Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Eveniment

„Știința și demnitatea, mai presus decât toate!”

Autor: Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco
Revista „Prelucrarea Electronică a Materialelor”, editată de Institutul de Fizică Aplicată (IFA), și revista „Akademos”, editată sub egida Academiei de Științe a Moldovei au găzduit un șir de materiale despre viața și activitatea cercetătorilor proeminenți ai IFA și AȘM.Descarcă

Cultura naţională şi provocările globalizării

Autor: Acad. Eugen Simion
Domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei,
prieteni, vorbitori de limba română,
Vă felicit, înainte de orice, de ziua limbii române, limba noastră comună.
Descarcă

Concursul național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

Autor: dr. hab. G.Cuciureanu
Pe parcursul desfășurării competiţiei respective s-a urmărit stimularea obţineri rezultatelor știinţifice recunoscute la nivel internaţional, susţinerea și dezvoltarea creativităţii știinţifi ce a cercetătorilor, promovarea tezelor de doctorat actuale, inovative și utile pentru societate.Descarcă

CoRoLa lansată la București și la Chișinău

Autor: dr.hab. Elena Ungureanu
La Chișinău, în data de 25 mai a. c., la Academia de Științe a Moldovei, a fost lansat proiectul prin care a fost creat Corpusul computațional de referință pentru limba română contemporană, denumit CoRoLa (COrpus of ROmanian LAnguage, http://corola.racai.ro/), realizat în perioada 2014–2017, proiect prioritar al Academiei Române.Descarcă

Congresul Științific Internațional „Culturi oleaginoase și proteice”

Autor: Dr. Steliana Clapco, dr. Eugenia Cotenco
De altfel, evenimentul reprezintă una dintre convocările periodice ale cercetătorilor din domeniul culturilor oleaginoase și proteice desfășurate cu susținerea asociației EUCARPIA – o organizație non-profit, cu sediul ofi cial în Wageningen (Olanda).Descarcă

Câștigătorii burselor Federației Mondiale a Savanților pentru 2018

Autor: Dr., conf. univ. Nicolae STRATAN
Academia de Științe a Moldovei, începând cu 1999, desfășoară o fructuoasă colaborare cu Federația Mondială a Savanților (FMS) din Geneva. În consecință, doctoranzii din Republica Moldova, împreună cu alți tineri cercetători din 110 țări, au acces, anual, la
bursele acestei prestigioase organizații internaționale în domeniul științei universale.Descarcă

Președintele AȘM, Doctor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca

Autor: Eugenia Tofan
În contextul celebrării a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, România, i-a acordat președintelui Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, titlul de Doctor Honoris Causa.Descarcă

Actul de la 27 martie 1918, „semnul reînvierii la viaţa naţională românească”

Autor: Acad. C. Hera
Permiteţi-mi, pentru început, să adresez conducerii Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, alese și respectuoase mulţumiri din partea Academiei Române şi al meu personal, pentru organizarea acestei emoţionante sesiuni comune, consacrată împlinirii unui veac de la actul Unirii Basarabiei cu România.Descarcă

O lecţie de voinţă și curaj pentru consolidarea și salvarea neamului român

Autor: Acad. Gh. Duca
Pe 27 martie 1918 primul Parlament al Republicii Democratice Moldovenești independente – Sfatul Tarii – a votat Declarația de Unire a Basarabiei cu România. La temelia acestui moment au fost acțiunile viguroase ale sentimentului de patriotism al intelectualității basarabene.Descarcă