Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Arta metalelor din Basarabia: un studiu complex

Autor: Dr. Sidonia Teodorescu
Monografia Arta metalelor din Basarabia sintetizează rezultatele cercetărilor interdisciplinare de aproape un deceniu asupra orfevrăriei și feroneriei artistice din Basarabia.Descarcă

Un reper bibliografic substanțial pentru studierea varietății lingvistice

Autor: Dr. Inna Negrescu-Babuș
Recent, la Editura Institutul European, a apărut o nouă lucrare sub semnătura cercetătorului ieșean Florin-Teodor Olariu, intitulată Variație și varietăți în limba română. Studii de dialectologie și sociolingvistică.Descarcă

Interogații pedagogice, pastile de gândire pentru specialistul de azi și de mâine

Autor: Dr. hab., conf. univ. Adrian Ghicov
Dacă ne punem de acord că fiinţa umană este un mesaj de stări, acţiuni şi evenimente existenţiale care o face părtaşă la sensul lumii, atunci trebuie să recunoaştem rolul primordial al cărţii în activitatea educaţională.Descarcă

Istoria și cultura populației găgăuze într-o lucrare de sinteză

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Originea găgăuzilor este una discutabilă. Se cunosc circa 20 de ipoteze referitoare la etnogeneza acestei populații.Descarcă

Un congres al scriitorilor cu rezonanță istorică

Autor: Dr. hab. Teodor Cotelnic
Lucrarea atrage atenţia cititorului chiar de la început prin textul preliminar Un congres al scriitorilor cu impact istoric.Descarcă

O importantă contribuție la studiul istoriei contemporane a românilor

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu
Extinzându-și și diversificându-și în continuare arealul investigațiilor, la doar doi ani de la un reușit debut editorial, dr., conf. univ. Valentin Burlacu propune publicului cititor o nouă lucrare de actualitate – cursul universitar la Istoria contemporană a românilor în
trei volume.Descarcă

Pentatomoideele în volume academice europene

Autor: Dr. Asea M. Timuș
Un jalon important al activității sale este publicarea, în anul 2005, la Paris, a volumul I al operei entomologice întitulate Hemipteres Pentatomoidea Euromediterraneens / Fauna de France 90, în coautorat cu Jean Pericart, sub egida „Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles”.Descarcă

Artistul deplin, Mihail Grecu, într-o ediție unicat

Autor: Dr. Ludmila Toma
Anul 2016, declarat Anul Mihail Grecu, a culminat cu o ediție importantă, apărută sub egida Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM: Мihail Grecu. 100 de ani de la naștere, care pune în valoare dimensiunea acestei personalități complexe cu un impact
deosebit asupra culturii naționale.Descarcă

Un studiu de referință despre geneza problemei basarabene

Autor: M. c. Demir Dragnev, cerc.șt. Eugen Cernenchi
În contextul politic actual, atât cel din Republica Moldova, cât și cel din zona Mării Negre, mai ales după anul 2014, în mass-media și în societate au reapărut și se multiplică numeroase scrieri propagandistice, privitoare la istoria spațiului nord-pontic în perioada secolelor XVIII-XIX.Descarcă

Remarcabile studii interdisciplinare

Autor: Dr., prof. A. Marin
Doctorul habilitat în fi lologie Anatol Eremia a încheiat anul academic 2016 cu rezultate deosebite – cinci volume de carte editate, eveniment de rezonanță în condițiile noastre de astăzi.Descarcă