Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Eveniment

Noile tendințe ale proceselor migraționale, în atenția oamenilor de știință

Autor: Doctorand Ecaterina Deleu
La 25 şi 26 februarie Academia de Ştiinţe a Moldovei a găzduit Conferinţa internaţională ştiinţificopractică cu genericul Migraţie, Diasporă, Dezvoltare – noi provocări şi perspective.Descarcă

Viziune integratoare asupra culturii: retrospectivă și provocări

Autor: Monica Babuc, ministru al Culturii al Republicii Moldova
O remarcabilă valoare generată de natura cosmică pe parcursul evoluțiilor sale de miliarde de ani, cu siguranță, este viața conștientă perpetuată de specia umană prin cultură și civilizație.Descarcă

Theoria cum praxi – rolul ştiinţei în conturarea viitorului nostru

Autor: Profesor, d.h.c. al AȘM Günter Stock, președintele ALLEA
Stimate dle Președinte,
Distinși oaspeți,
Dragi colegi,
Permiteți-mi să-mi exprim înalta considerațiune pentru onoarea de a fi astăzi aici și de a fi desemnat cu acest prestigios titlu. Îl concep ca pe un simbol al cooperării cu adevărat europene și al interacțiunii academice.
Descarcă

Profesorul Günter Stock, președintele ALLEA – Doctor Honoris Causa al AȘM

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AȘM
Preşedintelui Federației Academiilor de Ştiinţe Europene, profesorului Günter Stock, i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prin decizia CSȘDT și la propunerea Secţiei Ştiinţe Medicale a AŞM.Descarcă

Instituționalizarea ştiinţei academice în RSS Moldovenească (1946–1960)

Autor: Dr., conf. univ. Constantin Manolache, Dr. Ion Xenofontov
Preliminarii. Ştiinţa constituie un factor substanțial în evoluția societăţii, nivelul cercetărilor științifice
reflectând, într-un fel, gradul de dezvoltare socioeconomică și culturală a statului. Substratul istoric reprezintă, de fapt, o premisă esențială în apariția, consolidarea și dezvoltarea științei.
Descarcă

Academia Română la ceas aniversar

Autor: Membru de onoare al Academiei Române, m. c. Nicolae Dabija
Pământurile vechii Dacii, în vremurile care i-au urmat, nu s-au aflat totdeauna între aceleași granițe, dar ele s-au regăsit mereu în cuvintele Limbii Române, în tradițiile și unitatea noastră culturală.Descarcă

Academia Română, simbol al spiritualităţii româneşti

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Pe parcursul a 150 de ani de existenţă Academia Română a fost percepută ca o instituție reprezentativă, ca un simbol al spiritualităţii româneşti şi al unității ei creative, ca cel mai important centru al cercetării ştiinţifice fundamentale din România.Descarcă

150 de ani de viață academică românească

Autor: -
„Pe parcursul unui secol și jumătate, Academia Română a reprezentat nu doar cel mai important centru de cercetare din România, ci și un simbol al spiritualității în tot spațiul românesc, în care gândirea științifică și simțirea patriotică au vegheat păstrarea valorilor naționale și perpetuarea lor în generații”, a spus președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca.Descarcă

Expoziția Internațonală Specializată „INFOINVENT”, ediția a XIV-a

Autor: Anatol Donu
Peste 100 de instituții din sfera cercetării, învățământului superior, inventatori particulari și oameni creativi, din republică și de peste hotare, au participat la EIS „INFOINVENT”.Descarcă

DISCUS – PROIECTUL DE SUCCES AL ANULUI 2015

Autor: Dr. Igor Cojocaru, Anastasia Ștefanița
Scopul proiectului este promovarea modelului european de aplicare eficientă a politicilor societății informaționale/ instrumentelor de
e-guvernare în Republica Moldova pentru a consolida participarea sectorului academic, administrației publice locale, mediului de afaceri, societății civile și mass-media în procesul de luare a deciziilor, utilizând experiența țărilor Visegrad.Descarcă