Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.2 (69), 2023

EVENIMENT

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei: noi perspective de colaborare

Autor: Ion Tighineanu
În schimbul de mesaje pe care l-am avut la începutul anului 2023 cu academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, ambii am accentuat necesitatea fortificării punților de colaborare între cele mai înalte foruri de activitate științifică și culturală din România și Republica Moldova – Academia Română și Academia de Științe a Moldovei.

Lumea văzută de pe Argeş în sus (cu ochii unui matematician)

Autor: Gheorghe Păun
Cunoscătorii în ale literaturii şi psihologiei susţin că orice roman, indiferent de subiect, este autobiografic.

Management în cercetare şi inovare

Spațiul European de Cercetare: oportunităţi de modernizare a sistemului de cercetare-dezvoltare al Republicii Moldova

Autor: Victoria Lisnic
Spațiul European de Cercetare (SEC) este rezultatul unui proces îndelungat.

Ştiinţe biologice

Pocedee inovative de cultivare a micromicetelor Fusarium gibbosum CNMC FD 12 și Rhizopus arrhizus CNMC FD 03

Autor: Alexandra Ciloci, Steliana Clapco, Elena Dvornina, Svetlana Labliuc
Hidrolazele microbiene sunt enzime industriale deosebit de importante, ponderea acestora printre enzimele
utilizate în diverse procese tehnologice constituind cca 75 %.

Ştiinţe chimice

Sinteza și cercetarea proprietăților farmacofore ale unor N-(dimetilfenil) hidrazincarbotioamide

Autor: Tatiana Erhan, Olga Garbuz, Nicon Ungur, Aurelian Gulea
Procesul de oxidare este parte importantă a metabolismului organismelor vii, în cadrul căruia sunt generați radicali liberi care conțin specii reactive de oxigen O2 [1].

Ştiinţe medicale

Evaluarea diagnostică și managementul terapeutic al bărbatului în cuplul infertil

Autor: Ion Dumbraveanu, Iurie Arian, Victoria Ghenciu, Mariana Creciun, Andrei Bradu, Mihaela Ivanov, Emil Ceban
Infertilitatea este una dintre cele mai stringente probleme medico-sociale contemporane.

Ştiinţe economice

Barierele ÎMM-urilor din Republica Moldova în calea inovării

Autor: Alexandra Novac
Rolul substanțial al inovării în calitate de catalizator al creșterii economice a fost cercetat pe larg în literatura de specialitate.

Ştiinţe politice

Cultura organizațională toxică: diagnostic și prevenție

Autor: Irina Ceacir
Cultura organizațională reprezintă un set de valori, obiceiuri, norme, practici și atitudini împărtășite de membrii unei organizații, care contribuie la definirea identității organizației și la crearea unei anumite atmosfere în interiorul acesteia.

Istorie şi arheologie

Activitatea Uzinei Electrice din Chișinău în perioada interbelică

Autor: Ion Valer Xenofontov
Prima stație electrică din Basarabia a fost instalată la sfârșitul sec. al XIX-lea în sediul Clubului Nobilimii (amplasat în spațiul unde astăzi se află Cineplexul Loteanu, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 103).

Istoria ştiinţei

Sediul central al Academiei de Științe a Moldovei – clădire de patrimoniu de valoare națională

Autor: Liliana Condraticova, Alina Ostapov
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a sărbătorit în iunie 2021 cea de-a 60-a aniversare de la fondare și împlinirea a 75 de ani de la crearea primelor institute de cercetare de tip academic [1].
Ediţie întreagă e AICI