Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 4 (31), 2013

Eveniment

Coroana română, o instituţie istorică a identităţii naţionale şi a vocaţiei europene

Autor: Alteţa Sa Regală Principele Radu al României
– Dle Preşedinte al Academiei, doamnelor şi domnilor academicieni, Excelenţa Voastră dle Ambasador, doamnelor şi domnilor!
Coroana Română este continuatoarea lungului şir de voievozi şi domni care au îndrumat viaţa şi destinul acestor meleaguri. Casa Regală, care împlineşte peste trei ani un secol şi jumătate de existenţă, nu a fost niciodată cu adevărat o instituţie politică, ci mereu, în toate vremurile, o instituţie istorică şi o instituţie a identităţii naţionale.
Descarcă

Uniunea Europeană – casa noastră comună

Autor: Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României
– Domnule Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova,
Doamnelor şi domnilor membri ai Academiei,
Doamnelor şi domnilor invitaţi!
Este o mare onoare pentru mine astăzi să mă aflu în faţa dumneavoastră şi darurile suplimentare cu care m-aţi copleşit îmi sporesc emoţia.
Îmi face plăcere să evoc rolul Academiei în promovarea culturii şi ştiinţei noastre, în strângerea relaţiilor spirituale între toţi românii, oriunde ar fi ei.

Descarcă

Modele economice de dezvoltare a Republicii Moldova

Autor: Ion Sturza
– Stimate domnule Preşedinte!
Stimaţi domnilor academicieni!
Doamnelor şi domnilor! Recunosc că sunt surprins de numărul mare de participanţi la această discuţie. E adevărat că nu am
ieşit, de mult timp, în faţa unei asemenea audienţe şi numeroase, dar şi de calitate.
Deşi întruniţi sub genericul „Lecturi Academice”, nu consider că aş prezenta o prelegere academică, deoarece nu am avut nici timp, nici tenacitate pentru pregătiri metodologice, dar nici pentru înarmare cu date statistice. Ceea ce voi prezenta sunt nişte reflecţii.

Descarcă

Energetică

Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova

Autor: MSc, cercetător ştiinţific, Natalia Timofte
Lansarea lucrărilor de construcţie a conductei de transport al gazelor naturale Iaşi-Ungheni reprezintă pentru Republica Moldova un pas mare pe calea integrării europene. Proiectul respectiv va avea efecte semnificative asupra pieţei de gaze şi a sectorului energetic în întregime, dar şi asupra economiei şi politicii naţionale.
Descarcă

Economie, finanţe şi statistică

Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară

Autor: Drd. Svetlana Dodon, Dr. hab., prof. Gheorghe Iliadi
Problema echilibrului bugetar a generat o serie de dezbateri ce apar periodic începând din a doua jumătate a secolului XX, când politica financiară a mai multor state a fost infl uenţată de conceptul keynesian (care susţinea că bilanţul dintre veniturile şi cheltuielile bugetare este mai  puţin important decât echilibrul macroeconomic, sugerând că în calitate de instrument-cheie într-o  recesiune poate servi politica fiscală).
Descarcă

2013 – anul internaţional al statisticii

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu
La iniţiativa Institutului Internaţional de Statistică şi a altor organizaţii internaţionale, 2013 a fost declarat Anul Statisticii. Peste 1700 de organizaţii din 116 ţări au susţinut această iniţiativă, exprimându-şi, astfel, recunoştinţa pentru contribuţia Ştiinţelor Statistice în toate domeniile de activitate.
Descarcă

Societatea cunoaşterii

Cu privire la evoluţiile ştiinţei şi societăţii

Autor: Dr. hab. Vasile Marina, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova
În lucrare se pun în evidenţă unele realităţi ştiinţifice şi sociale, a căror cunoaştere permite o mai bună înţelegere a fenomenelor care se produc în natură şi viaţa publică. Evoluţia adesea mai puţin firească a societăţii impune o tratare netriumfalistă a realităţii.
Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Condensarea boseeinstein a polaritonilor excitonici în microcavităţi

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, Dr. Igor Podlesnîi
Informaţia din acest articol se bazează pe raportul prezentat de unul dintre coautori (S. Moscalenco) la seminarul ştiinţific consacrat problemelor fundamentale ale fizicii stării condensate, care a avut loc la 26 septembrie 2013 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Raportul a fost extins, completat şi adaptat la rigorile unei reviste ştiinţifice şi este semnat de doi autori.
Descarcă

Intensificarea fitochimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermentare anaerobă a biomasei

Autor: Dr. Victor Covaliov, Acad. Gheorghe Duca, Dr.hab. Valentin Bobeică, Dr. Olga Covaliova
Problema obţinerii şi utilizării gazului hidrogen (H2) ca agent energetic regenerabil constituie o preocupare de vârf a specialiştilor din multe domenii în contextul soluţionării componentei fundamentale, ecologo-economice, a dezvoltării durabile – trecerea la surse regenerabile de energie. Problema energeticii bazate pe hidrogen mai este şi una controversată şi foarte dificilă.
Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Utilizarea microscopului holografic digital în studiul preparatelor biologice

Autor: Dr. Ludmila Batîr, Dr., conf. univ. Aliona Glijin, Masterand Adriana Acciu, Masterand Maria Gorceag
Istoria microscopiei holografice a început în 1948, când Dennis Gabor a propus o metodă de a evita aberaţia sferică şi a îmbunătăţi calitatea imaginii în microscopia electronică pentru a economisi lentilele din sistemul experimental. Holografia digitală evită prelucrarea chimică şi alte proceduri atribuite holografi ei clasice şi permite post-procesarea digitală a hologramei înregistrate.
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI