Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Fizică şi ştiinţe inginereşti

Analiza modelelor de determinare a parametrilor de transformare a coordonatelor pentru teritoriul Republicii Moldova

Autor: Drd. Ana Vlasenco
Începând cu 1999, în Republica Moldova a fost stabilit sistemul geodezic naţional MOLDREF99 bazat pe sistemul ETRS89 (European Terestrial Reference System 1989) și proiecția Transversal Mercator pentru Moldova (TMM) [1].Descarcă

Modelarea materialelor organice cu eficiență termoelectrică ridicată

Autor: membru al Academiei Internaționale de Termoelectricitate A. Casian
Materialele cu eficiență termoelectrică ridicată se aplică în dispozitive-convertoare care servesc pentru transformarea directă a căldurii în energie electrică fără utilizarea generatorului rotativ sau a energiei electrice în răcire fără compresor.Descarcă

Noi nanomateriale electronice multifuncționale

Autor: dr., conf. cercet. Lidia Ghimpu
Interesul cercetărilor actuale este centrat pe tehnologii cost-efective, care permit obținerea atât a structurilor sau nanostructurilor 1D și 2D, cât și 3D.Descarcă

Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un sistem de atomi artificiali

Autor: cercet. șt. S. Cârlig, dr. hab. M. A. Macovei
Faptul că lumina poate exercita o forță asupra obiectelor macroscopice este cunoscut de peste 100 de ani.Descarcă

Aportul ingineriei Republicii Moldova în dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor moderne (II)

Autor: Acad. Ion Bostan
Evoluția științelor inginerești în Republica Moldova în perioada 1970–1990 este marcată de extinderea tematicii investigațiilor științifice.Descarcă

Avantajele excepţionale ale transmisiilor precesionale în contextul dezvoltării „transmisiilor moleculare”, nominalizate cu Prem

Autor: Acad. Ion Bostan
Cel mai reprezentativ exemplu al traseului evolutiv de la imaginaţia fantastică la tehnologii şi aplicaţii reale în domeniul ingineriei poate fi considerat „Hiperboloidul inginerului Garin” descris în romanul ştiinţifico-fantastic cu acelaşi nume al lui Aleksei Tolstoi.Descarcă

Simetria reversării timpului și rolul ei în sinteza controlată a compușilor coordinativi binucleari

Autor: M. c. I. Geru
Simetria în raport cu reversarea timpului este una din concepțiile fundamentale ale fizicii, pe când sinteza chimică (în cazul dat, sinteza compușilor coordinativi binucleari) constituie un proces dinamic de creștere a poli- și monocristalelor în anumite condiții.Descarcă

Nanotehnologiile schimbă lumea

Autor: Acad. I. Tighineanu
În condiţiile lumii moderne, progresul economic depinde, în primul rând, de gradul de mobilizare şi utilizare tot mai intense a resurselor proprii – umane, materiale, financiare.Descarcă

Elaborarea umpluturilor termostabile pentru produse de panificaţie

Autor: Dr., cercet. șt. Janna Cropotova, dr., conf. cercet. Svetlana Popel, cercet. șt. Elena Draganova, cercet. șt. Lidia Parşacova, cercet. șt. Alexandra Colesnicenco, cercet. șt. Elena Pîrgari
Actualmente pe plan mondial se observă o tendinţă de diversificare a producţiei în baza materiei prime de fructe şi pomuşoare procesate (gemuri, dulceţuri, jeleuri, umpluturi etc.) cu caracteristici termostabile, care ar putea rezista temperaturilor înalte în cuptor fiind supusă coacerii în compoziţia produselor de panificaţie.Descarcă

Laserul polaritonic – triumf al cercetărilor fundamentale și tehnologiilor moderne

Autor: Acad. Sveatoslav Moscalenco, acad. Ion Tighineanu
În acest articol se va face o trecere în revistă a investigaţiilor efectuate în ultimele decenii ale fenomenului de Condensare Bose-Einstein (CBE) într-un sistem bidimensional (2D) de polaritoni în microcavităţi formate din nanostructuri semiconductoare.Descarcă