Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: 3(34), 2014

Management în cercetare şi inovare

Ştiinţă performantă în serviciul societăţii

Autor: Gheorghe Duca
În anul 2014 a fost ales preşedintele AŞM. Astfel, programul managerial de activitate pentru viitor se înscrie pe linia continuităţii şi asumării responsabilităţilor în vederea păstrării valorilor şi performanţelor în noile condiţii de modernizare a sferei academice.
Descarcă

Dezvoltarea cercetării tehnico-tehnologice şi pregătirea cadrelor inginereşti la Bălţi

Autor: Dr. hab., prof.univ. Pavel Topala, Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi
Nu cred că există o dată concretă care ar putea atesta începutul dezvoltării ştiinţelor tehnologice şi inginereşti în urbea de la nordul ţării cu numele Bălţi. Oraşul, ca şi multe altele, a avut la origine mai multe localităţi sau mahalale (Slobozia, Pământeni, Tăioasa şi Ţigănia [1]), în care deja erau prezenţi germenii tehnologici.
Descarcă

Eveniment

Cea de-a V-a reuniune a academiilor dunărene

Autor: Eugenia Tofan
Academia de Ştiinţe a Moldovei, împreună cu Academia Europeană pentru Ştiinţe şi Arte din Austria, a organizat, la 7 aprilie 2014, cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Academiilor Dunărene (DAC).
Descarcă

Avantajele Republicii Moldova în parcursul european

Autor: Călin Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului României
Nu am nicio îndoială că momentul culminant al vieţii mele publice şi politice de până acum s-a petrecut în ziua de 25 aprilie 2005 la Abaţia Neumünster din Luxemburg, unde a avut loc ceremonia de semnare a Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, care avea să intre în vigoare la 1 ianuarie 2007.
Descarcă

Imigrarea germanilor începând cu anul 1814, stabilirea, exodul din anul 1940

Autor: Dr. phil. habil. Ute Schmidt, Freie Universität Berlin
Nemţii din Basarabia reprezentau o mică minoritate de 3% din populaţia acestei ţări cu pământ fertil, care încă din timpuri străvechi a fost străbătută de numeroase popoare şi marcată de diferite grupuri etnice. Istoria lor este astăzi în mare măsură uitată de memoria colectivă a societăţii actuale.
Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Nanotehnologiile şi lumea miraculoasă a metamaterialelor

Autor: Membru corespondent al AŞM Anatolie Sidorenko, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM
În Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” se dezvoltă câteva direcţii ştiinţifice noi şi extrem de promiţătoare:
- elaborarea tehnologiilor de producere a nanostructurilor şi metamaterialelor, precum şi cercetarea proprietăţilor lor neobişnuite…
Descarcă

Inovare şi transfer tehnologic

Centrul de tehnologii ionizante – o investiţie strategică în sănătate şi industrie

Autor: Dr. Aliona Mereuţa, Centrul de Tehnologii Ionizante al AŞM
Aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto… şi lipsa capacităţilor de sterilizare termică impun necesitatea utilizării tehnologiilor ionizante, care sunt pe larg valorificate în alte ţări.
Descarcă

Geologie şi seismologie

Reţea de siguranţă la cutremure în bazinul Mării Negre

Autor: Dr. hab. Vasile Alcax, Dr. Ing. Ştefan Florin Bălan, Prof. asoc., Dr. Petya Trifonova, Nalan Üker
Unul din cele mai periculoase hazarduri naturale, căruia este supus teritoriul din regiunea Mării Negre, se consideră pericolul seismic. După cum se ştie, este mult mai efi cient şi mai puţin costisitor să investeşti în prevenirea dezastrelor, decât în lichidarea consecinţelor acestora.
Descarcă

Economie, finanţe şi statistică

Potenţialul de export şi competitivitatea agroalimentară a Republicii Moldova

Autor: Drd. Cornel Coşer, dr., conf. univ. Aurelia Litvin, UASM
În condiţiile în care potenţialul de export al sectorului agroalimentar poate fi evaluat din perspectiva „posibilităţilor” pierdute, dar şi a celor nevalorifi cate, analiza comerţului exterior elucidează multitudinea factorilor organizatorici, sectoriali şi macroeconomici ce determină comportamentul exportatorilor naţionali.
Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Bioeconomia – o creaţie ştiinţifică românească

Autor: Membru corespondent al AŞM, Ion Dediu, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studiul genezei şi evoluţiei ecologiei ca ştiinţă (Dediu 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), ne demonstrează o contribuţie esenţială a naturaliştilor români la afirmarea acestei discipline. Drept exemplu poate fi menţionat aportul celebrului biolog Grigore Antipa (1892, 1895, 1910, 1933, 1935, 1940 etc.), unul dintre primii şi cei mai prolifici ucenici ai fondatorului ecologiei E. Haeckel (1866).
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI