Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Baza de odihnă (pensiunea) „Știința”: istorie și prezent

Autor: Dr. Ion Xenofonotv
Pensiunea „Știința” poate fi considerată, pe bună dreptate, un loc unde revii în nostalgia unor timpuri care se duc și care totuși nu se grăbesc.Descarcă

Întâlniri cu președinții Academiei: constatări și impresii

Autor: Acad. Mircea Bologa
 În atmosfera emotivă a jubileelor, conştientizăm în mod deosebit că viaţa este o succesiune a evenimentelor, care trebuie trăite
pentru a le înţelege. În plus, ne convingem că nimic nu este mai puternic ca trecutul, deoarece el nu poate fi schimbat şi trebuie perceput aşa cum a fost.Descarcă

Instituționalizarea literaturii și științei literare

Autor: Acad. Mihai Cimpoi
Perioada imediat postbelică se caracterizează printr-o sovietizare radicală a întregii suprastructuri (cultură, ştiinţă, artă, literatură)Descarcă

Ştiințe socioumaniste: evoluție și personalități

Autor: M. c. Demir Dragnev
Științele socioumanistice și-au definit arealul de cercetare încă în zorile Epocii Moderne, când ele propagau umanismul renascentist. Anume aceste științe s-au aflat la baza primelor academii, apărute în Italia în secolele XV–XVI.Descarcă

Științele agricole și renașterea agriculturii

Autor: Acad. Vasile Micu
Tehnologiile, soiurile, hibrizii, alte elaborări ale institutelor noastre reprezintă o valoare deosebită. Sunt adevărate creații ale oamenilor
de știință, la care s-a muncit inspirat, cu dăruire și devotament.Descarcă

File din istoria secției de științe medicale a AŞM

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
Valoroși cercetărori științifici din domeniul medicinii fundamentale, clinice și al managementului medical au fost aleși în calitate de membri ai Secției Știițne Medicale a AȘM și Asambleei AȘM.Descarcă

Evoluția științelor inginerești, infrastructura instituțională și cooperarea cu industria: anii 1946–2016 (Partea I)

Autor: Acad. Ion Bostan
În Republica Moldova, în perioada postbelică, organizarea, dezvoltarea şi finanţarea ştiinţelor inginereşti s-a efectuat prin trei filiere instituţionale separate:
  • instituţiile academice din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM);
  • instituţiile de ramură de cercetare şi birourile specializate de proiectare şi dezvoltare constructiv-tehnologică;
  • instituţiile de învăţământ superior.
Descarcă

Să nu dăm uitării numele celor care au stat la baza dezvoltării științei autohtone

Autor: Acad. Teodor Furdui, Dr. Alexandru Chirilov
Trebuie de recunoscut că istoria științei autohtone este una austeră. Ceea ce s-a obținut și este vrednic de laudă se datorează sacrificiului cercetătorilor, care, deşi nu au fost preţuiți moral și financiar la justa valoare, merită să fie înscriși în palmaresul de aur al
istoriei naționale pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării.Descarcă

Considerente asupra dezvoltării matematicii și informaticii

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu
Matematica este definită drept o știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, prin noţiunea de matematici înţelegem investigarea structurilor abstracte determinate în mod axiomatic folosind logica formală.Descarcă

Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Igor Podlesnîi, Dr. Evghenii Dumanov, Valentina Bajireanu
Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial putem menţiona activitatea astrofizicianului basarabean Nicolae Donici, care a fost pionier al astrofizicii în prima jumătate a sec. XX, fiind bine cunoscut şi respectat de specialişti. În anul 1908, el a construit pe cont propriu observatorul astrofizic de la Dubăsarii Vechi, înzestrat cu cel mai modern aparataj ştiinţific de pe atunci şi acreditat internaţional.Descarcă