Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Coloniştii germani în Basarabia

Autor: Dr.hab. Elena Ploşniţa
O salutară şi fructuoasă colaborare între Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei şi Moldova-Institut Leipzig s-a concretizat în luna octombrie 2010 într-o amplă expoziţie tematică intitulată sugestiv „Oameni cuvioşi şi harnici...” (Coloniştii germani în Basarabia). Mesajul expoziţional a oferit vizitatorilor o privire panoramică asupra istoriei de 125 de ani a coloniştilor germani în sudul Basarabiei.

Dimensiuni ale paralimbajului în discursul istoriei verbale

Autor: Dr. Ion Xenofontov, Secretar ştiinţific, Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei”
Istoria verbală (orală), prin „industria memoriei” extrasă de la actorii „istoriei mari” şi „istoriei mici”, creează fluxuri inovaţionale în comunicarea şi cunoaşterea omului. Investigaţiile de istorie verbală se bazează pe mărturiile din trecut, transmise prin viu grai de la o generaţie la alta. Cu alte cuvinte, există o istorie scrisă şi o istorie vie care se perpetuează şi se reînnoieşte de-a lungul timpului prin intermediul memoriei.

Consideraţii privind particularităţile regimului totalitar comunist din Moldova sovietică (1924-1991)

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu, cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Istorie, Stat şi Drept, AŞM
Totalitarismul comunist, nazist şi fascist: trăsături comune
În linii generale, totalitarismul constituie o formă de organizare şi funcţionare a societăţii în care statul controlează toate aspectele vieţii sociale şi individuale. Se consideră că termenul “totalitarism” a fost folosit prima dată de Benito Mussolini în
anii 1923-1925, pentru a denumi o stare a societăţii considerată ideală îndeplinirii ţelurilor fascismului.

Accesul la arhive în Republica Moldova, cu referire la depozitele speciale de stat din cadrul SIS şi MAI

Autor: Dr. în drept Mihai Taşcă, Secretarul Comisiei prezidenţiale pentru studierea şi aprecierea regimului comunist totalitar din R. Moldova
1. Cadrul juridic privind fondul arhivistic în Republica Moldova
Odată cu începutul destrămării URSS la sfârşitul anilor ‘80 al secolului trecut şi mişcările energice ale republicilor unionale spre independenţă, RSS Moldovenească, deopotrivă cu multe alte probleme de ordin juridic, social, economic, financiar etc., care trebuiau soluţionate, urma să rezolve una prioritară, de o importanţă deosebită pentru istoria noastră – soarta arhivelor pe teritoriul său.

Discurs la intrarea în Academia Moldovei

Autor: Adrian Păunescu, membru de onoare al AŞM