Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Eveniment

Noaptea Cercetătorilor Europeni 2015 ediţia a II-a

Pirkka Tapiola, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova: „E o tradiție profund înrădăcinată în Moldova”.Descarcă

O întâlnire cu semnificații istorice

Autor: Acad. Păun Ion Otiman
La 2 aprilie 2015, cu numai o singură zi înaintea sărbătoririi a 149 de ani de la înfiinţarea Societăţii Literare Române, Casa Regală a României, la iniţiativa M.S. Regelui Mihai I, reprezentată prin Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele consort Radu de România, a desfășurat la Palatul Elisabeta o întâlnire între reprezentanții Casei Regale a României, Academiei Române și Academiei de Științe din Republica Moldova.Descarcă

„Însuşirea corectă a destinelor poporului român în istorie” ca preocupare dominantă a academicianului Ioan-Aurel Pop

Autor: Dr. hab. Gheorghe Cojocaru
Personalitate de excepţie a ştiinţei, culturii şi vieţii publice din România contemporană, academicianul Ioan-Aurel Pop, prin vasta şi prodigioasa-i activitate, prin modelul de probitate ştiinţifică, morală şi de atitudine civică, şi-a binemeritat încrustarea numelui în galeria marilor intelectuali români, ducând faima şi prestigiul ştiinţei şi culturii româneşti departe peste hotarele ei politico-administrative.Descarcă

Vivat, Crescat, Floreat, ACADEMIA!

Autor: Centrul media al AȘM
De la o singură instituţie academică de creaţie ştiinţifică înainte de cel de-al Doilea Război Mondial s-a ajuns astăzi la 19 institute, 26 de institute de ramură și 14 universități acreditate pentru cercetare, toate subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei.Descarcă

Inovația, promovată la "Fabricat în Moldova"

Autor: Roman Chircă, Director general, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Expoziția „Fabricat în Moldova”, ediția a XIV-a, desfășurată în perioada 28 ianuarie – 1 februarie, a marcat începutul anului economic 2015. Organizat tradițional de Camera de Comerț și Industrie, evenimentul a fost găzduit de Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo SA”, având sloganul „Competitivitate, Performanță și Calitate”.
Descarcă

Memorandum privind cooperarea tehnico-ştiinţifică dintre Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română în cadrul programulu

Articolul 1. Scopul
Scopul prezentului Memorandum rezidă în consolidarea capacităţilor comune pentru cercetare - dezvoltare şi inovare, precum şi în planul identificării experienţei şi perspectivelor de participare ale Academiilor din România şi Republica Moldova în programele comunitare ale Uniunii Europene.
Descarcă

Reuniune istorică a academiilor

Autor: Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM
La 28 noiembrie 2014, la Bucureşti, a avut loc, pentru prima dată, o şedinţă comună a Biroului Academiei Române şi a conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Părţile au convenit să coopereze în domeniul cercetărilor fundamentale, în vederea instituirii şcolilor doctorale şi pregătirii cadrelor, să elaboreze o foaie de parcurs pentru crearea cadrului instituţional propice participării în Programul Orizont 2020.
Descarcă

Propuneri la Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2015-2018

1. EDUCAŢIE
Obiective de guvernare
: 1. Orientarea procesului educaţional spre obţinerea competenţelor şi specializarea inteligentă.
2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educaţional-formativ.
Descarcă

Apel către partidele parlamentare proeuropene

Autor: Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Gheorghe Rusnac, Ion Guceac, Aurelia Hanganu
Rezultatele alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum şi validarea acestora de către Curtea Constituţională, au consolidat vectorul european de dezvoltare a Republicii Moldova.
Experienţa integrării europene, acumulată de alte state, cum ar fi ţările baltice, este marcată de paradigma creării unei societăţi bazate pe cunoaştere.
Descarcă

Bruxelles-ul nu crede lacrimilor

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Prim-vicepreşedinte al AŞM
Sărbătoarea de azi ne oferă ocazia de a trece în revistă succesele obţinute, a evidenţia şi remarca pe cei mai buni, fiindcă publicitatea şi replicarea ulterioară a cazurilor de succes reprezintă un motor al dezvoltării, dar ne oferă, totodată, prilejul de a medita asupra parcursului nostru, pentru a conştientiza unde ne găsim astăzi şi a înţelege mai bine unde vrem să ajungem.
Descarcă