Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istoria ştiinţei

Sediul central al Academiei de Științe a Moldovei – clădire de patrimoniu de valoare națională

Autor: Liliana Condraticova, Alina Ostapov
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a sărbătorit în iunie 2021 cea de-a 60-a aniversare de la fondare și împlinirea a 75 de ani de la crearea primelor institute de cercetare de tip academic [1].

Ion Jarcuţchi (1948–2014): istoric al Epocii Moderne și cronicar al științei

Autor: Demir Dragnev, Ion Valer Xenofontov
Ion Jarcuţchi (foto 1, 2, 4) s-a născut la 29 iunie 1948 în satul Bocșa (Risipeni), raionul Fălești, într-o familie de țărani-colhoznici. 

Dozarea cronovoltametrică indirectă a metalelor alcalino-pământoase. Contribuția savantului chimist Ion Vatamanu la dezvoltarea

Autor: Igor Povar, Boris Pintilie, Oxana Spînu
Pe data de 1 mai 2022, dr. Ion Vatamanu (foto 1), șef al Laboratorului de Chimie Analitică din cadrul Institutului de Chimie în anii 1971–1993, ar fi împlinit 85 de ani.

Sveatoslav și Vsevolod Moscalenco, nume care vor străluci în veci pe bolta universului științific

Autor: Mircea Bologa
Trecerea timpului este implacabilă, iar odată cu vârsta scurgerea lui se accelerează.

Anatol Eremia – „străjer” al toponimiei

Autor: Dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Într-un cuvânt omagial la adresa lui Anatol Eremia ilustrul lingvist Nicolae Corlăteanu spunea: „Toate pe lume au un nume” [1, p. 5].

Academia – patria noastră științifică (amintiri, sugestii, speranțe la 60 de ani ai AȘM)

Autor: Acad. Mircea Bologa
Trecerea rapidă și goana nemiloasă a timpului și a vieții, apropierea accelerată a viitorului trezesc, în pragul frumoaselor aniversări academice, sentimente și aspirații tot mai pronunțate și emoționante.

Maria Cosniceanu: o viață dedicată studierii numelor

Autor: Dr. hab. Elena Ungureanu
Maria Cosniceanu s-a născut la 4 februarie 1935 în s. Temeleuți, jud. Soroca). A absolvit Facultatea de Filologie a Universității de Stat din Moldova (1952– 1957).

Academicianul Antonie Ablov (1905–1978) între viața privată și activitatea științifică

Autor: Acad. Tudor Lupaşcu, dr. Iulia Malcoci, dr. Ion Xenofontov
În contextul aniversării a 75-a de la instituționalizarea primelor institute de cercetare academică și aniversării a 60-a de la formarea Academiei de Științe a RSS Moldovenești/Moldovei am considerat necesar să scoatem în evidență una dintre figurile centrale ale științei postbelice din spațiul actual al Republicii Moldova.

Ediții bilingve de texte religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX – începutul secolului XX

Autor: Dr. hab., prof. univ. Iraida Condrea
Viața spirituală, credința ortodoxă au cunoscut pe parcursul timpului multiple forme de manifestare, fiind un liant al societății și o modalitate de exprimare a viziunilor despre lume și univers.

Matematicianul multidimensional: profesorul Ion Valuță

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu
Numele Valuță s-a afirmat, de-a lungul timpului, ca unul memorabil pe diferite segmente ale vieții politice și sociale, lăsând amprente profunde nu numai în istoria și cultura neamului românesc, dar și în istoria și cultura altor popoare.