Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 1 (36), 2015

Societatea cunoaşterii

Agenda Europeană a științei din Republica Moldova

Autor: Academician Gheorghe Duca, preşedintele AŞM
Uniunea Europeană reprezintă, astăzi, unul din cei mai mari generator de cunoștințe din lume: o treime din producția științifică și tehnologică provine din spațiul European. Totodată, acțiunile statelor membre și ale celor asociate nu se rezumă la generarea cunoștințelor, ci și la transformarea acestora în produse și servicii noi în beneficiul fiecărui cetățean, în scopul dezvoltării unei societăți bazate pe cunoaștere.
Descarcă

Interdependența dintre știința și dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova

Autor: Membru corespondent al AŞM Alexandr Dikusar, Institutul de Fizică Aplicată, Rodica Cujba, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Interdependenţa dintre nivelul de dezvoltare a ştiinţei şi nivelul de dezvoltare economico-socială a societăţii este evidentă. Analiza cantitativă a interdependenţei date şi anume analiza cantitativă a fluxurilor de informaţie la nivel mondial, a devenit însă posibilă odată cu dezvoltarea scientometriei.
Descarcă

Eveniment

Inovația, promovată la "Fabricat în Moldova"

Autor: Roman Chircă, Director general, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Expoziția „Fabricat în Moldova”, ediția a XIV-a, desfășurată în perioada 28 ianuarie – 1 februarie, a marcat începutul anului economic 2015. Organizat tradițional de Camera de Comerț și Industrie, evenimentul a fost găzduit de Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo SA”, având sloganul „Competitivitate, Performanță și Calitate”.
Descarcă

Scientometrie

Tipuri de rezultate științifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuție publică)

Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Dr. hab. Nelly Țurcan, Dr. Alfreda Roșca, Dr. Elena Ungureanu, Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. Igor Cojocaru, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Necesitatea definirii tipurilor de rezultate ştiinţifice ce pot fi obţinute în urma executării proiectelor de cercetare-dezvoltare este determinată de lipsa unui nomenclator al acestora în Republica Moldova, a unor materiale metodologice pentru formularea exactă a realizărilor ştiinţifice, de obligaţia de a evalua şi clasifica rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare, a facilita procesul de raportare şi dezvolta un sistem informatic dedicat raportării în format electronic cu posibilitatea selectării şi monitorizării tipurilor de rezultate ştiinţifice. Indicarea rezultatelor ştiinţifice a proiectelor este solicitată în mai multe cazuri.

Descarcă

Educaţie

Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale

Autor: Dr., conf. univ. Valentina Botnari, Dr., conf. univ. Diana Stah, Universitatea de Stat din Tiraspol
Secolul al XX-lea se impune în istoria umanității prin numeroase descoperiri ce duc la schimbarea modului de viață și a mentalității cu o viteză, pe alocuri, alarmantă.
Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polarităților în microcavități

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Evghenii Dumanov, Inginer Valentina Bajireanu, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Fenomenul de Condensare Bose-Einstein a polaritonilor bidimensionali în gropile cuantice de tip introduse (și) în microrezonator la temperaturi joase, precum şi a polaritonilor tridimensionali în cristalele de tip la temperatura de cameră, a fost descoperit experimental [1-3].
Descarcă

Matematică şi informatică

O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelațiilor dintre real și abstract

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academician Radu Miron, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
Recent, la Editura Universității de Stat a Moldovei a văzut lumina tiparului monografia Topologia algebrică a relațiilor multi-are [4], semnată de doctorul conferențiar universitar Sergiu Cataranciuc, redactor științific – academician Petru Soltan.
Descarcă

Geografie

Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Drd. Rodica Sîrbu, Institutul de Ecologie și Geografie al AŞM
Viţa de vie, fiind o cultură termofilă, este în strânsă dependență de condiţiile meteo-climatice, fapt sugerat și de expresia [4] că în vin, ca şi în oglindă, se reflectă soiul şi locul de creştere a viţei de vie.
Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Compuși terpenici biologic activi de origine naturală și sintetică

Autor: Dr. hab. Aculina Arîcu, Dr. hab. Nicon Ungur, Institutul de Chimie al AȘM
Un interes practic deosebit prezintă compuşii organici naturali care pot fi izolaţi din materie primă locală, renovabilă şi ieftină. În special, din deşeurile agricole şi cele ale industriei alimentare, care sunt ramurile de bază ale economiei naționale.
Descarcă

Energetică

Tendințele funcționării sistemului energetic și securitatea energetică

Autor: Dr. hab. Vladimir Berzan, Dr. Elena Bîcova, Acad. Vitalii Postolati, Mihail Grodețchii, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Securitatea energetică este influenţată de factori externi şi interni. Multitudinea lor creează dificultăţi pentru estimarea şi monitorizarea evoluţiei securităţii energetice curente, inclusiv în vederea elaborării unor măsuri argumentate pentru sporirea siguranţei alimentării cu energie a economiei şi consumatorilor din ţară.
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI