Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Monografie distinsă cu premiul AȘM pentru 2017 în domeniul arte „Maria Bieșu”

Autor: acad.C. Țăranu
Bizantinologia muzicală din Republica Moldova a înregistrat recent o nouă achiziţie – Filonul bizantin în cultura muzicală naţională de Violina Galaicu, Editura Cartier, 2016 (colecţia „Eseu”). Monografia este concepută în cheia unui studiu de sinteză dedicat muzicii de filiaţie bizantină şi destinelor ei în arealul românesc.Descarcă

Lingvistica textului în didactica postmodernă

Autor: Dr. hab, prof.univ. T.Callo
Monografia intitulată provocator Didactica textului în rețea a putut fi elaborată şi în altă variantă de titlu, însă elementul care îi conferă substanţă ştiinţifică, conceptualizarea, exersează puterea de pătrundere în esenţă a autorului, cu atât mai mult că acesta este destul de sugestiv atunci când are în obiectiv cadrul conceptual, adică cuprinsul dintre limitele problemei abordate, condiţia concretizării fiind una determinantă.Descarcă

Fenomenul colaboraționismului sub puterea sovietică

Autor: Dr., conf. univ. M.S.Țăranu
Volumul de studii Instituțiile și nomenclatura sovietică și de partid din RASSM și RSSM (1924– 1956), coord. dr. Marius Tărîță, a fost elaborat în cadrul proiectului tinerilor cercetători 15.819.06.13F „Specificul și rolul instituțiilor și nomenclaturii sovietice și de partid din RASS Moldovenească și RSS Moldovenească (1924–1956)”.Descarcă

Două lucrări fundamentale ale unui mare și regretat cercetător al Sfatului Țării

Autor: Dr., conf. cercet. S.Coralteanu-Granciuc
Astfel, istoricul Gheorghe Cojocaru a considerat oportun sa pregateasca pentru manifestarea centenara apariția de sub tipar a doua lucrari impunatoare care au aparținut regretatului Valeriu Popovschi (1950–2014), unul dintre cei mai pasionați și fideli cercetători ai mișcării de emancipare politică și naționala ce luase avânt în 1917 dupa prabușirea Imperiului Rus. Prima reprezinta lucrarea nodala a lui Valeriu Popovschi, Biroul de organizare al Sfatului Țarii (27 octombrie – 21 noiembrie 1917).
Descarcă

O nouă contribuție la cercetarea istoriei bulgarilor din Basarabia

Autor: dr.hab., prof.univ. V.Țvricun
Pe parcursul ultimelor decenii, istoria mai multor etnii şi minorităţi naţionale de pe teritoriul Republicii Moldova tot mai des devine subiect al unor profunde cercetări ştiinţifice. Printre acestea se înscrie şi studiul monografic Coloniile bulgarilor în Basarabia (anii 1806–1856) elaborat de Ivan Duminica, doctor în istorie, colaborator ştiinţific al Institutului Patrimoniul Cultural al AŞM, care reprezintă chiar teza sa de doctor.Descarcă

O premieră istoriografică

Autor: dr. I.Cereteu
Una dintre personalităţile marcante ale vieţii religioase ale românilor este Mitropolitul Moldovei Grigorie Roșca (1546–1551), ale cărui viaţă și activitate nu sunt suficient reflectate în izvoarele istorice și în lucrările consacrate marilor ierarhi ai Bisericii
românești.Descarcă

Un valoros instrument de cercetare științifică

Autor: Dr. E.Chiaburu
Pe 27 decembrie 2017 la Biblioteca Națională a Republicii Moldova din Chișinău a avut loc lansarea unui prețios instrument de cercetare științifică așteptat multă vreme de istorici, filologi și teologi. Este vorba de: Manuscrise românești din secolele XIII–XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, Bielorusia) – Catalog, aparținând regretatei cercetătoare Valentina Pelin (1950–2006), ediție îngrijită de acad. Andrei Eșanu, dr.Descarcă

O abordare unificatoare a fenomenului reprezentărilor sociale

Autor: Dr. Victoria Gonța
Lucrarea se prezintă ca o abordare unificatoare cu interpretări concordante a uneia dintre cele mai vaste, ramificate și controversate teme din psihologia socială – reprezentările sociale.Descarcă

Dimensiunile peisajului cultural rural în demers științific

Autor: Dr.Ion Valer Xenofontov
E o abordare inter/trans/multidisciplinară care necesită mult efort și inspirație intelectuală, dimensiune care nu i-a lipsit tinerei cercetătoare științifice.Descarcă

Omagiu savantului

Autor: Dr.Maria Abramciuc, Dr. Teo-Teodor Marșalcovschi
În mediul academic (și nu doar!), este bine cunoscută viaţa şi activitatea profesorului universitar, doctorului habilitat Demir Dragnev, membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei, Om Emerit, Cetăţean de Onoare al orașului Soroca.Descarcă