Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

70 de ani de la crearea primelor institute de cercetare

Considerente asupra dezvoltării matematicii și informaticii

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu
Matematica este definită drept o știința ce studiază relațiile cantitative, modelele de structură, de schimbare și de spațiu. În sens modern, prin noţiunea de matematici înţelegem investigarea structurilor abstracte determinate în mod axiomatic folosind logica formală.

Dezvoltarea fizicii în Republica Moldova

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalneco, Dr. Igor Podlesnîi, Dr. Evghenii Dumanov, Valentina Bajireanu
Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial putem menţiona activitatea astrofizicianului basarabean Nicolae Donici, care a fost pionier al astrofizicii în prima jumătate a sec. XX, fiind bine cunoscut şi respectat de specialişti. În anul 1908, el a construit pe cont propriu observatorul astrofizic de la Dubăsarii Vechi, înzestrat cu cel mai modern aparataj ştiinţific de pe atunci şi acreditat internaţional.

Zilele Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna în Republica Moldova

Autor: Dr. hab. Veaceslav Ursachi
IUCN este una din cele două instituţii de cercetare din Europa (de rând cu Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară – CERN din Geneva), care posedă infrastructura necesară pentru studiul proprietăţilor fundamentale ale materiei.

Concursul național „Cel mai bun elev inovator GENIUS”, ediția a IX-a

Autor: Ana GAMANJI
Evenimentul s-a desfăşurat la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care și-a deschis larg uşile pentru a găzdui o competiție a creativităţii, inovaţiei, dar şi a descătuşării minţii elevilor.

Noile distincții ale Academiei de Științe a Moldovei

Autor: Dr. S. A. Tabac
Faleristica este o disciplină istorică auxiliară din familia ştiinţelor heraldice, înrudită artistic şi cu numismatica, având ca obiect de studiu distincţiile de diferite tipuri – ordine, cruci, medalii, insigne etc. – care, după destinaţia lor, pot fi distincţii de merit, onorifice, comemorative, de absolvire şi altele, conferite unor persoane fizice sau morale.

„Cartea întredeschisă”, un nou tip de izomerie

Academicianul Anton Ablov este fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul compuşilor coordinativi care a pus baza dezvoltării chimiei în Republica Moldova. 

Cel dintâi promotor al demografiei

Academicianul Gheorghe Paladi a scris o nouă filă în ştiinţa numită demografie. Cunoscut prin aportul său valoros la dezvoltarea medicinii naţionale pe segmentul obstetrică şi ginecologie, simţea mereu vidul, ruptura dintre sectorul sanitar şi studiul dinamicii populaţiei umane.

Teoria devenită clasică a supraconductibilităţii multibandă

Vsevolod Moscalenco a propus, în premieră, modelul supraconductorului cu două benzi electronice suprapuse în regiunea energiei Fermi.

Inventatorul BioR-ului

Inventarea noilor modele de extragere şi separare din biomasa de spirulină, în îmbinare cu metode şi procedee biochimice de fracţionare a principiilor bioactive şi de purificare a lor, a avut drept rezultat elaborarea şi punerea în aplicare a schemelor tehnologice
integrate de obţinere a unui preparat biologic nou, cu structură complexă şi impact sporit, BioR.

Algebrele Sibirschi în studiul sistemelor dinamice

Ideea originală a acad. Sibirschi a fost cea de a construi o teorie similară, în care formele în n variabile se înlocuiesc cu sisteme diferenţiale de gradul n. Abordând acest domeniu, academicianul Constantin Sibirschi a elaborat Metoda invarianţilor algebrici în teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale.