Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 4 (43), 2016

Eveniment

Burse regale pentru studenții UnAȘM

Autor: Dr. Tatiana Potîng
La 12 decembrie 2016, în cadrul celebrării la Chișinău a jubileului de 150 de ani al Casei Regale a României, în incinta Sălii de Conferințe a Universității Academiei de Științe a Moldovei, Alteța Sa Regală Principele Radu al României a înmânat bursele de studii „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” pentru doi studenți ai Universității Academiei de Științe a Moldovei.Descarcă

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Autor: Acad. Gh. Duca, Dr., conf. cercet. O. Bogdevici
Dunărea, ca lungime, este al doilea fluviu din Europa şi primul în UE. Râul parcurge aproximativ 2 850 km, legând Pădurea Neagră de Marea Neagră, traversând zece ţări şi având afluenţi din patru ţări.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Avantajele excepţionale ale transmisiilor precesionale în contextul dezvoltării „transmisiilor moleculare”, nominalizate cu Prem

Autor: Acad. Ion Bostan
Cel mai reprezentativ exemplu al traseului evolutiv de la imaginaţia fantastică la tehnologii şi aplicaţii reale în domeniul ingineriei poate fi considerat „Hiperboloidul inginerului Garin” descris în romanul ştiinţifico-fantastic cu acelaşi nume al lui Aleksei Tolstoi.Descarcă

Ştiinţe medicale

Utilizarea antibioticelor şi rezistenţa antimicrobiană

Autor: Dr. E. Bernaz
Astăzi, instituţiile medicale salvează anual zeci de mii şi chiar milioane de vieţi omeneşti, în primul rând, cu ajutorul antibioticelor. Totodată, este de menţionat faptul că istoricul remediilor medicamentoase antimicrobiene cuprinde o perioadă de timp destul de scurtă.Descarcă

Viticultură și vinificație

Tulpini de levuri autohtone de genul saccharomyces pentru producerea vinurilor

Autor: Dr. hab., prof. univ. N. Taran, Dr. hab., prof. cercet. Olga Soldatenco
În scopul obţinerii vinurilor albe și roșii de calitate și a fermentării depline a glucidelor, s-a păstrat tendinţa creării condiţiilor de fermentare lentă, deoarece vinurile fermentate rapid şi tumultos la temperaturi avansate nu posedă calităţile organoleptice dorite. Realizarea acestei etape tehnologice se efectuează prin utilizarea maielelor de levuri selecţionate sau a levurilor active uscate [1, 2].Descarcă

Științe economice

Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală

Autor: Dr. hab., prof. univ. Tatiana Manole, Dr. hab., prof. univ. A. Stratan
Republica Moldova se confruntă cu probleme economice şi financiare, iar fluxurile de capital străin sunt binevenite şi favorabile eficacităţii sistemului economic. Totuşi, acestea pot conduce şi la situaţii de criză a îndatorării, adesea considerându-se că datoria externă creează tot atâtea probleme pe câte le rezolvă.Descarcă

Scientometrie

Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare - dezvoltare

Autor: Dr. M. Guzun, Dr. I. Cojocaru, Dr. Alfreda Roșca, Viorica Botnaru
Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020 [1] include obiective și măsuri concrete pentru eficientizarea managementului sferei de cercetare-dezvoltare în vederea obținerii unor performanțe care ar creşte rolul investigaţiei ştiinţifice în procesul de rezolvare a multiplelor probleme economice și sociale și ar pune baza unei dezvoltări economice durabile.Descarcă

Stat şi drept

Bicameralism versus unicameralism în Suedia: istorie şi contemporaneitate

Autor: Dr., prof. univ. Carolina Smochina, Dr., prof. univ. A. Smochină
 Discuţiile privind oportunitatea schimbării paradigmei parlamentului în Suedia au reprezentat o constantă a discursului politic în a doua jumătate a secolului XX. Deşi, la acel timp, discuţiile s-au dat pe un teren teoretic, începând cu anul 1970 ele sunt animate prin instrumente practice.Descarcă

Reforma administrației publice – obiectiv comun al guvernării și comunității științifice

Autor: Dr. hab., prof. cercet. V. Balmuș
Cunoașterea științifică a fost și rămâne a fi un element indispensabil al dezvoltării societății contemporane. În această ordine de idei, Legea Supremă a Republicii Moldova stipulează: „Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor culturii şi științei naționale şi mondiale” [1, art. 33 alin. (3)], iar „Economia Republicii Moldova este o economie de piață, de orientare socială, bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică, antrenate în concurență liberă” [1, art. 126 alin. (2) lit. d)].Descarcă

Istorie

Misiunea lui P.P. Svinin în Basarabia (septembrie 1815 – aprilie 1816)

Autor: Dr. hab. A. Agachi
Guvernanţii ţarişti nu au dat răspuns direct la protestele şi cerinţele nobilimii basarabene expuse în „jalobele” şi memoriul din anul 1814 [1, p.115-122] şi nici nu au întreprins măsuri pentru ameliorarea situaţiei politice şi social-economice din Basarabia, deoarece până la sfârşitul anului 1815 ţarul Alexandru I s-a aflat la Congresul de la Viena.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI