Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe politice

Identificarea și diseminarea bunelor practici în salvgardarea și valorificarea patrimoniului cultural național de către autorită

Autor: Doctorand Vasile Comendant, conf. univ. Tatiana Comendant
Patrimoniul cultural reprezintă unul dintre componentele principale care definește identitatea națională a oricărui popor.

Abordări conceptual-teoretice și structural-sistemice ale relațiilor internaționale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Victor Juc
Actualitatea subiectelor abordate este determinată de necesitatea de a elucida fundamentele structural-sistemice de cercetare a relațiilor internaționale și de a analiza schimbările care s-au produs după sfârșitul războiului rece cu impact asupra modelului de ordine mondială și a structurii sistemului internațional în proces de reconfigurare.