Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O monografie enciclopedică consacrată mănăstirii rezistenței

Autor: Dr., prof. univ. Doru Radosav, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, România
Cercetarea realizată de Ion Xenofontov privind istoria complexului monahal Japca este una cu vădite intenţii monografice şi cu nemărturisite proiecţii exhaustive. Descarcă

O carte despre altă carte

Autor: Dr., conf. univ. Valentin Burlacu
O contribuție substanțială la reliefarea numeroaselor aspecte ce țin de mistificarea și demistificarea istoriei românilor o constituie cartea academicianului Ioan-Aurel Pop Istoria, adevărul și miturile, ajunsă la ediția a 2-a, revăzută, tipărită la Editura Enciclopedică
din București, în 2014.Descarcă

Un omagiu exegetic romancierului și publicistului Constantin Stere

Autor: Dr. Sergiu Cogut
Anul acesta oamenii de cultură din Republica Moldova i-au adus un omagiu lui Constantin Stere marcând astfel 150 de ani de la nașterea remarcabilului om politic, scriitor și profesor universitar.Descarcă

Un secol de la prima conflagrație mondială

Autor: Dr., conf. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Reconstrucția adevărului istoric constituie un imperativ categoric. Tema Primului Război Mondial, conflict armat care a zguduit din temelie conștiința contemporanilor din cauza numărului mare de victime, a multiplelor consecințe economice, sociale, politice, demografice etc., a suscitat o atenție sporită în cercetările istoriografice din ultima perioadă.Descarcă

Managementul academic în folosul academismului, didacticii şi cercetării ştiinţifice

Autor: Acad. Grigore Belostecinic
Tratatul Managementul academic, avându-i ca autori pe academicianul Gh. Duca, preşedintele AȘM, și profesorul universitar Ion Petrescu, Membru de Onoare al AȘM și Doctor Honoris Causa al ASEM, este o operă ştiinţifică complexă, …Descarcă

Un eveniment remarcabil pentru stiința arheologică națională

Autor: Sergiu Bodean
Începutul anului 2015 a fost marcat de un eveniment deosebit pentru arheologia epocii neolitice din spaţiul pruto-nistrean. Este vorba despre publicarea volumului semnat de doctorul habilitat Valentin Dergacev şi doctorul Olga Larina consacrat vestigiilor culturii Criş din Republica Moldova.Descarcă

Un omagiu postum

Autor: Dr., conf. Maria Danilov
Pe firul eforturilor întreprinse de peste două secole de către mai mulți cercetători – greci, români, italieni, ruși și ucraineni – în scopul cunoașterii și difuzării surselor principale care au stat la originea fenomenului duhovnicesc al aşa-numitului „paisianism” în secolele XVIII – XIX, se înscrie și editarea postumă a operei – Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est european (sec. XVIII – XIX) (Pontos, Chișinău, 2014).Descarcă

Veniți la Școala Doctorală!

Autor: Dr. Claudia Oltu
La începutul anului 2015 a fost scos de sub tipar un material informativ intitulat Studii superiore de doctorat. Ciclul III, care cuprinde informaţii cu referire la Şcolile Doctorale organizate în cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE.Descarcă

O teorie inedită și originală

Autor: Dr. hab., prof. univ. Sergiu Ion Chircă
Anul 2014 a adus o veste bună pentru ştiinţa economică naţională şi, deci, pentru întregul spaţiu românesc. E vorba de apariţia cărţii profesorului Dumitru Moldovanu, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu o denumire mai puţin obişnuită – Economia imaginaţiei creative.Descarcă

Ediție internațională specială consacrată nanotehnologiilor

Autor: Dr. Ana Țurcan, IIEN „D. Ghițu” al AȘM
Recent, în decembrie 2014, a ieșit de sub tipar o ediție specială a revistei internaţionale din domeniul nanotehnologiilor Beilstein Journal of Nanotechnology (IF: 2,33), întitulată Physics, chemistry and biology of functional nanostructures (Fizica, chimia și biologiaDescarcă