Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Un Summum fenomenologic al realităților lingivistice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Prus
Lecturi academice de Ziua Limbii Romane este genericul unei tradiții de pledoarii omagiale consacrate Limbii române la Academia de Științe a Moldovei, unde, pe parcursul anilor, personalități ilustre s-au pronunțat cu poziții memorabile asupra rolului jucat de limba română în afirmarea identității naționale în contextul schimbărilor sociale și politice care marchează profund sfera culturalului și dinamica limbii.

Cartea și detractorii ei

Autor: Dr. Ion Xeonofontov
Pentru laborioasa cercetătoare Maria Danilov, doctor în istorie (2004), Cartea este însăși Viața. Promovează cartea, o cunoaște în profunzime, o studiază și o repune în circuitul științific pentru a-i reda noi sensuri și abordări în secolul XXI.

O nouă abordare în descrierea speciilor de insecte

Autor: Dr. Elena Baban, dr. Irina Mihailov
 

Mărturii documentare despre situația limbii române în anii 1812–1918

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
 

Istoria între știință și politică

Autor: Dr. I. Xenofontov
 

O lucrare cu caracter enciclopedic

Autor: Prof. univ. dr., dr. h. c. Mircea Duţu
 

Pagini de spirit ecologic și cuget oenologic

Autor: Dr. Dumitru Bratco, Acad. Pavel Vlad
La început de an, bibliofilii fideli s-au bucurat de prilejul ieşirii în lumină a volumului semnat de Liviu Vacarciuc Vinul: alte vremuri, alte dimensiuni. Compendiu de oenologie, consacrat unei teme actuale pentru republica noastră: viţa-de-vie şi vinul, atât de legate de existenţa umană, aducând slavă pământului şi sprijin sufletesc, nu în ultimul rând – material.

Bulgarii basarabeni în conștiința istoricilor

Autor: Dr., cercet. şt. Andrei Prohin
Cercetătorul Ivan Duminica, de la Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, este unul dintre exponenţii tinerei generaţii de istorici de la Chişinău. Preocupările sale ştiinţifice se axează pe comunitatea bulgarilor din Basarabia, pe parcursul secolelor XIX–XX.

O expertiză complexă a relațiilor interetnice din Republica Moldova

Autor: Dr. hab., prof. univ. Anatol Petrencu
Redactată pe baza tezei de doctor în istorie, susţinute cu brio de autoare în 2013, monografia respectă întru totul rigorile unei cercetări ştiinţifice aflate la intersecţia mai multor discipline: istorie, politologie, sociologie, imagologie, mentalităţi colective şi individuale, psihologie a maselor, antropologie etc.