Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Colegiul de redacţie

Redactor-şef
Viorica Cucereanu   vcucereanu.asm[at]gmail.com

Membrii colegiului de redacţie
Acad.Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei   ggduca[at]gmail.com
       
Acad. Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei   tiginyanu[at]asm.md
       
dr. hab Victor Țvircun   tvircun_victor[at]yahoo.com
       
Mem. cor. Ion Guceac, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei   ion.guceac[at]asm.md
       
Dr. hab. Aurelia Hanganu, secretar științific general al Academiei de Științe a Moldovei   aureliahanganu[at]yahoo.com
       
Acad. Grigore Belostecinic, rectorul Academiei de Studii Economice al Moldovei, președintele Consiliului rectorilor   anticamera[at]ase.md
       
Acad. Teodor Furdui, președintele Sfatului academicienilor al Academiei de Științe a Moldovei   valentina.ciochina[at]gmail.com
       
Acad. Mihai Cimpoi, președintele Comisiei de Etică al Academiei de Științe a Moldovei   acad.cimpoi[at]gmail.com
       
Acad. Aurelian Gulea, academician-coordonator al Secției de Științe Naturale și Exacte al Academiei de Științe a Moldovei   ssne[at]gmail.com
       
Dr. hab. Veaceslav Ursachi, academician-coordonator al Secției de Ştiinţe Inginerești și Tehnologice al Academiei de Științe a Moldovei   ssit[at]asm.md
       
Acad. Boris Gaina, academician-coordonator al Secției de Științe Agricole al Academiei de Științe a Moldovei   b.gaina[at]mail.ru
       
Dr. hab. Victor Moraru, academician-coordonator al Secției de Științe Sociale și Economice al Academiei de Științe a Moldovei   prof.moraru[at]gmail.com
       
Mem. cor. Viorel Prisacari   viorel.prisacari[at]usmf.md