Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

In memoriam

Un aport esenţial la ştiinţa Moldovei: profesorul Iulia Boiarskaia

Iulia Stanislav Boiarskaia s-a născut la 29 martie 1928 în oraşul Zaporojie din Ucraina. În timpul celui de-al doilea război mondial, familia ei a fost evacuată în Krasnoiarsk. Mama şi fratele se angajaseră la uzina de tancuri, iar Iulia făcea şcoala medie. Starea de spirit în sânul familiei era patriotică. Fratele Eugen, cu toate că era scutit de serviciul militar, a
plecat voluntar la război şi a căzut pe câmpul de luptă în anul 1944.

Un fizician strălucit, doctoral Evgheni Moscalenco

Autor: Acad. S. Moscalenco
Doctorul Evgheni Sveatoslav Moscalenco, originar din Republica Moldova, s-a născut la Chişinău în ziua de 5 mai 1963. A absolvit şcoala medie din Chişinău în 1980 şi Universitatea de Stat din Sankt Petersburg în 1986. A fost doctorand la Institutul Fizico-Tehnic (IFT) „A.F. Ioffe” al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, în Laboratorul de Spectroscopie optică a corpului solid condus de
academicianul A.A. Kaplianskii şi a obţinut gradul de doctor (candidat) în ştiinţele fizico-matematice în anul 1991.

Patriarhul teatrologiei naţionale

Autor: Dr. hab. Tudor Stavilă, Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM
Chiar dacă am lucrat mulţi ani împreună, ne convingem că nici astăzi nu cunoaştem prea multe despre colegul şi Omul care a stat la originile şi începuturile studierii artelor din Republica Moldova.

Cercetătorul relaţiilor literare moldo-ucrainene

Autor: Dr. Dumitru Apetri, Institutul de Filologie, AŞM
La 7 iunie a.c., sub egida Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, a Centrului de Etnologie, a Sectorului de Etnologie a ucrainenilor şi a Comunităţii ucrainenilor „Petru Movilă” din municipiul Chişinău, la AŞM a avut loc Simpozionul ştiinţific anual cu participare internaţională „In memoriam Constantin Popovici”.

Trecutul este cu totul imprevizibil. O revenire necesară la Ion Vatamanu

Autor: Dr. hab. Aliona Grati
Titlul de faţă are drept pretext cunoscuta butadă a lui Orwell: „Nimic nu este mai imprevizibil decât trecutul”. Renumitul scriitor englez se referea la faptul că în comunism trecutul deveniseră un bun interpretabil, o fi cţiune convenabilă pentru a justifica prezentul.

Dimensiunile personalităţii acad. Silviu Berejan

Autor: Gheorghe Popa
În zilele când lumea intelectuală (şi nu numai intelectuală!) românească (şi nu numai românească!) evocă personalitatea regretatului acad. Silviu Berejan, de la naşterea căruia s-au împlinit 85 de ani, Universitatea bălţeană parcă ar avea motive
să fie cu sufletul împăcat.

Andrei Negru – perseverenţă botezată la izvorul veşniciei

Autor: Dr. Eugenia Manea-Cernei
În fulguirea lentă a amintirilor se profilează un bărbat de vreo 29-30 de ani, cu ochi migdalaţi, o frunte înaltă, gânditoare, conturată de un păr buclat, foarte bogat, de culoarea abanosului.

Acad. Iachim Grosul: contribuţii la ştiinţa istorică

Autor: Membru corespondent al AŞM, Demir Dragnev
În istoria ştiinţei din Republica Moldova din perioada postbelică un loc de frunte îl ocupă Iachim Grosul. Savant notoriu, el a condus procesul de constituire a ştiinţei academice din republică.

Гросул Яким Сергеевич – ученый, организатор науки, человек (к 100-летию со дня рождения)

Autor: Член-корреспондент АНМ, Владимир Царанов
Ученые Академии наук и научная общественность Республики Молдова 21 сентября с. г. отметили 100-летний юбилей со дня рождения Я. С.

Primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Autor: Acad. Teodor Furdui
Întreaga viaţă, activitate ştiinţifi că, pedagogică şi managerială a academicianului Iachim Grosul, precum şi opera sa de cercetare istorică reprezintă un model de abnegaţie şi dăruire.