Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

In memoriam

Fenomenul Nicolae Anestiadi

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
Inestimabile sunt meritele profesorului N. Anestiadi, dar preţuirea posterităţii este pe măsură. Astăzi, Catedra de chirurgie pe care a condus-o îi poartă numele, precum şi Asociaţia Chirurgilor în fruntea căreia s-a aflat mulţi ani.Descarcă

O moștenire valoroasă lăsată de Academicianul Petru Soltan

Autor: Acad. Mitrofan Ciobanu, Dr. hab., prof. univ. Sergiu Cataranciuc
Academicianul Petru Soltan îşi trage obârşia dintr-un reper al paradoxului. Viaţa sa se aseamănă cu o adevărată simfonie a cifrelor, acordată în stilul şcolii sale, din care a modelat o numărătoare pentru discipoli.Descarcă

Fondatorul Politehnicii

Autor: Acad. Ion Tighineanu, Dr. hab. Veaceslav Ursachi
În acest an, comunitatea academică din Republica Moldova și din alte țări celebrează 90 de ani de la nașterea regretatului academician Sergiu Rădăuţanu, savant remarcabil, organizator al cercetării științifice și al învățământului tehnic superior, om politic și de o mare cultură, adevărat patriot al neamului.Descarcă

La plecarea patriarhului oenologiei românești, Acad. Valeriu D. Cotea

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina
Personalitate marcantă a științei românești, academicianul Valeriu D. Cotea se înscrie în elita mondială a savanţilor din domeniile viticulturii şi oenologiei.Descarcă

Maria Bieșu: fațetele vocației

Autor: Dr. Parascovia Rotaru
După debutul pe scena lirică din Chișinău în rolul principal din opera Tosca de Puccini, în anul 1962, presa de la noi scria următoarele: „Maria Bieșu a demonstrat capacități de artistă prin ținuta firească, iar prin voce – har ales... ”Descarcă

Şcola de geometrie discretă și cristalografie matematică și profesorul universitar Alexandru Palistrant

Autor: Dr. hab., prof. univ. Alexandru Lungu
În toamna anului 1960, trei geometricieni-simetrişti – A. Zamorzaev, A. Palistrant şi E. Galearschi, susţinuţi de la bun început de fizicienii teoreticieni V. Moscalenco, S. Moscalenco şi E. Pocatilov, au organizat în cadrul Universităţii de Stat din Moldova un seminar
ştiinţific pe probleme matematice de cristalografie.Descarcă

Ctitor al filologiei românești Acad. Nicolae Corlăteanu la 100 de ani de la naştere

Autor: Dr. hab. Anatol Eremia
Acad. Nicolae Corlăteanu face parte din pleiada marilor noştri înaintaşi, ctitor al filologiei româneşti din spaţiul de la est de Prut. Savantul şi-a consacrat plenar viaţa ştiinţei şi profesiei de pedagog, făurind opere de pionierat şi de valoare ştiinţifică incontestabilă,
lăsând urmaşilor o bogată moştenire lingvistică şi o adevărată comoară cultural-spirituală.Descarcă

Academicianul Anatol Kovarski, ctitor al Şcolii naţionale de geneticieni şi amelioratori

Autor: Membru corespondent al AŞM Andrei Palii, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Acum 110 ani, la 24 ianuarie 1904, în satul Popovca, gubernia Cernigov s-a născut Anatol Kovarski. După absolvirea şcolii reale nr.2 din Harcov, în toamna anului 1920 a fost înmatriculat la Institutul Agricol din Harcov, pe care l-a absolvit în 1924.
Descarcă

Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei filosofiei

Autor: Dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână, Institutul de Istorie al AŞM
Cunoscut om de ştiinţă, experimentat organizator al activităţii ştiinţifice, academicianul Dimitrie Ursul s-a născut la 10 noiembrie 1913 într-o familie de ţărani din satul Piscul-Lung, regiunea Odessa. După absolvirea, în 1929, a Şcolii tehnice profesionale din Ananiev, lucrează aproape un deceniu, până în 1939, învăţător într-o şcoală rurală. Între anii 1939-1946 şi-a făcut serviciul militar, trecând prin vâltoarea şi pârjolul celui de al Doilea Război Mondial.
Descarcă

Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova

Autor: Dr. hab. Mihail Iovu, Dr. Ion Cojocaru, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Academicianul Andrei Andrieş s-a născut la 24 octombrie 1933 în comuna Buiucani (în prezent sector al Chişinăului). După absolvirea în anul 1951 a şcolii medii, s-a înscris la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică.
Descarcă