Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O lucrare cu caracter enciclopedic

Autor: Prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duţu

Pagini de spirit ecologic și cuget oenologic

Autor: Dr. Dumitru Bratco, Acad. Pavel Vlad
La început de an, bibliofilii fideli s-au bucurat de prilejul ieşirii în lumină a volumului semnat de Liviu Vacarciuc Vinul: alte vremuri, alte dimensiuni. Compendiu de oenologie, consacrat unei teme actuale pentru republica noastră: viţa-de-vie şi vinul, atât de legate de existenţa umană, aducând slavă pământului şi sprijin sufletesc, nu în ultimul rând – material.Descarcă

Bulgarii basarabeni în conștiința istoricilor

Autor: Dr., cercet. şt. Andrei Prohin
Cercetătorul Ivan Duminica, de la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, este unul dintre exponenţii tinerei generaţii de istorici de la Chişinău. Preocupările sale ştiinţifice se axează pe comunitatea bulgarilor din Basarabia, pe parcursul secolelor XIX–XX.Descarcă

O expertiză complexă a relațiilor interetnice din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Redactată pe baza tezei de doctor în istorie, susţinute cu brio de autoare în 2013, monografia respectă întru totul rigorile unei cercetări ştiinţifice aflate la intersecţia mai multor discipline: istorie, politologie, sociologie, imagologie, mentalităţi colective şi individuale, psihologie a maselor, antropologie etc.Descarcă

Eternul mare campion o carte-document

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
Tudor Casapu – eternul campion este prima carte în colecția Legendele sportului moldovenesc inițiată de Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) și Centrul de Cercetări Enciclopedice al Academiei de Științe a Moldovei. Descarcă

Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate

Autor: Acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina Eșanu
Cel mai important reprezentant al dinastiei Cantemireștilor, stirpe de domni și nobili moldoveni, care s-a manifestat pe parcursul sec. XVII–XVIII, a fost Dimitrie Cantemir (1673–1723), om politic și de știință de prim rang în cultura românească și universală.Descarcă

Istoria demografică a Transilvaniei în anii primei conflagrații mondiale

Autor: Dr. hab. Nicolae Enciu
Abordând o perioadă distinctă din istoria Transilvaniei, – anii Primului Război Mondial, – autorul porneşte de la premisa că provincia a cunoscut mutaţii importante nu numai în plan politico-militar sau economicosocial, ci şi în cel cultural-mental, toate acestea influenţând direct şi imediat, în mod decisiv, regimul demografic.Descarcă