Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

In memoriam

Fondator al unei şcoli ştiințifice valoroase în domeniul fizicii teoretice

Autor: Academician Sveatoslav Moscalenco, Doctor în ştiinţe fizico-matematice Igor Podlesnîi
Profesorul universitar, doctorul habilitat în ştiinţe fizico-matematice Piotr Hadji, colaboratorul ştiinţific principal timp de mulţi ani al Laboratorului de Teorie a Semiconductorilor şi Electronică Cuantică, în ultimii ani consultant al Laboratorului de Fizică Teoretică „Vsevolod Moscalenco” al Institutului de Fizică Aplicată, va rămâne în istoria științei moldoveneşti drept fondator al unei şcoli ştiințifice vaste în domeniul fizicii teoretice.Descarcă

Un clasic al științei fizice

Autor: Academician Mircea Bologa
 Evocările pe care le publicăm, adunate și puse la dispoziția revistei „Akademos” de către academicianul Mircea Bologa, vin să dezvăluie atât contribuția acad. V. Moscalenco la dezvoltarea fizicii, cât și calitățile sale umane de o rară perspicacitate.Descarcă

Constantin Gudima, un deschizător de drumuri

Autor: Mircea Baznat
În luna martie curent, comunitatea științifi că din Moldova a suferit o pierdere grea în persoana regretatului Constantin Gudima, un savant de o valoare inestimabilă.Descarcă

Savantul care a atins culmile științei folcloristice

Autor: dr. Mariana Cocieru
Etnologul Gațac trece în eternitate la 20 februarie 2014, lăsând în urma sa numeroase studii teoretice și practice, valoroase pentru parcursul științifi c actual al folcloristicii din întreaga lume, precum și discipoli care să-i continue inovațiile, proiectele și direcțiile de
cercetare.Descarcă

Noi mecanisme de deformare plastică a cristalelor

Autor: Acad. S. Moscalenco
Profesorul Iulia Boiarskaia (29.03.1928–15.01.1996), împreună cu colaboratorii săi, a elaborat în anii 1960, în premieră științifică absolută, modelul curgerii materialului şi a descoperit mecanismul impulsiv de deformare plastică în procesele de microindentare a cristalelor.Descarcă

Prima și marea dragoste a maestrului Ion Ungureanu

Autor: Dr. Nicolae Mătcaș
Prima dragoste a poetului Ion Ungureanu l-a vrăjit încă de pe când, în bogata pentru acele timpuri bibliotecă a tatălui său, ţăran neinstruit de la coarnele plugului, i s-a dezvăluit misterul literelor de tipar împrăştiate ca nişte miei zburdalnici pe pajiştea albă a paginii de carte, cuvântul care i-a trezit fiorul inimii şi strălucirea minţii, sentimentul unor aripi care dau să încolţească din subsuori, al zborului spre cer şi al levitaţiei în nemărginirea spaţiului şi a timpului.Descarcă

Botanist de talie internațională. In memoriam Acad. Andrei NEGRU (1937–2017)

Autor: Dr., conf. cercet. Valentina Cantemir
Acad. A. Negru a contribuit cu generozitate la promovarea tineretului studios, a depus eforturi susţinute pentru pregătirea cadrelor naţionale în domeniul biologiei vegetale.Descarcă

Anatol Codru. Realitatea la modul poetic

Autor: Dr. Dumitru Olărescu
Exegeţii creaţiei poetice şi cinematografice a lui Anatol Codru au emis multiple caracteristici referitoare la opera, dar şi la individualitatea acestuiaDescarcă

Ilustru agrochimist și manager al științei

Autor: Acad. Gheorghe Duca, Acad. Boris Gaina, Dr. Gheorghe Tudorache
Dragostea pentru moșia strămoșească, admirația pentru bogăția gliei, stima față de consătenii harnici, dar și îndemnul părinților de a-și vedea odrasla mai aproape de casă și un stâlp la bătrânețe, toate acestea l-au făcut pe Simion Toma să îmbrățișeze profesia de
agronom.Descarcă

Aacademicianul Eugen Popușoi - primus inter pares

Autor: Acad. Gheorghe Ghidirim
În final trebuie să menționez că profesorul, academicianul E. Popușoi chiar din anii studenției și pe tot parcursul vieții (s-a stins din viață prematur, în 2001) s-a deosebit de cei din jur prin multe calități performante.Descarcă