Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie şi arheologie

Profesorul Alexandru Moșanu: „Istoria românilor este numele corect al istoriei noastre” (In memoriam)

Autor: Anatol Petrencu
Profesorul Alexandru Moșanu s-a născut la 19 iulie 1932, în satul Braniște, județul Bălți, România, în familia unui plugar, posesor a 4,5 ha de pământ arabil.

Două destine, o singură istorie, cea a românilor: în memoria profesorilor universitari Gheorghe Palade și Ion Agrigoroaiei

Autor: Valentin Arapu
Ad perpetuam rei memoriam. La cinci ani de la trecerea în veșnicie a profesorului chișinăuian Gheorghe Palade (06.09.1950–04.05.2016) (foto 1), l-a urmat pe drumul spre eternitate colegul său ieșean, profesorul Ion Agrigoroaiei (30.12.1936– 05.11.2021).

Obţinerea de către găgăuzi a statutului juridic special pe teritoriul Republicii Moldova: premise și abordări

Autor: Aliona Rozovel
Orice prezent are un trecut, așadar nu putem trece cu vederea fără a argumenta apariţia pe teritoriul Republicii Moldova a găgăuzilor, acel segment de populaţie care prin năzuinţele lui etnice și culturale prezintă un interes aparte de cercetare, luând în considerare și datele sumare cu privire la această problemă.

Impulsionarea politicilor de gen în Republica Moldova după participarea la Conferința Mondială a Femeilor de la Beijing din 1995

Autor: Oleg Ursan
Anul 1991 este considerat un început promițător în procesul de afirmare a Republicii Moldova în calitate de stat independent și suveran și de trecere la calea democratică de dezvoltare.

Deportat și pierdut de NKVD. Studiu de caz: Dumitru Rotaru

Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Soarta lui Dumitru Rotaru din satul Găureni, comuna Bălănești, raionul Nisporeni, se aseamănă cu cea a miilor de basarabeni, privați de libertate și duși forțat în Siberia în anul 1941.

Starea de conservare a două exemplare de Ceaslov tipărit la Dubăsari (1794) și aflate la Muzeul eparhial Huși

Autor: Drd. Cristina Maria Cimpianu
Mihail Strelbiţchi (uneori ortografiat Strilbiţchi) s-a remarcat drept un valoros legător de cărţi, gravor rafinat şi meşter tipograf, care a dominat arta tipografică din Moldova secolului al XVIII-lea.

RSS Moldovenească în atenția jurnaliștilor polonezi (1978–1984)

Autor: Dr. Marius Tărîță
La sfârșitul anilor 1970–începutul anilor 1980, RSS Moldovenească a fost vizitată de corespondenți de la un șir de publicații poloneze.

Alimentaţia deportaților din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Iug” (1949)

Autor: Dr. Ion Xenofontov, dr. Lidia Prisac
Pentru a intimida și tortura elementele ostile sau cele considerate adverse societății sovietice, sistemul totalitar stalinist a recurs la o serie de constrângeri din perspectiva subzistenței.

Memoria victimelor regimului totalitar-comunist: de la dictatul tăcerii la statutul de patrimoniu cultural (II)

Autor: Dr., conf. univ. Ludmila D. Cojocaru
Cercetarea represiunilor și deportărilor staliniste a avut un parcurs sinuos în mediul științific din Republica Moldova. Astfel, anii 1990 s-au caracterizat printr-un „val recuperator” al memoriei, intelectualitatea, mai ales scriitorii, încurajând supraviețuitorii deportărilor și represiunilor politice să-și asume statutul de martor.

Pagini de istorie și politici ale memoriei privind represiunile staliniste pe malul stâng al Nistrului

Autor: Dr., conf. univ. Virgiliu Bîrlădeanu
Disoluția regimurilor totalitar-comuniste la începutul anilor ’90 a adus în atenția cercetătorilor problemele decomunizării și aplicării justiției în cazurile atrocităților produse în URSS și în Europa de Est.