Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Ediţia curentă: Nr. 1 (40), 2016

Eveniment

Academia Română, simbol al spiritualităţii româneşti

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Pe parcursul a 150 de ani de existenţă Academia Română a fost percepută ca o instituție reprezentativă, ca un simbol al spiritualităţii româneşti şi al unității ei creative, ca cel mai important centru al cercetării ştiinţifice fundamentale din România.Descarcă

Academia Română la ceas aniversar

Autor: Membru de onoare al Academiei Române, m. c. Nicolae Dabija
Pământurile vechii Dacii, în vremurile care i-au urmat, nu s-au aflat totdeauna între aceleași granițe, dar ele s-au regăsit mereu în cuvintele Limbii Române, în tradițiile și unitatea noastră culturală.Descarcă

Instituționalizarea ştiinţei academice în RSS Moldovenească (1946–1960)

Autor: Dr., conf. univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
Preliminarii. Ştiinţa constituie un factor substanțial în evoluția societăţii, nivelul cercetărilor științifice
reflectând, într-un fel, gradul de dezvoltare socioeconomică și culturală a statului. Substratul istoric reprezintă, de fapt, o premisă esențială în apariția, consolidarea și dezvoltarea științei.
Descarcă

Theoria cum praxi – rolul ştiinţei în conturarea viitorului nostru

Autor: Profesor, d.h.c. al AȘM Günter Stock, președintele ALLEA
Stimate dle Președinte,
Distinși oaspeți,
Dragi colegi,
Permiteți-mi să-mi exprim înalta considerațiune pentru onoarea de a fi astăzi aici și de a fi desemnat cu acest prestigios titlu. Îl concep ca pe un simbol al cooperării cu adevărat europene și al interacțiunii academice.
Descarcă

Viziune integratoare asupra culturii: retrospectivă și provocări

Autor: Monica Babuc, ministru al Culturii al Republicii Moldova
O remarcabilă valoare generată de natura cosmică pe parcursul evoluțiilor sale de miliarde de ani, cu siguranță, este viața conștientă perpetuată de specia umană prin cultură și civilizație.Descarcă

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Ion Tighineanu
În acest articol se va face o trecere în revistă a investigaţiilor efectuate în ultimele decenii ale fenomenului de Condensare Bose-Einstein (CBE) într-un sistem bidimensional (2D) de polaritoni în microcavităţi formate din nanostructuri semiconductoare.Descarcă

Elaborarea umpluturilor termostabile pentru produse de panificaţie

Autor: Dr., cercet. șt. Janna Cropotova, dr., conf. cercet. Svetlana Popel, cercet. șt. Elena Draganova, cercet. șt. Lidia Parşacova, cercet. șt. Alexandra Colesnicenco, cercet. șt. Elena Pîrgari
Actualmente pe plan mondial se observă o tendinţă de diversificare a producţiei în baza materiei prime de fructe şi pomuşoare procesate (gemuri, dulceţuri, jeleuri, umpluturi etc.) cu caracteristici termostabile, care ar putea rezista temperaturilor înalte în cuptor fiind supusă coacerii în compoziţia produselor de panificaţie.Descarcă

Matematică şi informatică

Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral

Autor: Drd. Elena Zamșa
Accidentele vasculare cerebrale (AVC) reprezintă a doua cauză de mortalitate și prima de morbiditate în rândul cetățenilor din Republica Moldova [1].Descarcă

Biologie, chimie şi ecologie

Sistemul de management integrat al deşeurilor – o necesitate stringentă pentru Republica Moldova

Autor: Dr. Dorin Dușciac
Sistemul de gestionare a deșeurilor existent actualmente în Republica Moldova este emanaţia unei serii de malformații ce își găsesc originea în trecutul sovietic de până la declararea independenței în anul 1991, dar și în lipsa unei viziuni strategice în domeniu în ultimele două decenii și jumătate.Descarcă

Ştiinţe agricole şi agroindustriale

Leguminoasele pentru boabe create – sursă esenţială de proteină

Autor: Dr. hab. Valentin R. Celac
Agricultura este o ramură importantă a economiei mondiale, inclusiv pentru Republica Moldova, la noi acest domeniu caracterizându-se prin arealul şi producţia culturilor cerealiere şi tehnice, mai puţin ale celor leguminoase producătoare de boabe [1].Descarcă
Ediţie întreagă e AICI