Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 3 (38), 2015

Eveniment

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2015 ediţia a II-a

Pirkka Tapiola, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova: „E o tradiție profund înrădăcinată în Moldova”.Descarcă

Alteţa Sa Regală Principele Radu al României – Doctor Honoris Causa al Universităţii AȘM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
Alteţa Sa Regală Principele Radu al României a fost desemnat cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.Descarcă

Limba română versus politica

Autor: M. c. Ion Hadârcă
Onorat for academic! Țin să mulțumesc din capul locului pentru onoarea ce mi s-a oferit de a colocvia astăzi în faţa înaltului for academic!Descarcă

Scientometrie

Și totuși, câți și unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?

Autor: Dr. hab. Vitalie Minciună, Dr. hab. Gheorghe Cuciureanu
Câţi cercetători ştiinţifici există în Republica Moldova, sunt mulţi sau puţini şi care este performanţa acestora?Descarcă

Management în cercetare şi inovare

Analysis of Moldovan science: structure, results, european integration, challenges and recommendations

Autor: Dr. Heinrich Pingel-Rollman, Integrated expert from Germany
The present article aims at providing an independent external analysis of the Academy of Sciences of Moldova (ASM) as well as recommendations to the further development of ASM, according to the Code of Science and Innovation adopted in 2004 the highest scientific forum of the country, representing the only public institution of national interest in the sphere of science and innovation [1].Descarcă

Geografie

Estimarea secetelor în Moldova prin intermediul indicilor standardizaţi SPI şi SPEI

Autor: Dr. hab. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu
Până în prezent, nici în străinătate şi nici în Republica Moldova nu există o terminologie unanim acceptată pentru definirea secetei. De aceea, pentru evaluarea ei se utilizează un spectru larg de indici.Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Potenţialul microbiologic în estimarea impactului tehnologiilor arabile asupra calităţii solului

Autor: Dr., conf. cercet. Serghei Corcimaru
Potrivit lui J. Doran, calitatea solului este capacitatea lui de a funcționa în cadrul ecosistemului și terenului valorificat cu menținerea productivității biologice, calității mediului, sănătății plantelor, animalelor și oamenilor [1].Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Realizări în protecţia microbiologică a plantelor

Autor: Dr. hab. Leonid Voloșciuc
Pornind de la extinderea dimensiunii și impactului agriculturii în secolul XXI, centrată nu numai pe asigurarea securității alimentare dar și pe ameliorarea stării mediului înconjurător, agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ.Descarcă

Particularităţile secetei anului 2015 și unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol

Autor: Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Anatolie Ignat
Republica Moldova este amplasată într-o zonă cu agricultură riscantă, din cauza acțiunii diferitor fenomene naturale: secetă, arșiță, temperaturi pozitive de șoc, temperaturi negative critice în perioada de iarnă, ploi torențiale, inundații, alunecări de teren…Descarcă

Ştiinţe medicale

Teoria ereditară a cancerului pulmonar

Autor: Dr., conf. cercet. Valentina Stratan, Dr. hab. Vladimir Şutchin, Dr. hab., conf. cercet. Valeriu Bîlba
Actualitatea problemei. Cancerul pulmonar constituie o problemă stringentă de ordin social şi biologic. Această problemă este tot mai importantă în legătură cu creşterea continuă a morbidităţii şi mortalităţii prin cancer pulmonar în multe regiuni economic dezvoltate din lume.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI