Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Diminuarea intensității câmpului fluorescent a doi qubiți pompați laser

Autor: Dr. Viorel Ciornea, drd. Elena Cecoi, dr. hab. Mihai A. Macovei
 Sistemele de qubiți cu puncte cuantice sunt studiate intens în ultimii ani atât sub aspect teoretic, cât și experimental.Descarcă

Recent Progress in GaN-based Terahertz Sources: a review

Autor: Prof. Dr. Vadim Sirkeli
Terahertz (THz) waves refer to the electromagnetic radiation in the frequency range from 0.1 to 10 THz, which corresponds to the wavelengths from 3 mm to 30 µm, respectively [1].Descarcă

Mechanism of plastic deformation of crystals under microindentation

Autor: Dr. hab. Raisa P. Jitaru, Dr. Natalia A. Palsitrant, V.A. Rahvalov, Dr. Olga A. Shikimaka
This article is held in memory of Prof. Boyarskaya Yulia Stanislavovna the outstanding scientist in the field of the strength
and plasticity physics. The main part of this scientific review was wrote by Yu. S. Boyarskaya. The colleagues of Laboratory of
mechanical properties of crystals, founded by Boyarskaya, had expanded and prepared the final paper variant. Thus this article
reflects in brief the most important results in the phenomena under microindentation published by Yu. S. Boyarskaya withDescarcă

Soluţii discontinue pentru calculul plăcilor în teoria clasică

Autor: Drd. S. Galbinean
La momentul actual, una dintre cele mai utilizate metode numerice de calcul în diferite domenii de cercetare (mecanica corpului solid deformabil, mecanica fluidelor, termoelasticitate etc.) este metoda elementelor finite (MEF).Descarcă

In memory of Leonid Keldysh, Academician of the Russian Academy of Sciences

Autor: acad. S.Moskalenko, acad. I. Tiginyanu
One year passed rapidly after the unexpected and regrettable decease of the outstanding theoretical physicist and brilliant personality, academician of the Russian Academy of Sciences Leonid Veniaminovich Keldysh. In his memory we would like to remind some of his fundamental results concerning Bose-Einstein condensation of excitons in semiconductors.Descarcă

Cartea de vizită a științei moldovenești în arealul informațional mondial

Autor: dr. G.Conunov, m.c. A. Dicusar
În prezent este dificil de indicat exact numărul revistelor ştiinţifice editate în lume. Numai în Republica Moldova la începutul anului 2017 ele erau 64. Totuşi gradul de influenţă a revistelor asupra procesului informaţional mondial diferă esenţial.Descarcă

Development of digital holographic microscopy in Moldova

Autor: PhD Elena Achimova
In 2015 the Institute of Applied Physics (IAP) of Academy of Sciences of Moldova (ASM) has participated in "Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020)" submitting the proposal to the call H2020-TWINN-2015, and has won the project “Boosting the scientific excellence and innovation capacity in digital holographic microscopy of the Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova – HOLO” (Grant Agreement number: 687328).Descarcă

Noi straturi tribologice pulverizate în jet de plasmă pentru o mai bună funcționare a utilajului tehnologic

Autor: Dr. E. Galușca
Cercetările efectuate în ultimii ani, bazate pe un număr mare de experimente, au demonstrat că fenomenele şi procesele tribologice care se produc în stratul superficial au un caracter interdisciplinar.Descarcă

Analiza modelelor de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor pentru teritoriul Republicii Moldova

Autor: Drd. Ana Vlasenco
Începând cu 1999, în Republica Moldova a fost stabilit sistemul geodezic naţional MOLDREF99 bazat pe sistemul ETRS89 (European Terestrial Reference System 1989) și proiecția Transversal Mercator pentru Moldova (TMM) [1].Descarcă

Modelarea materialelor organice cu eficiență termoelectrică ridicată

Autor: membru al Academiei Internaționale de Termoelectricitate A. Casian
Materialele cu eficiență termoelectrică ridicată se aplică în dispozitive-convertoare care servesc pentru transformarea directă a căldurii în energie electrică fără utilizarea generatorului rotativ sau a energiei electrice în răcire fără compresor.Descarcă