Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Cercetări în domeniul eroziunii solului. Realizări și probleme

Autor: Acad. Serafim Andrieș, Dr. conf. cerc. Vladimir Filipciuc
Sunt prezentate etapele dezvoltării ştiinţei pedoerozionale pe parcursul a 70 de ani de la fondarea pedologiei în Republica Moldova, realizările ştiinţifice fundamentale şi aplicative, măsurile şi tehnologiile de combatere a eroziunii solului; evidenţiate problemele care necesită a fi rezolvate pentru minimalizarea eroziunii şi stabilizarea alunecărilor active de teren.Descarcă

Noi frontiere în chimia organică, bioorganică, chimia compușilor naturali și biologic activi

Autor: Acad. Pavel Vlad
Este oglindită dinamica modificărilor în structura și direcțiile de cercetare de la întemeierea institutului până în prezent. Se
face o prezentare detaliată atât a cercetărilor fundamentale, cât și a cercetărilor aplicate.Descarcă

Baza de odihnă (pensiunea) „Știința”: istorie și prezent

Autor: Dr. Ion Xenofonotv
Pensiunea „Știința” poate fi considerată, pe bună dreptate, un loc unde revii în nostalgia unor timpuri care se duc și care totuși nu se grăbesc.Descarcă

Întâlniri cu președinții Academiei: constatări și impresii

Autor: Acad. Mircea Bologa
 În atmosfera emotivă a jubileelor, conştientizăm în mod deosebit că viaţa este o succesiune a evenimentelor, care trebuie trăite
pentru a le înţelege. În plus, ne convingem că nimic nu este mai puternic ca trecutul, deoarece el nu poate fi schimbat şi trebuie perceput aşa cum a fost.Descarcă

Instituționalizarea literaturii și științei literare

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Perioada imediat postbelică se caracterizează printr-o sovietizare radicală a întregii suprastructuri (cultură, ştiinţă, artă, literatură)Descarcă

Ştiințe socioumaniste: evoluție și personalități

Autor: M. c. Demir Dragnev
Științele socioumanistice și-au definit arealul de cercetare încă în zorile Epocii Moderne, când ele propagau umanismul renascentist. Anume aceste științe s-au aflat la baza primelor academii, apărute în Italia în secolele XV–XVI.Descarcă

Științele agricole și renașterea agriculturii

Autor: Acad. Vasile Micu
Tehnologiile, soiurile, hibrizii, alte elaborări ale institutelor noastre reprezintă o valoare deosebită. Sunt adevărate creații ale oamenilor
de știință, la care s-a muncit inspirat, cu dăruire și devotament.Descarcă

File din istoria secției de științe medicale a AŞM

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
Valoroși cercetărori științifici din domeniul medicinii fundamentale, clinice și al managementului medical au fost aleși în calitate de membri ai Secției Știițne Medicale a AȘM și Asambleei AȘM.Descarcă

Evoluția științelor inginerești, infrastructura instituțională și cooperarea cu industria: anii 1946–2016 (Partea I)

Autor: Acad. Ion Bostan
În Republica Moldova, în perioada postbelică, organizarea, dezvoltarea şi finanţarea ştiinţelor inginereşti s-a efectuat prin trei filiere instituţionale separate:
  • instituţiile academice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM);
  • instituţiile de ramură de cercetare şi birourile specializate de proiectare şi dezvoltare constructiv-tehnologică;
  • instituţiile de învăţământ superior.
Descarcă

Să nu dăm uitării numele celor care au stat la baza dezvoltării științei autohtone

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. Alexandru Chirilov
Trebuie de recunoscut că istoria științei autohtone este una austeră. Ceea ce s-a obținut și este vrednic de laudă se datorează sacrificiului cercetătorilor, care, deşi nu au fost preţuiți moral și financiar la justa valoare, merită să fie înscriși în palmaresul de aur al
istoriei naționale pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării.Descarcă