Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Munca patriotică între mit și realitate

Autor: Dr. Ion Xenofonotov
După cercetări intense în arhive şi biblioteci, munca patriotică a fost creată pe fundalul unui antagonism instituit artificial de statul sovietic care trebuia să demonstreze că tot ceea ce a fost anterior „Marii Revoluții Socialiste din Octombrie” nu-și putea găsi justificarea în ideologia bolșevică, ce edifica o „nouă societate”.Descarcă

Un studiu interdisciplinar despre amenajările militare

Autor: Dr., conf. univ. Alexandru Cocin
Lucrarea membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Mariana Şlapac, Cetăţile bastionare din Moldova (sfârşitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea), sintetizează rezultatele cercetărilor, efectuate de autoare timp de aproape
un deceniu, acoperind un gol informativ în studiul de fortificaţii permanente şi pasagere, construite în stil bastionar pe teritoriul Ţării Moldovei.Descarcă

Universul covorului basarabean

Autor: Dr. Ludmila Moisei
Monografia reprezintă o sinteză a studiilor autorului timp de aproape două decenii referitoare la problematica complexă a motivelor ornamentale și a simbolurilor străvechi exprimate plastic în arta covoarelor românești basarabene.Descarcă

Primul catalog entomologic – Colecția Zubowsky

Autor: Dr. Asea M. Timuș
În luna noiembrie 2016, după o perioadă cu multă perseverenţă şi muncă colectivă, a apărut cel dintâi Catalog entomologic din
Republica Moldova, denumit „Colecţia Zubowsky”.Descarcă

Povestea vieții astronomului Nicolaei Donici

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi
Cartea constituie o descriere cronologică a vieții și operei celebrului astronom român de origine basarabeană, Nicolae Donici.Descarcă

Retrospectiva exegetică. Anatol Codru

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Consemnarea aniversării a 80-a de la naşterea scriitorului şi academicianului Anatol Codru a prilejuit apariţia unui volum de exegeze, interviuri şi materiale documentare şi foto privind creaţia sa literară şi cinematografică.Descarcă

O carete despre „Regele lingvisticii”

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Constantinovici
Este o carte a neuitării, o carte ce are menirea de a ține flacăra aprinsă pentru unul dintre atlanții, coloșii și giganții neamului nostru – Eugeniu Coșeriu, care ne-a lăsat drept moştenire nu doar o operă ştiinţifică deosebit de valoroasă, ci şi un cod al unor principii
eterne de viață, exprimate succint în trei propoziții: „Niciodată ură. Totdeauna bunătate. Totdeauna înțelegere și toleranță!”Descarcă

Un Summum fenomenologic al realităților lingivistice

Autor: Dr. hab., prof. univ. Elena Prus
Lecturi academice de Ziua Limbii Romane este genericul unei tradiții de pledoarii omagiale consacrate Limbii române la Academia de Științe a Moldovei, unde, pe parcursul anilor, personalități ilustre s-au pronunțat cu poziții memorabile asupra rolului jucat de limba română în afirmarea identității naționale în contextul schimbărilor sociale și politice care marchează profund sfera culturalului și dinamica limbii.Descarcă

Cartea și detractorii ei

Autor: Dr. Ion Xeonofontov
Pentru laborioasa cercetătoare Maria Danilov, doctor în istorie (2004), Cartea este însăși Viața. Promovează cartea, o cunoaște în profunzime, o studiază și o repune în circuitul științific pentru a-i reda noi sensuri și abordări în secolul XXI.Descarcă

O nouă abordare în descrierea speciilor de insecte

Autor: Dr. Elena Baban, dr. Irina Mihailov