Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Matematică şi informatică

Kepler și problema A n Corpuri

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Elena Cebotaru
Au trecut 400 de ani de la lansarea Legilor lui Kepler și aproape 400 de ani de la publicarea lor. Ele au o deosebită importanță pentru înțelegerea mișcării corpurilor cerești și au dat naștere la diverse probleme vitale care rămân nerezolvate până în prezent.Descarcă

Structuri matematice discrete în cercetările teoretico-aplicative

Autor: Dr. hab., prof. univ. S. Cataranciuc
Matematica – una dintre cele mai vechi ramuri ale științei moderne, s-a dezvoltat de-a lungul secolelor atât din necesitatea de a rezolva multiple probleme de ordin practic, parvenite din viața cotidiană a omului, cât și din dorința de a pătrunde cât mai adânc în universul magic al cifrelor, de a studia legitățile lumii înconjurătoare.Descarcă

Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale

Autor: dr., conf. cercet. Elvira Naval
Modelele interramurale sunt alcătuite în baza matricei cheltuielilor materiale directe ale unei ramuri de producere pentru alte ramuri de producere.Descarcă

e-Infrastructura RENAM – platforma interoperabilă de colaborare, resurse şi servicii informaţionale în cercetare şi educaţie

Autor: dr. P. Bogatencov, dr. G. Secrieru, acad. I. Tighineanu
Odată cu progresul înregistrat în domeniul telecomunicaţiilor, s-au creat condiţii pentru apariţia la începutul anilor 1970 a reţelelor de calculatoare şi a infrastructurii Internet care a generat o dezvoltare vertiginoase a spaţiului digital cu penetrare în toate sferele activităţii umane.Descarcă

Digitizarea și vizualizarea alfabetului chirilic românesc de tranziție (1830–1860)

Autor: Cercet. șt. Valentina Demidova, dr. Ludmila Burțeva
Prin dechirilizare înțelegem procesul de transliterare a limbii române din scrierea în grafia chirilică din perioada de tranziție (1830–1860) în cea cu grafie latină.Descarcă

Cercetări în domeniul Teoriei Aşteptării realizate de tineri cercetători din Moldova

Autor: Acad. Gh. Mișcoi
În acest articol vom prezenta echipa de tineri matematicieni care pe parcursul ultimului deceniu activează cu succes într-un domeniu contemporan al matematicii aplicate, numit de specialişti Teoria Aşteptării.Descarcă

Sistem informațional multiparametru de management al pacienților cu accident vascular cerebral

Autor: Drd. Elena Zamșa
Accidentele vasculare cerebrale (AVC) reprezintă a doua cauză de mortalitate și prima de morbiditate în rândul cetățenilor din Republica Moldova [1].Descarcă

O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelațiilor dintre real și abstract

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol, Academician Radu Miron, Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi
Recent, la Editura Universității de Stat a Moldovei a văzut lumina tiparului monografia Topologia algebrică a relațiilor multi-are [4], semnată de doctorul conferențiar universitar Sergiu Cataranciuc, redactor științific – academician Petru Soltan.
Descarcă

Digitizarea, recunoaşterea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric

Autor: Dr. Elena Boian, Dr. Constantin Ciubotaru, Dr. hab. Svetlana Cojocaru, Dr. Alexandru Colesnicov, Ludmila Malahov
Problema digitizării şi conservării patrimoniului istorico-lingvistic (cultural) reprezintă un domeniu prioritar din agenda digitală pentru Europa. UE evidenţiază necesitatea unui efort coordonat în domeniu şi întreprinde vaste acţiuni în vederea impulsionării acestui proces, printre care dezvoltarea bibliotecii virtuale Europeana, susţinută prin rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 şi adoptarea Programului de lucru pentru activităţi culturale 2011-2014.
Descarcă

Cercetări fundamentale şi aplicative în matematică

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Ciocanu, Dr., conf. univ. Florin Damian
Un grup de matematicieni din Moldova a demonstrat că investiţiile minime, reuşit direcţionate, pot conduce la o creştere substanţială a vizibilităţii internaţionale a cercetărilor fundamentale. De aceea, nu vom stărui în acest articol asupra fondurilor necesare relansării unei sfere de investigaţii ştiinţifice de real succes precum a fost matematica teoretică şi cea aplicată în anii ’70 şi ’80 ai secolului trecut. Vom preciza doar că numai proiectele europene, probabil, vor crea premise pentru revenirea în forţă a acestui domeniu.
Descarcă