic din materialul reproductiv

Autor: Drd. Ina Didilică
Dezvoltarea continuă a sanocreatologiei, care are ca scop crearea și dezvoltarea dirijată a statusului sanogen morfo-funcțional al organismului, impune evidențierea etapelor vulnerabile în dezvoltarea gameților, embrionului și fătului, a factorilor ce pot influența negativ dezvoltarea fătului și elaborarea principiilor de profilaxie a eventualelor dereglări morfo-funcționale [1].Descarcă

Zoologie

Babasia Venatorum - un nou agent de parazitoze sanguine la animale și oameni identificat în Republica Moldova

Autor: Drd. Oxana Cravcenco, Dr. Alexandru Movilă, Acad. Ion Toderaș
Importanţa medicală şi veterinară a ixodidelor este enormă din cauza capacităţii lor de a transmite prin muşcături multe tipuri de agenţi patogeni ai infecţiilor transmisibile, precum şi de a-i păstra şi acumula în intervalele dintre feed-uri.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI