Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Societatea cunoaşterii

Сначала социальная среда, сознание и креативность создали самого человека, а не труд, как писал Энгельс

Autor: Академик Ф.И.Фурдуй, Институт физиологии и санокреатологии АН Молдовы
В связи с тем, что в конце 2012 года Высшим Советом по науке и технологическому развитию я был отмечен в номинации «Ученый года» за цикл работ по развитию санокреатологии, а не за создание этой науки, я решил свою предполагаемую речь при вручении памятной символики посвятить не успехам и задачам этой, по существу новой наук

Simboluri heraldice academice noi (IV)

Autor: Dr. Silviu Andrieş-Tabac
Aprobarea stemei şi drapelului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei la sfârşitul anului 2011 a prilejuit o nouă fasciculă a serialului nostru heraldic. Cu această ocazie, prezentăm şi simbolurile a două dintre cele mai importante universităţi din ţara noastră – Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău – ambele subordonate ştiinţific sistemului Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Participarea la programul AŞM-OIM experienţă personală, beneficii, perspective de colaborare

Autor: Prof. univ., dr. Adriana BÎRCĂ Universitatea „George Bariţiu” Braşov, România
După cum menţionează Jean-Claude Bolay în lucrarea Diaspora intelectuală, ambasador al ştiinţei ţării de origine [2], tendinţa de a migra dintr-o regiune în alta, oricare ar fi cauzele, dar mai ales din ţările în curs de dezvoltare către ţările industrializate, va fi în creştere de acum încolo, deoarece ţările industrializate sunt solicitate de migranţi cu o calificare înaltă.

Căile de contracarare a exodului de creieri pentru Republica Moldova

Autor: Dr. Dorin Duşciac, inginer-cercetător, Comisariatul pentru Energie Atomică şi Energiile Alternative, Saclay, Franţa
Începând cu primii ani de independenţă, Republica Moldova s-a confruntat cu fenomenul generic denumit „exodul creierilor”. Esenţa lui constă în plecarea în afara ţării, într-un număr deosebit de important şi pentru o perioadă nedefi nită de timp, a persoanelor cu înaltă calificare.

Место исследователей Молдовы в мировом информационном процессе. Наукометрический анализ

Autor: Член кор. AН Молдовы Александр Дикусар
Взаимосвязь развития науки и социально-экономического развития общества всегда рассматривалась как достаточно очевидный и даже тривиальный факт.

Ştiinţa enciclopedică, domeniu al cercetării academice

Autor: dr. conf. univ. Constantin Manolache, director, Institutul de Studii Enciclopedice dr. Didina Ţăruş