Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Reacția Vlad – o revelație în chimia compușilor naturali

Autor: -
Cercetările academicianul Pavel Vlad s-au soldat cu descoperirea unei noi căi de transformare a terpenoidelor alifatice și parțial ciclizate în compuși complet ciclizați, care se realizează in vitro la interacțiunea unei serii întregi de terpenoide cu superacizi.Descarcă

Fondatorul sanocreatologiei

Autor: -
Obiectul principal de studiu pe parcursul multor ani al colectivului condus de academicianul Teodor Furdui îl reprezintă problema sănătății omului care, conform semnificației pentru viitorul civilizației, trebuie plasată la același nivel cu alte probleme mondiale
ce amenință civilizația.Descarcă

Fondatorul direcției eminescologice în știința literară din Republica Moldova

Autor: -
Academicianul Mihai Cimpoi se identifică totalmente cu știința filologică din întregul spațiu românesc și cu realizările cele mai valoroase care s-au produs în domeniul științei literare contemporane.Descarcă

Un nou tip de transmisie planetară

Autor: -
Academicianul Ion Bostan, la începutul anilor 1980, a elaborat un nou tip de transmisie planetară deosebită de cele clasice prin principiul nou de transformare şi transmitere a mişcării şi sarcinii, care a intrat în circuitul terminologic mondial cu denumirea
Transmisii Planetare Precesionale (TPP) cu angrenaj multipar.Descarcă

Tripla descoperire a Valsului lui Eugen Doga

Autor: -
Fiecare din noi are preferințele sale muzicale, dar în fața acestui Vals toți suntem egali în sentimentul de admirație și zbor care ne cuprinde.Descarcă

A prezis fenomenul ce a condus la elaborarea unui nou tip de laser

Autor: -
În anul 1958, fizicianul moldovean Sveatoslav Moscalenco şi profesorul din SUA, M.A. Lampert, au prezis independent existenţa biexcitonului, adică a moleculei de excitoni ce constituie o stare legată formată din doi electroni şi două goluri.Descarcă

Un nou tip de mișcare a atomilor și moleculelor

Autor: -
Studiind problema influenței structurii electronice a moleculelor și cristalelor asupra configurației și dinamicii mișcării nucleelor, acad.,
prof. Isaac Bersuker, în cadrul Institutului de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei, a descoperit efectul scindării de tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de degenerare.Descarcă

Academia de Științe a RSS Moldovenești în perioada 1961–1990. Studiu retrospectiv

Autor: Dr. hab., conf. univ. C. Manolache, dr. I. Xenofontov
Contextul istoric. În perioada postbelică, Baza moldovenească de Cercetări Ştiinţifice (1946–1949) și Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiințe a URSS (1949–1960) au format cadrul instituțional al cercetărilor academice din Moldova sovietică [1; 2; 3].Descarcă

Mesaj de felicitare adresat comunității științifice

Autor: Acad. Gheorghe Duca
În prag aniversar, îmi exprim ferm convingerea că și în viitor, însuflețiți de aceleași năzuințe și aspirații, vom merge împreună pe calea excelenței științifice autentice.Descarcă