Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe geonomice

Estimarea numărului zilelor uscate la nivel topoclimatic

Autor: M. c. Maria Nedealcov, drd. Viorica Țurcanu
Anticiclonul nord-african se realizează deasupra Tropicului Racului, în Africa de Nord, direcționându-se spre nord în situația în care ciclonii mediteraneeni sunt în restrângere.

Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Maria Nedealcov, Lucia Căpățînă
Printre principalii centrii barici cu acțiune asupra Republicii Moldova în timpul verii se numără anticiclonul Azoric, care își are nucleul în Oceanul Atlantic, deasupra arhipelagului cu același nume.

Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Viorica Țurcanu
Ritmul accelerat cu care se manifestă fenomenul schimbărilor climatice este reflectat în Raportul global de Evaluare climatică pe anii 2015–2019 [2].

Analiza indicilor structurali cu privire la rețeaua de drumuri în Republica Moldova

Autor: Drd. Vitalie Mamot, dr., conf. univ. Elena Sochircă
Rețelele de drumuri sunt constituite dintr-un șir de noduri și legături ce reprezintă locațiile spațiale și conexiunile dintre ele. Acestea se caracterizează printr-un șir de proprietăți de ordin topologic și geometric.

Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova

Autor: Dr. hab., conf. cercet. Vasile ALCAZ, dr., conf. cercet. Igor NICOARA, Eugen ISICICO, drd. Sergiu TROIAN
Securitatea seismică este unul dintre factorii importanţi ce determină dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii socioeconomice a oricărei țări amplasate într-o zonă seismică.

Exprimarea vulnerabilității pădurilor față de aridizarea climei prin indici ecoclimatici (studiu de caz)

Autor: M. c. Maria Nedealcov, dr. Ala Donica, drd. Nicolae Grigoraș
Potrivit Comunicărilor Naționale, ce au în vizor schimbările climatice, Republica Moldova este susceptibilă la trei tipuri de impacturi climatice: creșteri ale temperaturilor; modificări ale regimurilor de precipitații și creșterea aridității climei.

Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations

Autor: Lead engineer Inna Romanciuc, candidate of geographic sciences, senior researcher Natalia Pazynych
The development of precision agriculture technologies allows both to increase yields and to save the natural resources.

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torenţiale şi consecinţele acestora

Autor: M. c. Maria Nedealcov, cercet. şt. Galina Mîndru
În Republica Moldova principalele riscuri naturale ce se manifestă prin frecvenţă şi intensitate sporită şi au impact semnificativ asupra societăţii şi mediului natural sunt ploile torenţiale, inundaţiile declanşate de ele şi alunecările de teren.