Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

Presa periodică din RSSM în contextul politicii privind mass-media în perioada lui N. Hrușciov

Autor: Dr. Mariana Bagrin
La un deceniu de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, în condiţiile existenţei unor grave probleme interne de natură social-economică, a unui regim dictatorial ce presupunea absenţa oricăror drepturi şi libertăţi democratice şi pericolului real de a face faţă unei noi conflagraţii mondiale, în URSS se resimțea acut necesitatea unor politici și schimbări.

Stratagema propagandei sovietice în „războiul de iarnă” cu Finlanda

Autor: Drd. Daniela Şişcanu
Marele Knezat finlandez, înființat în 1809, după anexarea Finlandei de Imperiul Rus, a avut, de-a lungul secolului al XIX-lea, o autonomie suficient de largă, constituție proprie, legislație proprie și parlament. Guvernarea era realizată de Senat, acesta fiind condus de general-guvernatorul rus [2].

Din istoria vitiviniculturii Moldovei (de la origini până în secolul al XVIII-lea)

Autor: Dr. Dumitru Bratco, cerc. Vasile Haheu
Producţia vitivinicolă medievală reprezintă o continuare a tradiţiilor precedente. Evoluţia firească a ramurii este întreruptă la sfârşitul secolului al XIX-lea sub influenţa negativă a filoxerei.

Un congres al scriitorilor cu impact istoric

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Printre evenimentele cu deosebită rezonanţă istorică, ce au anticipat procesele Renaşterii naţionale basarabene, a fost, indiscutabil, Congresul al III-lea al Scriitorilor desfăşurat în zilele de 14-15 octombrie 1965.

Învăţământul primar şi secundar din Bucovina, în perioada 1869–1918

Autor: Dr. Constantin Ungureanu
Anul acesta s-au împlinit 240 de ani de la anexarea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic, teritoriu care avea să se numească Bucovina.

Problema Basarabiei în raporturile franco-britanice după războiul Crimeii (1856)

Autor: Cercet. șt. Eugen-Tudor Sclifos
Războiul Crimeii, început dintr-un „moft” al țarului Nicolae al II-lea de a pune mâna pe Constantinopol și de a da lovitura de „grație” „omului bolnav” al Europei, a dus la crearea unei coaliții occidentale în frunte cu „tandemul” franco-britanic.

Poziţia nobilimii basarabene față de tentativele funcționarilor țariști de a suprima autonomia Basarabiei în anii 1813 – 1815

Autor: Dr. hab. Alexei Agachi
Problema luptei nobilimii basarabene împotriva tendințelor reprezentanților țarismului din administrația regiunii de a suprima în anii 1813 –1815 autonomia Basarabiei continuă să rămână actuală din punct de vedere științific.

Geneza burgheziei basarabene sau cum au fost ratate posibilităţile constituirii unei burghezii comercial-industriale naţionale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Valentin Tomuleţ
Geneza şi evoluţia burgheziei basarabene, în general, şi a celei comercial-industriale, în particular, a avut la bază numeroşi factori, atât de ordin economic, cât şi de ordin politic. Apariţia şi formarea ei a avut, de asemenea, premise interne şi externe.

Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieții culturale și spirituale a Basarabiei interbelice

Autor: Dr. hab. Ion Chirtoagă, Institutul de Istorie al AȘM
Dominaţia îndelungată străină de sorginte imperială rusă a lăsat în spaţiul de la est de Prut o moştenire precară în domeniul culturii, inclusiv al învăţământului. La şedinţa „Sfatului Ţării” din 26 februarie/11 martie 1918, reprezentantul comunităţii evreieşti Sluţchi a declarat franc: „Învăţământul (de la est de Prut – n.n.) e într-un stadiu embrionar.

La aniversarea unei mari descoperiri făcute de E. K. Zavoisky

Autor: Membru corespondent Ion Geru, Institutul de Chimie
Rezonanţa electronică paramagnetică, cunoscută de asemenea şi cu denumirea de rezonanţă electronică de spin (RES), a fost descoperită în anul 1944 de Evghenii Konstantinovici Zavoisky, conferenţiar la Catedra de fizică experimentală a Universităţii de Stat din Kazani (Federaţia Rusă).