Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe chimice

Evaluarea acțiunii antifungice a unor noi derivați 1,2,4-1h-triazolici contra antracnozei viței-de-vie în condiții In vitro

Autor: Svetlana Armașu, Dumitru Terteac, Vitalie Cebanu, Vladimir Degteari, Andrian Midari, Natalia Sucman, Vsevolod Pogrebnoi, Fliur Macaev
Antracnoza este o boală provocată de ciuperca Gloeosporium ampelophagum Sacc. care îşi are originea în Europa, s-a răspândit pe plantaţiile viticole din întreaga lume şi provoacă epidemii grave în condiţii de căldură şi umiditate maxime [1; 2; 3].

Sinteza și cercetarea proprietăților farmacofore ale unor N-(dimetilfenil) hidrazincarbotioamide

Autor: Tatiana Erhan, Olga Garbuz, Nicon Ungur, Aurelian Gulea
Procesul de oxidare este parte importantă a metabolismului organismelor vii, în cadrul căruia sunt generați radicali liberi care conțin specii reactive de oxigen O2 [1].

Sinteza combinațiilor coordinative noi ale unor metale 3d în baza n(4)-(acetat de etil) tiosemicarbazonelor 2-formil și 2-acetil

Autor: Anna Rusnac, Olga Garbuz, Sergiu Șova, Aurelian Gulea
Activarea excesivă a reacţiilor de oxidare cu participarea radicalilor liberi este un proces patologic tipic întâlnit în cazul diferitor boli şi al acţiunilor distructive asupra organismului.

Hrănirea stimulatoare a albinelor cu Chitosan natural polidispers

Autor: Nicolae Eremia, Ivan Cataraga, Olga Coșeleva, Serghei Pogrebnoi, Fliur Macaev
În cazul când rezervele de hrană în familie sunt insuficiente, albinele se hrănesc cu înlocuitori ai mierii, și anume cu sirop de zahăr de 50 % (1:1).

Aplicarea metodei wqi în studiul calității apelor subterane din raionul Căușeni

Autor: Tatiana Mitina, Nadejda Bondarenco, Diana Grigoraș, Tudor Lupașcu
Calitatea apei este una dintre provocările principale cu care se confruntă societatea contemporană.

O nouă viziune asupra proceselor redox în sistemele acvatice

Autor: Gheorghe Duca
Procesele redox joacă un rol important în natură, fiind strâns legate de procesele peroxidazice, de fotosinteză, respirație, transformare a poluanților, formare a calității apei și a produselor alimentare etc.

Înlăturarea poluanților textili din sisteme model prin aplicarea proceselor electrochimice

Autor: Drd. Larisa Mocanu
Industria textilă reprezintă una dintre sursele principale de poluare a mediului ambiant: pe de o parte, este pe locul doi după consumul de apă (aproximativ 150 de litri de apă fiind necesari pentru a produce un kilogram de material textil), iar pe de altă
parte, cantitatea efluenților textili în urma proceselor tehnologice este direct proporțională cu consumul de apă [1; 2].

Îndepărtarea cefalexinei din soluții apoase utilizând procesul fotocatalitic fenton

Autor: Cercetător științific Larisa Mocanu, doc. hab., prof. univ. Maria Gonta, doc., cerc, șt. Vera Mateevici, acad., doc. hab., prof. univ. Gheorghe Duca, doctorand Veronica Porubin-Schimbător
Prezența compușilor farmaceutici (CF) în apele uzate prezintă un pericol efectiv pentru mediul înconjurător. 

Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic

Autor: Drd. Crina VICOL, acad. Gheorghe DUCA
Antioxidanții sunt substanțe chimice care pot influenţa reacțiile de oxido-reducere în lanț, prevenind sau inhibând reacțiile de oxidare [1].

Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton

Autor: Asist. univ. Tatiana Ștefaneț, dr., cercet. șt. Eugenia Stîngaci, cercet. șt. Oxana Vîslouh, dr. hab., prof. univ. Vladimir Valica, dr. hab., prof. cercet. Fliur Macaev
Tulburările depresive se numără printre cele mai răspândite afecțiuni psihice [1, 2].