Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Ştiinţe agricole

Trei hibrizi de porumb marca „PORUMBENI” intră pe piața Uniunii Europene

Autor: Dr. Pintilie Pîrvan, dr. Silvia Mistreț, dr. Gheorghe Tudorache
În premieră, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, începând cu anul 2014, a înaintat pentru testări oficiale la Institutul pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din România (ITÎS) trei hibrizi de porumb: Porumbeni 461, FAO 460, Porumbeni 427, FAO 450 şi
Porumbeni 310.

Însușirile fizice ale solurilor din arealul rural și evaluarea expunerii lor la eroziiune

Autor: Dr. Olesea Cojocaru
Solul, în opinia academicianului Cristian Herea, este temelia dezvoltării durabile a agriculturii şi economiei naţionale [6]. Scopul acestei lucrări constă în expunerea importanţei însuşirilor fizice ale solurilor cercetate la evaluarea pericolului de eroziune din comuna Negrea, raionul Hânceşti.

Interdepdendeța dintre compușii chimici șu culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viță-de-vie

Autor: Dr., conf. cerc. Eugeniu Alexandrov, dr. hab. Vasile Botnari, Acad. Boris Gaina
Culoarea bacelor viței-de-vie reprezintă un caracter morfologic foarte stabil și unele soiuri pot fi determinate doar în baza acestui indiciu. Diversitatea nuanțelor bacelor de viță-de-vie se datorează caracterelor biochimice ale sucului acestora.

Soiuri noi de culturi leguminoase elaborate la ICCC „Selecția”

Autor: Dr. Valeriu Vozian, cercet. șt. Larisa Avădănii, cercet. șt. Maria Iacobuţa
Pe parcursul multor decenii, culturile leguminoase au fost şi continuă să se menţină în topul celor mai importante surse de proteină vegetală. Prioritatea economică a acestei grupe de plante constă în conţinutul ridicat al boabelor în substanţe proteice (în medie 27,8% la mazăre, 24,6% la fasole, 38,5% la soia), care le conferă o valoare alimentară şi nutritivă superioară.

Leguminoasele pentru boabe create – sursă esenţială de proteină

Autor: Dr. hab. Valentin R. Celac
Agricultura este o ramură importantă a economiei mondiale, inclusiv pentru Republica Moldova, la noi acest domeniu caracterizându-se prin arealul şi producţia culturilor cerealiere şi tehnice, mai puţin ale celor leguminoase producătoare de boabe [1].

Managementul tehnologic în cultura florii-soarelui și expresia atacului cu Orobanche Cumana

Autor: Acad. Maria Duca, Dr. Steliana Clapco, Elena Cernolev Lucia Țapu
Floarea-soarelui, principala cultură oleaginoasă din Republica Moldova, are o gamă largă de utilizări industriale și un impact major asupra economiei naționale.

Aplicarea sistemului geoinformaţional pentru stabilirea şi evaluarea proceselor erozionale

Autor: Dr., conf. cercet. Iurii Rozloga
Utilizarea raţională a resurselor de sol este bazată pe cunoaşterea detaliată a principalilor factori naturali şi antropici care influenţează fertilitatea efectivă şi calitatea acestora.

Некоторые аспекты селекции озимой пшеницыв условиях Бельцкой степи

Autor: Др. Алексей Постолати, Титу Сергей
Acest articol reprezintă un studiu privind nivelul de corelare a productivităţii şi calităţii boabelor în soiurile grâului de toamnă de selecţie locală și cantitatea de precipitaţii şi temperatura aerului în condiţiile de stepă ale Republicii Moldova în perioada anilor 1990 – 2014.

Particularităţile secetei anului 2015 și unele măsuri de diminuare a impactului în sectorul agricol

Autor: Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Anatolie Ignat
Republica Moldova este amplasată într-o zonă cu agricultură riscantă, din cauza acțiunii diferitor fenomene naturale: secetă, arșiță, temperaturi pozitive de șoc, temperaturi negative critice în perioada de iarnă, ploi torențiale, inundații, alunecări de teren…

Realizări în protecţia microbiologică a plantelor

Autor: Dr. hab. Leonid Voloșciuc
Pornind de la extinderea dimensiunii și impactului agriculturii în secolul XXI, centrată nu numai pe asigurarea securității alimentare dar și pe ameliorarea stării mediului înconjurător, agricultura modernă reprezintă un domeniu strategic pentru siguranța alimentară și perpetuarea vieții pe Pământ.