Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Istorie

„Ceea ce am dat – îmi aparţine”. Din amintirile despre tata. 120 de ani de la naşterea acad. Ion G. Dicusar (1897–1973)

Autor: m. c. A. Dicusar
Fiind ultimul fiu în familie, mi-l amintesc pe tata când acesta avea vre-o 50 de ani. Îmi stăruie în memorie mirosul eterului de petrol din laborator, căsuţele vegetaţionale cu plante în vase mari albeDescarcă

Inventarea mitului ,,biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău

Autor: Dr., conf. univ. V. Burlacu
O trăsătură fundamentală a regimului totalitar comunist este completa aservire a istoriei faţă de politică.Descarcă

Репрессии против анархистов в СССР в 1922–1927 гг. и международные компании протестов

Autor: K. и. н., доцент В. САВЧЕНКО
În anii 1920, Guvernul URSS a stabilit ca obiectiv distrugerea completă a oricărei opoziții. Anarhiștii erau considerați de către autoritățile guvernamentale ca „elemente” potențial periculoase, care sunt în măsură să conducă mișcarea muncitorească în țară.Descarcă

Rусскоязычная пресса времен Второй мировой войны о репрессиях в СССР

Autor: D-р ист. наук, проф. Н. МИХАЙЛУЦА
În cadrul paradigmei naturii totalitare a stalinismului, autorul a făcut o încercare de a analiza confruntarea sistemelor ideologice, luând drept sursă refl ecţiile propagandistice ale presei din anii celui de-al Doilea Război Mondial de pe teritoriul Ucrainei.Descarcă

Știința și inovarea în Republica Moldova: istorie și actualitate

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Pe parcursul ultimilor șase ani de participare, cu drepturi depline, în cadrul programelor europene pentru știință și inovare, comunitatea științifică a conștientizat necesitatea racordării sistemului actual de administrare a domeniul la rigorile și exigențele comunitare.Descarcă

Dimitrie Cantemic și Constantin Brâncoveanu. Istoria rivalității

Autor: Dr. hab. Victor Ţvircun
În baza unor materiale noi din arhive, precum şi a publicaţiilor de documente şi studii speciale, autorul încearcă să acopere golurile şi să elimine incoerenţele care se mai întâlnesc în publicaţiile dedicate relaţiilor dintre ei.Descarcă

Misiunea lui P.P. Svinin în Basarabia (septembrie 1815 – aprilie 1816)

Autor: Dr. hab. A. Agachi
Guvernanţii ţarişti nu au dat răspuns direct la protestele şi cerinţele nobilimii basarabene expuse în „jalobele” şi memoriul din anul 1814 [1, p.115-122] şi nici nu au întreprins măsuri pentru ameliorarea situaţiei politice şi social-economice din Basarabia, deoarece până la sfârşitul anului 1815 ţarul Alexandru I s-a aflat la Congresul de la Viena.Descarcă

Teoria plebiscitului în viziunea istoricului și juristului Alexandru V. Boldur

Autor: Dr. hab. N. Enciu
Semnarea Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920, prin care marile puteri – Franţa, Marea Britanie, Italia şi Japonia – recunoşteau unirea Basarabiei cu România [1], a aşezat pe o nouă bază relaţiile româno-sovietice, din punctul de vedere al normelor dreptului internaţional.Descarcă

130 de ani de la nașterea lui Alexandru V. Boldur – cercetător al istoriei Basarabiei în context românesc și european

Autor: M. c. Demir Dragnev
Fondarea, acum 70 de ani, a primelor instituții academice din Republica Moldova, s-a bazat pe o bogată tradiție a vieții științifice de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv în domeniul științelor istorice.Descarcă

Înfometarea Moldovei postbelice sub regimul sovietic (1946–1947)

Autor: Dr. Anatol Țăranu
Foametea postbelică din RSS Moldovenească a fost o temă „tabu” în istoriografia sovietică. Doar de la sfârşitul anilor 1980 – începutul anilor 1990, când graţie politicii de perestroika iniţiată de Gorbaciov încep dezbateri publice intense pe un şir de subiecte interzise ale trecutului, demarează şi procesul haşurării aşa-ziselor „pete albe” ale istoriei.Descarcă