Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe chimice

Hrănirea stimulatoare a albinelor cu Chitosan natural polidispers

Autor: Nicolae Eremia, Ivan Cataraga, Olga Coșeleva, Serghei Pogrebnoi, Fliur Macaev
În cazul când rezervele de hrană în familie sunt insuficiente, albinele se hrănesc cu înlocuitori ai mierii, și anume cu sirop de zahăr de 50 % (1:1).

Aplicarea metodei wqi în studiul calității apelor subterane din raionul Căușeni

Autor: Tatiana Mitina, Nadejda Bondarenco, Diana Grigoraș, Tudor Lupașcu
Calitatea apei este una dintre provocările principale cu care se confruntă societatea contemporană.

O nouă viziune asupra proceselor redox în sistemele acvatice

Autor: Gheorghe Duca
Procesele redox joacă un rol important în natură, fiind strâns legate de procesele peroxidazice, de fotosinteză, respirație, transformare a poluanților, formare a calității apei și a produselor alimentare etc.

Înlăturarea poluanților textili din sisteme model prin aplicarea proceselor electrochimice

Autor: Drd. Larisa Mocanu
Industria textilă reprezintă una dintre sursele principale de poluare a mediului ambiant: pe de o parte, este pe locul doi după consumul de apă (aproximativ 150 de litri de apă fiind necesari pentru a produce un kilogram de material textil), iar pe de altă
parte, cantitatea efluenților textili în urma proceselor tehnologice este direct proporțională cu consumul de apă [1; 2].

Îndepărtarea cefalexinei din soluții apoase utilizând procesul fotocatalitic fenton

Autor: Cercetător științific Larisa Mocanu, doc. hab., prof. univ. Maria Gonta, doc., cerc, șt. Vera Mateevici, acad., doc. hab., prof. univ. Gheorghe Duca, doctorand Veronica Porubin-Schimbător
Prezența compușilor farmaceutici (CF) în apele uzate prezintă un pericol efectiv pentru mediul înconjurător. 

Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic

Autor: Drd. Crina VICOL, acad. Gheorghe DUCA
Antioxidanții sunt substanțe chimice care pot influenţa reacțiile de oxido-reducere în lanț, prevenind sau inhibând reacțiile de oxidare [1].

Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton

Autor: Asist. univ. Tatiana Ștefaneț, dr., cercet. șt. Eugenia Stîngaci, cercet. șt. Oxana Vîslouh, dr. hab., prof. univ. Vladimir Valica, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Tulburările depresive se numără printre cele mai răspândite afecțiuni psihice [1, 2].

Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină

Autor: Cercet. șt. Dmitrii Bilan, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Actualmente chimia compuşilor organici de origine naturală devine o ştiinţă integrală. Obiectivele ei coincid cu cele ale medicinei contemporane în domeniul identificării noilor substanţe cu activitate anti-HIV [1].

Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes

Autor: PhD Elena Mihaela Pahontu, PhD Donald Poirier, academician Aurelian Gulea
Cancer is one of the most aggressive diseases of mankind [1]. The uncontrolled proliferation of the tumour cells is their specific feature [2].