Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Filologie

Conotațiile metaforei conceptuale din domeniul naturii în discursul politic

Autor: Ana Pleșca
Încă în anii ’70 ai secolului trecut, G. Lakoff şi M. Johnson [1, p. 73] au teoretizat metafora conceptuală, menționând că o astfel de metaforă se bazează pe două domenii conceptuale, în care un domeniu este înțeles prin termenii altui domeniu.

Fenomenul Mihai Cimpoi, omul din care curg cărțile precum nucile coapte din pom, toamna

Autor: Andrei Strambeanu
– Bre Ilie, flăcăul ista al tău, Mihai, nu te supăra, îmblă cu cerutul prin sat.
– Știu. Cerșește cărți vechi de la oameni.

Viața și moartea nefericitului Filimon de Vladimir Beșleagă: pelerinaj spre unitate

Autor: Dr. Nadejda Ivanov
Cu siguranță, romanul Viața și moartea nefericitului Filimon rămâne și azi o enigmă, precum a fost și în anul apariției – 1988, într-o Basarabie aflată încă sub dominația comunistă. Interesul sporit se datorează, în mare parte, imaginarului literar impregnat cu semne, simboluri, imagini, arhetipuri, scenarii și rituri inițiatice regăsite în cultura și în mitologia cosmogonică românească.

Ochiul interior al cunoașterii: tristețea metafizică in lirica lui Lucian Blaga

Autor: Cercet. șt. Dan Verejanu
Perioada activității diplomatice a lui Lucian Blaga, care poate fi denumită cu îndreptățire o perioadă europeană în sensul unei vădite ascendențe valorice a creației sale – filosofice, lirice și dramatice – ne dezvăluie o amplitudine și o profunzime deosebită a viziunilor.

Arta traducerii și inteligența artificială

Autor: Miroslava Luchiancicova (Metleaeva)
Conceptul de Inteligență Artificială este direct legat de o tendință relativ nouă în filosofie – transumanismul.

Jurnalul de vise (manuscris) al lui Vladimir Beșleagă: priviri introspective asupra propriei existențe

Autor: Dr. Nadejda Ivanov
Visul a fost dintotdeauna perceput ca o dimensiune obscură și misterioasă a psihicului, care poate revela unele taine ale existenței umane în forma unor predicții absconse, înainte ca omul să-și dea seama de sensul lor ori să le înțeleagă semnificația.

Pan Halippa, memorialist și publicist literar

Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Burlacu
Pan HALIPPA (01.08.1883–30.04.1979), om politic, poet și publicist chiar din anii studenției și-a asumat datoria morală de a deștepta „neamul basarabean”

Figuri de construcție cu valoare stilistică în discursul electoral

Autor: Dr. Ovidiu-Adrian Enacache
Figurile de construcție, împreună cu figurile de cuvinte, de gândire și de sens, reprezintă cele patru categorii ale figurilor retorice întâlnite în discursul persuasiv.

Tipuri de referire la realitate în sistemul părţilor de vorbire

Autor: Dr. Ion Bărbuță
Referința reprezintă operaţia inițiată de vorbitor care presupune stabilirea relaţiei dintre folosirea unor expresii şi ceea ce ele denotă. Ea poate fi definită atât într-un sens larg, fiind înţeleasă ca o relaţie prin care limbajul se raportează la lume în procesul de comunicare, cât şi într-un sens îngust, ca relaţie care leagă semnul verbal (reprezentat printr-o latură sonoră în asociere cu un semnificat) de „obiectul” din lumea reală sau imaginară la care acesta trimite.

Arta romanescă a lui Paul Goma: grotescul rabelaisian, răzvrătirea avangardistă și ludicul postmodernist

Autor: Aliona Grati
Specificul artei lui Paul Goma constă în complexitatea firească cu care scriitorul a topit în creuzetul romanescului tradițiile romanului european, folclorul basarabean, calitatea de martor al istoriei și a ceea ce va face obiectul analizei acestui articol – împletirea dialogică a esteticilor renascentistă, avangardistă și postmodernistă.