Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe economice

Barierele ÎMM-urilor din Republica Moldova în calea inovării

Autor: Alexandra Novac
Rolul substanțial al inovării în calitate de catalizator al creșterii economice a fost cercetat pe larg în literatura de specialitate.

Influența pieței valorilor mobiliare de stat interne asupra creșterii economice

Autor: Ana Litocenco
O atenție sporită, în special în ultimele două decade, s-a acordat, prin diverse cercetări și analize în domeniu, piețelor valorilor mobiliare de stat (VMS), întrucât dezvoltarea acestora poate contribui la diversificarea surselor de finanțare a statului, la protejarea portofoliilor de emisiuni de anumite neconcordanțe valutare și ale scadențelor, la prevenirea sau ameliorarea crizelor financiare de pe piețele emergente.

Analiza metodelor de evaluare a competitivității intreprinderii

Autor: Serghei Mogildea
Formarea piețelor teritoriale, sectoriale complică semnificativ activitatea subiecților economici, inclusiva întreprinderilor.

Ameliorarea imaginii întreprinderii prin utilizarea unui cadru operațional de gestionare strategică a imaginii

Autor: Iurie Malancea
Strategiile de gestionare a imaginii de regulă sunt implementate pentru a promova imaginea dorită a
companiei, astfel încât aceasta să se diferențieze de competitori.

Economia exportului de corupție și a politicilor de integritate, în context național și internațional

Autor: Elina Benea-Popușoi
Organizația Transparency International (TI) definește corupția ca abuzul față de puterea încredințată în scopul obținerii unui beneficiu privat

Metodele de predare a educației antreprenoriale: cazul Republicii Moldova

Autor: Alexandra Novac
În prezent există o conștientizare din ce în ce mai mare a faptului că tinerii au un potențial enorm, care
poate fi valorificat pentru ca aceștia să-și lanseze și să-și dezvolte propria lor afacere.

Aspecte teoretice ale poziționării mărfurilor

Autor: Liubov Aricova
Concurența puternică, gama largă de produse de pe piață și reînnoirea constantă a nomenclatorului acestora face ca întreprinderea să se confrunte cu întrebarea: în ce măsură va accepta clientul produsele lansate, care sunt condițiile prealabile pentru cererea de produse?

Studiu de revistă privind particularitățile de carieră ale milenarilor în contextul actual al pieței muncii

Autor: Anișoara Melnic
Este larg acceptat faptul că economiile occidentale se bazează din ce în ce mai mult pe cunoaștere, informație și comunicare (mai degrabă decât pe forță fizică), fapt ce s-a soldat cu inventarea termenului de „economie a cunoașterii”.

Un "cadru" de analiză a sectorului ÎMM-urilor din Republica Moldova în contextul dezvoltării antreprenoriatului

Autor: Alexandra Novac
Antreprenoriatul este un domeniu complex, a cărui cercetare a constituit de-a lungul mai multor decenii o preocupare constantă, generând o multitudine de teorii cu privire la conceptele, factorii ce influențează antreprenoriatul și indicatorii statistici pentru măsurarea activității antreprenoriale.

Instrumente și metode de măsurare a imaginii intreprinderii pe piață

Autor: Drd. Iurie Malancea
În contextul în care activitatea economică a unei întreprinderi are implicații atât locale, cât și internaționale, fiecare element care denotă prezența acesteia pe piață trebuie valorificat la capacitate maximă.