Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 2 (41), 2016

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Academia de Științe a RSS Moldovenești în perioada 1961–1990. Studiu retrospectiv

Autor: Dr. hab., conf. univ. C. Manolache, dr. I. Xenofontov
Contextul istoric. În perioada postbelică, Baza moldovenească de Cercetări Ştiinţifice (1946–1949) și Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiințe a URSS (1949–1960) au format cadrul instituțional al cercetărilor academice din Moldova sovietică [1; 2; 3].Descarcă

Noile distincții ale Academiei de Științe a Moldovei

Autor: Dr. S. A. Tabac
Faleristica este o disciplină istorică auxiliară din familia ştiinţelor heraldice, înrudită artistic şi cu numismatica, având ca obiect de studiu distincţiile de diferite tipuri – ordine, cruci, medalii, insigne etc. – care, după destinaţia lor, pot fi distincţii de merit, onorifice, comemorative, de absolvire şi altele, conferite unor persoane fizice sau morale.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Nanotehnologiile schimbă lumea

Autor: Acad. I. Tighineanu
În condiţiile lumii moderne, progresul economic depinde, în primul rând, de gradul de mobilizare şi utilizare tot mai intense a resurselor proprii – umane, materiale, financiare.Descarcă

Simetria reversării timpului și rolul ei în sinteza controlată a compușilor coordinativi binucleari

Autor: M. c. I. Geru
Simetria în raport cu reversarea timpului este una din concepțiile fundamentale ale fizicii, pe când sinteza chimică (în cazul dat, sinteza compușilor coordinativi binucleari) constituie un proces dinamic de creștere a poli- și monocristalelor în anumite condiții.Descarcă

Matematică şi informatică

Cercetări în domeniul Teoriei Aşteptării realizate de tineri cercetători din Moldova

Autor: Acad. Gh. Mișcoi
În acest articol vom prezenta echipa de tineri matematicieni care pe parcursul ultimului deceniu activează cu succes într-un domeniu contemporan al matematicii aplicate, numit de specialişti Teoria Aşteptării.Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Plante medicinale şi aromatice – ieri, azi și mâine

Autor: Dr. Maricica Colţun
Plantele medicinale și aromatice au constituit una din preocupările importante ale omului de la începutul existenței sale.Descarcă

Tehnologii

Perspectivele cooperării Universității Tehnice a Moldovei cu Agenția Spațială Română în domeniul tehnologiilor satelitare

Autor: Acad. I. Bostan, dr., d.h.c. I.-M. Piso, dr. hab., prof. V. Bostan, dr. ing., prof. A. Badea, dr., conf. univ. N. Secrieru, dr. ing. G. V. Manciu
Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor spaţiale impune noi paradigme de cooperare la scara regională şi internaţională în domeniu.Descarcă

Ştiinţe medicale

Căi de fortificare a asistenței cu medicamente în Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. V. Safta, lector univ. Valentina Buliga, asist. univ. Elena Chițan, dr., conf. univ. M. Lupu
De la proclamarea independenței încoace, domeniul farmaceutic al Republicii Moldova a reușit să se afirme ca subsistem al sistemului de sănătate.Descarcă

Efectele metabolice ale bypass-ului gastric

Autor: Acad. Gh. Ghidirim, dr. S. Balan, Dr. hab. Gh. Rojnoveanu, Dr. S. Revencu, dr. G. Conțu, dr. I. Mahovici, dr. O. Conțu, rezident Dan Revencu
Actualmente obezitatea reprezintă o problemă medicală şi socială majoră, atingând proporţii epidemice la nivel mondial, cu peste 300 de milioane de persoane obeze, costurile medicale reprezentând 2-7% din totalul cheltuielilor medicale în ţările dezvoltate [4].Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Măsuri și procedee de optimizare a regimului de fosfor în sol

Autor: Acad. S. Andrieș
Fosforul joaca un rol primordial în metabolismul organismelor vii. El se găseşte în toate organele plantelor, mai cu seamă în seminţe şi în ţesuturile de creştere.Descarcă
Ediţie întreagă e AICI