Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţa informaţiei

Prelucrarea digitală a textelor dialectale publicate la Chișinău în anii 1969–1987

Autor: Liliana Popovschi, Ludmila Malahov, Vlada Colesnicova
Studierea limbii române vorbite la est de Prut sub aspectul variației diatopice a reprezentat o preocupare continuă a cercetătorilor Institutului de Filologie de la Chișinău încă de la înființarea lui în 1946 (ca Institut
de Istorie, Limbă și Literatură), când au fost inițiate primele anchete de teren [1, pp. 78-79].

Instrumente de verificare a informației false distribuite pe Web

Autor: Doctorandă Adela Gorea
Odată cu dezvoltarea mediilor on-line și cu apariția Internetului, considerat un spațiu democratic, a devenit mult mai simplu pentru oricine să se exprime liber, oricând și oricum.

Metodă de dezvoltare a sistemelor încorporate prin configurare și generare cod bazate pe metamodele JSON

Autor: Andrei Bragarenco
În prezent, sistemele încorporate își cresc continuu complexitatea hardware și software, optând pentru soluții cu un singur cip, System-on-Chip (SoC).

Filologia din Republica Moldova (2000–2018). O privire (în baza datelor de pe platforma ŞTIU.md)

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Despre evaluarea bibliometrică a ştiinţelor socioumane. Cercetarea în domeniul ştiinţelor socioumane prezintă rezultatele sale în moduri diferite, nu numai prin publicaţii.

Noi resurse lingvistice computaţionale în managementul dezastrelor sociale

Autor: Dr., conf. univ. Mircea Petic
Istoria cercetărilor în domeniul procesării limbajului natural este comparabilă cu cea a calculatoarelor, dovedind în timp un interes sporit din partea oamenilor de ştiinţă, iar edificarea Societăţii Informaţionale se constituie într-un catalizator al fenomenului dat.