Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Un studiu analitic despre avatarurile limbii române în perioada sovietică

Autor: Dr. Lidia Codreanca
 Printre obiectele de studiu ale sociolingvisticii actuale se numără și acțiunile politice îndreptate asupra limbii. Politica lingvistică influențează evoluția limbii în calitatea sa de factor extralingvistic și conduce la crearea conștiinței lingvistice a locutorilor.Descarcă

Atenție, „CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA”!

Autor: Dr. M. Timuș, dr. Elena Baban, dr. Ion Xenofontov
În 2015, la Editura „Știința” (director doctor inginer Gheorghe Prini) a văzut lumina tiparului a Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a treia, într-un tiraj de 3 000 de exemplare. Descarcă

Un volum de sinteză

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
În colecția „Academica” a apărut volumul de sinteză al academicianului Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, care inserează studii științifice și discursuri ținute cu diferite ocazii, precum și articole despre activitatea sa aparținând unor savanți
cunoscuți din republică și de peste hotarele ei.Descarcă

Un distins etnolog român, scos din anonimat

Autor: Dr. Victor Cirimpei
Avînd în vedere valoarea deosebită a puţin cunoscutului cercetător-etnolog (etnograf, sociolog, folclorist, istoric) şi publicist-patriot Nichita Smochină, ediţia dată reprezintă o evaluare competentă şi multilaterală a realizărilor acestui luminat român din stânga
Nistrului.Descarcă

Un eveniment editorial deosebit

Autor: Dr., conf. univ. Zoia Guțu
Astfel, coregrafia moldovenească a reuşit să acumuleze o experienţă destul de consistentă care trebuie pusă în valoare. Din acest punct de vedere, enciclopedia Baletul moldovenesc reprezintă un eveniment editorial exceptional în istoria baletului naţional.Descarcă

Contribuție la comoara cantemiriană

Autor: Dr. hab., conf. univ. Lilia Pogolșa
Monografia Viața și destinul lui Dimitrie Cantemir este o investigație științifică remarcabilă a profesorului universitar Victor Țvircun, doctor habilitat, figură proeminentă a lumii savante autohtone.Descarcă

Un studiu consistent asupra evoluției Leului moldovenesc

Autor: Dr., prof. univ. Mihai Patraș
Lucrarea Moneda în Republica Moldova este editată sub egida Bibliotecii științifice centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei şi are ca autori un grup de specialiști din ChișinăuDescarcă

Biobibliografie – o colecție monumentală

Autor: Dr.,conf.univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
Prin aceste lucrări s-au pus în circuitul informațional științific biografiile și bibliografiile științifice complexe ale protagoniștilor, considerent expus cu lux de amănunte în concepția colecției, care însumează două dimensiuni: biografia științifică și bibliografia
(opera științifică a protagonistului).Descarcă

Despre „mina istoricăcu efect întîrziat”– conflictul transnistrean

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Astfel, elaborată pe parcursul a câtorva ani în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, a văzut lumina tiparului lucrarea Conflictul transnistrean. Culegere de documente și materiale (1989–2012).Descarcă

O sinteză pertinentă și argumentată despre vița de vie

Autor: Acad. Valeriu D. Cotea
Lucrarea Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii este o sinteză a cunoştinţelor de bază privind cultura viţei de vie şi producerea vinului în Republica Moldova.Descarcă