Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Noutăţi editoriale

O nouă direcție de investigații etnologice într-un studiu de anvergură

Autor: Dr., cercet. șt. I.G. Boda
Noua apariție editorială, monografia Cunoștințe și practici de medicină populară din Basarabia. Aspecte istorico-etnografice, se constituie într-o o mare realizare a etnologiei basarabene şi într-un real câştig ştiinţific prin importanţa şi valoarea informaţiilor pe care le cuprinde.Descarcă

Arta ornamentală, un însemn al identității culturale

Autor: Dr. G. Grati
Consemnarea unui an de la includerea în patrimoniul UNESCO a Tehnicilor tradiționale de realizare a scoarței din România și Republica Moldova a fost marcată de apariția monografiei Ornamentul – fenomen artistico-estetic (Viziuni ontologice și estetice
asupra ornamenticii țesăturilor tradiționale), elaborată de doctorul in istorie Ludmila Moisei sub egida Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM.Descarcă

O carte a multi-lumilor campionului invincibil Nicolae Juravschi

Autor: Dr. I. Xenofontov
Volumul din colecția „Legendele sportului moldovenesc” este consacrat marelui sportiv Nicolae Juravschi, dublu campion olimpic (1988), cavaler al Ordinului Republicii (1996), laureat al Premiului Național în domeniul sportului (2012).Descarcă

O nouă apariție editorială marca „Sherlock Holmes de Moldova”

Autor: Dr. I. Xenofontov
Prin această lucrare-monument – salbă de portrete biografice –, cărturarul dorește să ne aducă tuturora un dar, în calitate de entitate colectivă, dar și individuală.Descarcă

Un nou aport la elucidarea vieții și activității lui Dimitrie Cantemir

Autor: Dr. I. Duminica
Fiecare savant, indiferent de domeniul științific pe care-l explorează, este asociat de către colegii de breaslă cu tema sa de cercetareDescarcă

„Justiție prin rememorare sau memorie ca formă de justiție”

Autor: Prof., dr. E.Siupiur
După 75 de ani de uitare, un grup de istorici din Republica Moldova reușește să înregistreze mărturiile a sute de foști deportați. În 2016, au apărut la Chișinău primele trei volume în cadrul unui vast program de cercetare. Descarcă

Un suport documentar pentru cercetarea istorică universală

Autor: Dr., conf. univ. S. Corlăteanu-Granciuc
Materialele conferinței științifice au fost adunate într-un volum impunător, adus de la tipar chiar în ziua de 27 martie 2018, când s-au consemnat o sută de ani de la votarea în Sfatul Țării a Declarației de Unire a Basarabiei cu Patria-Mamă.Descarcă

Un studiu despre sinuozitățile „visului romantic” șaizecist

Autor: Dr. hab. A.Țurcanu
Cartea recent
apărută Emil Loteanu: splendoarea și prăbușirea visului
romantic, semnată de Ana-Maria Plămădeală,
doctor habilitat în studiul artelor, își propune programatic
„o răsturnare a ierarhiei modalităților tradiționale
de abordare a biografiilor oamenilor de creație”.Descarcă

O importanță istorie critică a filmului despre artă

Autor: Dr., conf. univ. A.Lupașcu-Bohanțov
Grație sprijinului financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și al Editurii „Epigraf ”, studiul monografic Hermeneutica filmului despre artă al cineastului și filmologului Dumitru Olărescu, cercetător științific coordonator la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a văzut lumina tiparului, într-o admirabilă formulă grafică, în ajunul Noului An – 2018.Descarcă

O viziune actuală asupra discursului teatral

Autor: Dr., conf. univ. A.Hobjilă
Ne referim la studiul monografic Discursul teatral – între text și contexte, semnat de Ana Ghilaș, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM.Descarcă