Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Tehnici software de simulare dinamică a calităţii apei în sistemele de tip „râu”

Autor: Drd., lector superior Galina Marusic, Universitatea Tehnică a Moldovei
Sistemele acvatice de tip „râu” reprezintă o componentă importantă pentru existenţa, activitatea şi dezvoltarea umană. Aducerea şi menţinerea calităţii apei la o stare foarte bună este scopul primordial al Directivei Cadru Apă 2000/60/EC, aprobată de către Comisia Europeană.

Acad. Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cercetărilor sale

Autor: Dr. hab., prof. univ. Maria Palistrant, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Pe 26 septembrie curent, iluştrii fizicieni teoreticieni, fraţii Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, au consemnat 85 de ani de la naştere. Dragii noştri colegi, vă felicităm, vă dorim mulţi ani înainte şi mari succese pe tărâmul fizicii!

Cercetarea, proiectarea şi fabricarea componentelor funcţionale ale microsatelitului „Republica Moldova”

Autor: Acad. Ion Bostan, Acad. Valeriu Canţer, Dr., conf. univ. Nicolae Secrieru, Dr., conf. univ. Ghenadie Bodean, Dr., conf. univ. Valeriu Blaja
Captarea imaginii suprafeţei terestre din spaţiu este un domeniu care se dezvoltă rapid, iar numărul utilizatorilor imaginilor din spatiu este în creştere spectaculoasă. Ţările cu agricultură avansată cercetează sistematic evoluţia dezvoltării şi starea ecologică a plantaţiilor cu ajutorul imaginilor obţinute din sateliţi.

Cercetări electrofizicochimice la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM

Autor: Academician Mircea Bologa
Inspirat de evenimentele aniversare ale anului 2011, am considerat oportună redactarea acestei lucrări şi reflectarea unor activităţi, fenomene, procese, inclusiv cu o privire retrospectivă. Datele jubiliare evocă momente şi împrejurări importante, etape şi situaţii care grupează şi comasează tradiţii şi amintiri, realităţi şi perspective, speranţe şi aşteptări.

Simularea numerică a inundaţiilor pe râul Nistru

Autor: Conf. dr. Viorel Bostan, student Mihail Tambur, studentă Eugenia Burlea
În iulie-august 2008, teritoriul Republicii Moldova a fost afectat de inundaţii pe râurile Nistru şi Prut. Aceste inundaţii au avut un caracter excepţional şi un impact socio-economic catastrofal, constând în distrugerea infrastructurii, a terenurilor arabile, degradarea mediului ambiant. Conform bilanţului oficialităţilor din Republica Moldova, în vara anului 2008 au fost afectate 22 de raioane din lunca râurilor Nistru şi Prut, 1183 de case au fost inundate, 7851 de persoane evacuate.

Reversarea timpului şi simetria în culori

Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Geru
Filozofia modernă consideră spaţiul şi timpul forma de existenţă a materiei în multiplele ei varietăţi de substanţă şi câmpuri. La rândul său, cercetările în domeniul fizicii au evidenţiat importanţa deosebită a proprietăţilor de simetrie ale spaţiului şi timpului.

Nanotehnologii: de la cercetări ştiinţifice la afaceri

Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Ion Tighineanu
Deşi termenul nanotehnologii a fost propus încă în anul 1974 de către profesorul Norio Taniguchi de la Universitatea de Ştiinţe din Tokyo pentru a descrie precizia creării materialelor cu toleranţă de nanometri (un nanometru echivalează cu o milionime de milimetru), o adevărată explozie a explorării şi utilizării nanotehnologiilor s-a produs abia pe parcursul ultimului deceniu.