Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Media şi comunicare

Rolul bibliotecii academice în dezvoltarea managementului datelor de cercetare

Autor: Drd. Viorica Lupu
Gestionarea datelor de cercetare ca domeniu de studiu ştiinţific este în continuă evoluţie.