Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 4 (35), 2014

Eveniment

Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM
Ce reprezintă astăzi Academia de Ştiinţe a Moldovei?
Când vine vorba de Academie, percepţia societăţii deseori nu este tocmai bună, uneori Academia fiind asociată cu o structură sovietică, nereformată.
Descarcă

Bruxelles-ul nu crede lacrimilor

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreşedinte al AŞM
Sărbătoarea de azi ne oferă ocazia de a trece în revistă succesele obţinute, a evidenţia şi remarca pe cei mai buni, fiindcă publicitatea şi replicarea ulterioară a cazurilor de succes reprezintă un motor al dezvoltării, dar ne oferă, totodată, prilejul de a medita asupra parcursului nostru, pentru a conştientiza unde ne găsim astăzi şi a înţelege mai bine unde vrem să ajungem.
Descarcă

Propuneri la Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018

1. EDUCAŢIE
Obiective de guvernare
: 1. Orientarea procesului educaţional spre obţinerea competenţelor şi specializarea inteligentă.
2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educaţional-formativ.
Descarcă

Memorandum privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul programulu

Articolul 1. Scopul
Scopul prezentului Memorandum rezidă în consolidarea capacităţilor comune pentru cercetare - dezvoltare şi inovare, precum şi în planul identificării experienţei şi perspectivelor de participare ale Academiilor din România şi Republica Moldova în programele comunitare ale Uniunii Europene.
Descarcă

Management în cercetare şi inovare

Identitatea constituţională a Republicii Moldova

Autor: Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale
I. Puterea normativă a istoriei în dreptul constituţional: despre relaţia dintre istorie şi identitatea constituţională
1. Abordarea subiectului identităţii constituţionale în faţa mediului academic reprezintă o provocare, punând începutul unei dezbateri ample şi multidimensionale a acestei probleme în Republica Moldova.
Descarcă

Strategii şi politici

Critică şi (re)construcţie în discursul istoric.

Autor: Academician Alexandru Zub Academia Română - Filiala Ia;i Institutul de Istorie A. D. Xenopol
Doresc a mulţumi, mai întâi, cordial, pentru invitaţia de a vorbi astăzi, într-un cadru atât de solemn, pe o temă de istoriografie, aleasă anume din aria mea de specialitate [1]. Este un prilej deosebit de onorant, pentru care vă sunt recunoscător la toţi, colegi de breaslă şi factori de răspundere academică deopotrivă.
Descarcă

Educaţie

Educaţia de performanţă: Contexte. Obiective. Strategii

Autor: Acad. Mitrofan Cioban, dr. hab. Ilie Lupu, dr. Larisa Sali, Universitatea de Stat din Tiraspol
Încă 300 de ani înaintea erei noastre filozofii şi-au pus întrebarea: cine este cel pentru care se organizează instruirea? Socrate, prin provocările sale intelectuale, prin atenţia acordata educaţiei, a valorizat subiectul care învaţă, considerându-l cel mai important.
Descarcă

Şcoala doctorală, în pas cu reforma AŞM

Autor: Acad. Maria Duca, Universitatea AŞM
Evoluţia societăţii în epoca postindustrială, cea a globalizării şi informatizării, este şi va fi în continuare în mare măsură condiţionată de evoluţia societăţii în epoca postindustrială, cea a globalizării şi informatizării, este şi va fi în continuare în măsură co condiţionată de cercetare, aceasta stând la baza progresului tehnologic.
Descarcă

Clasamentele internaţionale ale universităţilor: este loc şi pentru Republica Moldova?

Autor: Dr. Gheorghe Cuciureanu, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, dr. Vitalie Minciună, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Elaborarea şi publicarea unor clasamente (ratinguri) internaţionale ale universităţilor a devenit un fenomen obişnuit în ultimul deceniu. Apariţia lor este determinată de creşterea concurenţei pe piaţa serviciilor educaţionale şi a necesităţii consumatorilor acestora de a compara calitatea educaţiei şi a cercetării în diferite universităţi.

Descarcă

Istorie

C. Stere şi problema Basarabiei în Parlamentul României în perioada neutralităţii (sfârşitul anului 1915)

Autor: Dr. hab. Gheorghe E. Cojocaru, Institutul de Istorie
Ideile cu privire la marele război european şi idealul unităţii naţionale, pe care le-a expus în eseurile sale din 1914 – 1915 (România şi războiul european; Din carnetul unui solitar. Pentru ce sunt un trădător), rectorul Universităţii din Iaşi, deputatul liberal, omul de cultură şi de ştiinţă, publicistul Constantin Stere, născut în judeţul Soroca, cea mai autorizată voce în problema Basarabiei în instituţia legislativă de la Bucureşti, le-a apărat şi de la tribuna parlamentară.
Descarcă
Ediţie întreagă e AICI