Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Societatea cunoaşterii

Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate

Autor: Membru corespondent al A.Ş.M. Grigore Belostecinic
Este evident că apariţia cărţii academicianului Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, întitulată Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge society) nu poate să rămână în afara atenţiei mediului academic şi universitar din Republica Moldova.