Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Matematică

130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poincaré despre centru şi focar

Autor: Academician Mitrofan Ciobanu, Universitatea de Stat din Tiraspol; Tatiana Rotaru, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
1. Din istoria matematicii
A vorbi despre matematică sau despre matematicieni este o provocare cu riscul de a rămâne neînţeles sau chiar respins din start. Au apus vremurile când disciplinele de cercetare nu erau constituite strict, iar dialogul dintre reprezentanţii lor era un mod normal de existenţă şi colaborare. Dar secolul al XIX-lea a adus civilizaţiei umane mai multe descoperiri surprinzătoare.

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud

Autor: Rodica Cujba Igor Cojocaru, Irina Cojocaru
Detalii generale şi obiectivele de bază ale proiectului şi clusterului La 30 iunie 2011 s-a fi nisat proiectul PC7 EXTEND – www.extend-ict.eu (EXTENDing ICT research co-operation between the European Union, Eastern Europe and the Southern Caucasus), care s-a desfăşurat pe parcursul a 30 de luni, începând cu 1 ianuarie 2009. Proiectul EXTEND a fost unul de suport, partenerii acestuia fi ind două state membre UE (Grecia, România) şi şase state foste republici ale Uniunii Sovietice (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina).

Calculul performant – oportunităţi şi perspective pentru cercetare

Autor: Dr. Petru Bogatencov, dr. Grigore Secrieru, Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Ultimele cinci decenii se caracterizează prin dezvoltarea vertiginoasă a instrumentelor (hardware) şi tehnologiilor de calcul, fapt care a avut un impact semnificativ asupra cercetării, educaţiei, economiei şi societăţii în ansamblu.

Sistemele suport pentru decizii: de la speranţe la realizări

Autor: m.c. prof. univ. Constantin Gaindric
Decizia este rezultatul activităţii conştiente de alegere a unei variante de acţiuni din mai multe posibile. Deciziile, precum şi comportamentul oricărui individ, sunt condiţionate atât de raţionamente logice, cât şi de inspiraţie, imaginaţie, creativitate, ba şi de starea lui emoţională.

Cu privire la metodologia de calcul al mandatelor parlamentare şi interpretarea noţiunilor de majoritate

Autor: Prof.univ., dr.hab. Vasile Marina
1. Metodologia de calcul al mandatelor parlamentare