Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

Perspectiva bibliografică asupra deportărilor din RSS Moldovenească

Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, Dr. Ion Valer Xenofontov
 Prin elaborarea unei bibliografii consacrate deportărilor, s-a urmărit o acțiune cu triplă semnificație: științifică, educațională și socioemoțională. S-a pornit de la premisa că, în perioada recentă, în mediul instituțional științific s-au editat mai multe lucrări referitoare la subiectul deportărilor sovietice.Descarcă

Școala teologică din Basarabia Țaristă într-o lucrare fundamentală

Autor: M. c. Demir Dragnev, Dr. Ion Valer Xeonofontov
La etapa actuală sunt publicate lucrări în care urmările actului anexionist de la 1812 în destinul populației românești dintre Prut și Nistru sunt cercetate multidimensional în baza materialelor documentare de arhivă referitoare la diferite domenii ale vieții social- politice și culturale din provincie. În contextul unor asemenea studii se înscrie și monografia cercetătoarei Diana Ețco Școala teologică din Basarabia (1812–1917) publicarea căreia o susținem în baza argumentelor ce urmează.Descarcă

O tradiție europeană: heraldica teritorială districtuală

Autor: Mem. cor. Mariana Șlapac
 Volumul contribuie „la istoricul unui singur segment al domeniului heraldic din țara noastră, cel al heraldicii teritoriale districtuale, trecând în revistă faptele și evenimentele legate de introducerea și afirmarea simbolurilor raionale” (p. 11).Descarcă

O Doamna între domni: protagonista unei colecții de 31 de cărți

Autor: Dr. hab. Constantin Manolache, Dr. Ion Valer Xenofontov
Până în prezent, în colecția „Biobibliografie” au fost editate 31 de lucrări [2]. Dintre acestea doar una, cea mai recentă, este consacrată unei doamne [3]. Este vorba de Svetlana Cojocaru, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei (2017) la specialitatea „Bazele teoretice ale informaticii”, personalitate care s-a afirmat acasă și peste hotare pentru realizări remarcabile în domeniul interfețelor inteligente.Descarcă

Machetatorii mărcilor poștale românești într-o lucrare enciclopedică

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
Marca poștală, prin mesajul vizual și grafic, extras din perimetrul artelor plastice, reprezintă un element al culturii. Mult timp acest domeniu a fost considerat artă minoră, de aceea, practic, a fost neglijat de cercetătorii științifici.Descarcă

Înțeleptul din Dobrogea despre tătarii din România

Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
 Recent, în istoriografia românească au fost elaborate și editate mai multe lucrări din perimetrul imagologiei etnice. Aceste ediții reflectă o gamă variată de subiecte: identitate, alteritate, topofobie, cosmogonie, spațialitate, cultură, istorie, antropologie, mentalități etc.Descarcă

Redescoperirea unui mare giuvaiergiu basarabean

Autor: dr.hab., prof.univ. Pavel Corcârlă, dr., conf.univ. Liliana Condraticova
În ideea dată, s-au întreprins căutări în arhive, în cataloagele expoziţionale, colecțiile muzeale și cele private, pentru a identifica creaţia artistului plastic Alexei Marco. Acesta, având o bogată experienţă și cunoștinţe fundamentale în arta prelucrării fildeșului
și a metalelor, desfășurând o fructuoasă activitate expoziţională în RSS Moldovenească și peste hotare, s-a aflat mult timp în anonimat, nefi ind cunoscut și apreciat în mediul artistic și cel științific.Descarcă

Grota Duruitoarea Veche și rolul ei în paleoliticul Europei

Autor: dr. Alexandru Levinschi, dr. Nicolai Telnov
 Printre multitudinea de monumente paleolitice, atestate pe teritoriul Europei de Est, un interes aparte prezintă grota Duruitoarea Veche, descoperită de arheologul moldovean Nicolae Chetraru în 1958.Descarcă

O scriere necunoscută a lui Dimitrie Cantemir

Autor: Ștefan Șuteu
 Așa se face că istoricii medieviști și neobosiții cercetători Andrei și Valentina Eșanu din Chișinău oferă publicului o nouă carte intitulată Dimitrie Cantemir. Cuvânt Panegiricesc de laudă Marelui Mucenic Dimitrie din Tesalonic (1719).Descarcă

Dicționar internațional în domeniul anatomiei veterinare

Autor: Dr., conf. univ. A.M. Timuș
La sfârșitul anului 2016 începutul lui 2017, la Kiev a apărut un dicționar dedicat domeniului veterinar intitulat în ucraineană: Багатомовний словник анатомічних термінів, care în română se traduce ca Dicționar multilingv de termeni anatomici, dedicat,
după cum se sesizează din denumire, disciplinei anatomia animală.Descarcă