Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

EVENIMENT

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2015”

Autor: Tatiana Rotaru
Concursul Naţional Teza de doctorat de excelenţă a anului, inițiat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a ajuns la a V-a ediție, constituindu-se într-o veritabilă competiție intelectuală a cercetătorilor menită să impulsioneze și să dezvolte creativitatea
ştiinţifică.

Topul Inovațiilor, la cea de-a VI-a ediție

Autor: Inga Gîncu
Concursul, destinat cercetătorilor, instituțiilor de profil, oamenilor de afaceri interesați de transfer tehnologic și întreprinderilor inovaționale, se bucură de o participare largă.

Bursele Federației Mondiale a Savanților

Autor: Dr., conf. univ. Nicolae Stratan
Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) a desemnat deținătorii burselor sale în Republica Moldova pentru anul 2017, zece la număr.

Reforma și dezvoltarea cercetării-inovării

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Scopul nostru este de a reorganiza și a armoniza managementul cercetării la standardele europene.

Reuniunea informală a Parteneriatului Estic la Erevan

Autor: Igor Serotila
În perioada 15-19 noiembrie 2016, la Erevan, Armenia a avut loc cea de-a VIII-a reuniune informală a Parteneriatului Estic cu participarea miniștrilor responsabili de cercetare, știință și inovare din statele membre ale Parteneriatului Estic.

Burse regale pentru studenții UnAȘM

Autor: Dr. Tatiana Potîng
La 12 decembrie 2016, în cadrul celebrării la Chișinău a jubileului de 150 de ani al Casei Regale a României, în incinta Sălii de Conferințe a Universității Academiei de Științe a Moldovei, Alteța Sa Regală Principele Radu al României a înmânat bursele de studii „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” pentru doi studenți ai Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Cel mai mare for național al istoricilor români din ultimele patru decenii

Autor: Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
 În zilele de 25-28 august 2016, la Cluj-Napoca, și-a ținut lucrările primul Congres Național al Istoricilor Români, acțiune științifică care a întrunit peste 500 de participanți. Programul Congresului cita prezența, cu comunicări științifice, a circa 450 de istorici
din România, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Italia, Austria, Germania, Franța, Israel și Canada.

O reuniune mondială a eminescologilor

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Lucrările Congresului s-au desfășurat sub semnul îndemnului lui Noica: a-l face pe Eminescu mai bine cunoscut nouă înșine, a-l face mai bine cunoscut întregii lumi.

Limba română, politica și statul de drept

Autor: Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova
Stimate domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei,
onorați membri ai Academiei de Științe a Moldovei, excelențe,
stimați oaspeți, distins public,
sunt bucuros să mă aflu azi, 31 august 2016, aici, cu Dumneavoastră, în această zi importantă din istoria tânărului nostru stat.

Viziunea europeană asupra reformei științei și inovării

Autor: Acad. Gheorghe Duca
Începând cu 2008, Academia de Științe a Moldovei a promovat integrarea științei naționale în Spațiul European de Cercetare. În 2009, am reușit asocierea la cel de-al Șaptelea Program Cadru pentru Cercetare și Inovare