Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Unele consideraţii privind oportunităţile integrării ştiinţei moderne

Autor: Dr. hab. Anatol Rotaru
Societatea modernă în procesul său de dezvoltare se confruntă cu multiple probleme. Etapa actuală se caracterizează nu doar prin reevaluarea întregii metodologii de cunoaştere, ci şi printr-o continuă investigare a noilor paradigme ale cercetării şi inovării în vederea accelerării procesului de dezvoltare a societăţii. Ştiinţa, ca un sistem autoorganizat, trece continuu printr-un şir de reorganizări succesive cu caracter neliniar menite să asigure ascensiunea cunoaşterii, competitivitatea procesului de inovare.

Молдова в зеркале исследований ученых-гуманитариев России

Autor: Акад. Ю.Л. Воротников
В статье речь пойдет о тех исследованиях, которые проводятся по грантам Российского гу- манитарного научного фонда (РГНФ). Но внача- ле несколько слов о самом Фонде

Spaţiul de cercetare al UE, deschis ţărilor vecine

Autor: Zoran Stancic, şef-adjunct al Directoratului General pentru Cercetare, Comisia Europeană
Intenţia de a reforma sistemul educaţional şi de cercetare, declarată de participanţii la actuala conferinţă, este una ambiţioasă şi salutară. Ea presupune în egală măsură consolidarea impactului programelor de cercetare şi dezvoltarea politicilor direcţionate în domeniul cooperării internaţionale.

Oportunităţi pentru comunităţile ştiinţifice din ţările de origine

Autor: Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei integrare europeană şi cooperare internaţională, A.Ş.M.
Tranziţia continuă a statului nostru, ignorarea sectorului de cercetare-inovare în calitate de prioritate pentru dezvoltare, degradarea infrastructurii ştiinţifi ce, lipsa oportunităţilor pentru afi rmare profesională, de comun cu atractivitatea materială şi morală a centrelor ştiinţifi ce din statele dezvoltate, sunt doar câţiva dintre factorii care au favorizat, în istoria contemporană a Republicii Moldova, emigraţia din rândul potenţialului ştiinţifc autohton.