Akademos - Revist�? de Ştiinţ�?, Inovare, Cultur�? şi Art�?

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cuprinsul ediţiei nr. 3 (50), 2018

Limba română, cea mai importantă creație spirituală a neamului românesc (
Autor: Autor: Acad. Gh. Duca, acad. I. A. Pop
)
Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG (
Autor: M. c. Maria Nedealcov, Dr. Valentin Răileanu, Dr. Liviu Apostol, Dr. Tatiana Adamenko
)
Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes (
Autor: PhD Elena Mihaela Pahontu, PhD Donald Poirier, Academician Aurelian Gulea
)
Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova (
Autor: Dr. hab., conf. cercet. Rodica Perciun, Dr., conf. univ. Maria Oleiniuc
)
Investigații arheologice în siturile eneolitic de la Cărbuna (campania 2018) (
Autor: Cercet. șt. Sergiu Bodean, Cercet. șt. st. Serghei Heghea
)
Expresia răului în poezia lui Andrei Țurcanu (
Autor: Drd. Constantin Ivanov
)
Frumosul ca triadă a ființei umane (
Autor: Dr. hab. Vlad Pîslaru
)
Toleranţă şi iubire în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza (
Autor: Dr., conf. univ. Octavian Moșin
)
Fenomenul Ada Zevin în arta națională (
Autor: Dr., conf. cercet. Liliana Condraticova, Dr. Natalia Procop
)
Un clasic al științei fizice (
Autor: Academician Mircea Bologa
)
Înțeleptul din Dobrogea despre tătarii din România (
Autor: Dr. Ion Valer Xenofontov
)
Clarvăzătorul istoric al culturii românești. Academicianul Andrei EȘANU la 70 de ani (
Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru, Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
)
Personalitate marcantă în domeniul biologiei. Academicianul Ion TODERAŞ la 70 de ani (
Autor: Dr. hab., prof. Laurenţia Ungureanu, Dr., conf. Livia Calestru
)
Fondatorul biorchimiei aplicative în ameliorarea porumbului. Doctorul habilitat Alexandr ROTARI la 80 de ani (
Autor: Acad. Boris Gaina, Dr. Silvia Mistreț, Dr. Gheorghe Tudorache
)
Patriarhul geneticii și ameliorării porumbului. Academicianul Vasile MICU la 80 de ani (
Autor: Acad. Maria Duca, Dr. Gheorghe Tudorache, Dr. Vasile Maticiuc
)