Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Științe economice

Planificarea strategică în suportul dezvoltării comunităţilor locale

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, AŞM
Dacă managementul se realizează prin exercitarea funcţiilor de planificare, organizare, conducere (antrenare la acţiune) şi control, o afirmaţie precum că „planificarea este funcţia de bază a managementului” poate să pară o exagerare; s-ar putea ca impresia aceasta să fie creată de forma de exprimare. Şi totuşi, dacă planificarea este catalogată ca fiind „cheia de boltă” (J. Ivancevich) sau „funcţia fundamentală” (H.Descarcă

Competitivitatea şi inovarea în contextual integrării europene

Autor: Academician Grigore Belostecinic, Academia de Studii Economice din Moldova
Economia mondială este profund marcată de fenomenul internaţionalizării afacerilor, creşterii interdependenţei economice între state, integrării economice la nivel regional, european şi chiar mondial. La fel, creşte rolul pe care îl au organizaţiile financiare internaţionale – Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia Mondială a Comerţului etc.
Descarcă

Impedimente şi oportunităţi în procesul de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii

Autor: Dr., conf. univ. Victoria Ganea, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; Dr. Oxana Miron, Universitatea de Stat din Cahul; Drd. Cristina Copăceanu, Academia de Studii Economice din Moldova
Reformele realizate în sfera ocrotirii sănătăţii (implementarea standardelor de tratament, trecerea la volumul garantat de asistenţă medicală gratuită, controlul cheltuielilor), au făcut posibil ca unele ţări să stabilizeze pentru câţiva ani cheltuielile pentru sectorul respectiv.
Descarcă

Centrul universitar stiintific, de instruire si transfer tehnologic în industria alimentara

Autor: Acad. Ion Bostan, dr., prof. univ. Petru Todos, dr., conf. univ. Boris Carabulea, dr., prof. univ. Jorj Ciumac; Universitatea Tehnică a Moldovei
Analiza situaţiei în sectorul de prelucrare industrială a produselor animaliere În Republica Moldova se produc anual circa 550 - 600 mii tone de lapte. 150-170 mii tone dintre acestea se achiziţionează pentru procesare, constituind aproximativ 28% [1].
Descarcă

Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova

Autor: Dr. Ruxanda Berlinschii, drd. Victoria Clipa
Aproximativ 3 la sută din populaţia mondială sunt migranţi internaţionali, i.e., persoane care locuiesc într-o ţară diferită de cea în care s-au născut. Migraţia internaţională a luat amploare în ultimele decenii, în special migraţia cadrelor calificate – din ţări în dezvoltare în ţări dezvoltate (Docquier şi Rapoport, 2011).
Descarcă

Influenţa instituţiilor asupra dezvoltării economice

Autor: Viorel Gîrbu
Una din modalităţile prin care poate fi caracterizată economia unei ţări este să te uiţi la instituţiile care o guvernează. „Instituţiile determină performanţa economică” (North, 1990, p.137) susţine laureatul Nobel pentru Economie Douglass North.
1. Ce sunt instituţiile şi care este rolul lor în dezvoltarea economică?
Descarcă

Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă

Autor: Dr. hab. Alexandru Stratan, Dr. Galina Savelieva, Cerc. şt. Vera Cotelnic
Ocuparea forţei de muncă este o sarcină primordială a politicii economice, care asigură echilibrul macroeconomic şi stabilitatea social-politică. Obiectivele strategice de atingere a unui grad sporit de ocupare sunt stabilite în Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.605 din 31 mai 2007.
Descarcă

Finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală: comentarii asupra proiectului de lege

Autor: dr. hab. prof. univ. Tatiana Manole
Proiectul de lege Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale vine să îmbunătăţească managementul finanţelor publice, adică să optimizeze cheltuirea banului public şi suplimentarea veniturilor bugetare printru-un suport legislativ mai amplu. Documentul are o structură şi un conţinut consistent: cuprinde 8 titluri şi 85 de articole. La baza elaborării lui a stat Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847- XIII din 24 mai 1996 şi alte acte normative care reglementează finanţele publice.
Descarcă

Economia Republicii Moldova în lumina recentei crize economice mondiale

Autor: Viorel Gîrbu

În prezent, economia Republicii Moldova, alături de multe alte economii, se află într-o fază de recuperare ca urmare a efectelor nefaste ale recentei crize financiare şi economice, declanşate la nivel mondial. Pe primele nouă luni ale anului curent, produsul intern brut al ţării a crescut în termeni reali cu 5,6%.

Descarcă

Criza financiară şi scenarii post criză

Autor: Prof. Leszek Balcerowicz
Subiectul prelegerii mele este criza financiară globală şi consecinţele acesteia. În primul rând, aş vrea să explic de ce numim această criză globală. Pentru că a început în vest, în SUA, iar deocamdată economia SUA este cea mai mare în lume şi în cazul în care în SUA intervine o criză, consecinţele acesteia se resimt în toată lumea.
Descarcă