Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe fizice

Dinamica răcirii cuantice a unui oscilator cuplat cu un atom artificial

Autor: Drd. Alexandra Mîrzac
Răcirea cuantică cu ajutorul laserului este unul dintre fenomenele cele mai studiate datorită potențialului enorm de aplicare în micro- și nanotehnologii.

Unele aspecte ale simetriei inversării timpului

Autor: M. c. Ion I. Geru
Transformarea de inversare a timpului (t → t΄= -t) constă în inversarea direcției de mișcare.