Akademos - Revist�? de știinţ�?, inovare, cultur�? şi art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Nr.2 (69), 2023

Ştiinţe ale educaţiei

Educaţia – premisă esențială în vederea unei dezvoltări durabile

Autor: Tatiana Ornoveţchii
A doua jumătate a secolului al XX-lea și mai ales secolul al XXI-lea sunt etape în istoria umanității în care noțiunea de educație și-a confirmat rolul și statutul său prestigios.

Studiul artelor şi culturologie

Extemporalele lui Teodor Buzu: lumină și singularitate

Autor: Tudor Stavilă
Un eveniment excepțional ca semnificație și spectaculozitate a făcut cap de afiș în Chișinău în luna cireșelor – expoziția Ex tempore/ Improvizații vernisată pe 23 iunie 2023 la Muzeul Național de Artă al Moldovei.
Ediţie întreagă e AICI