Akademos - Revista de știinta, inovare, cultura si arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Proiectul promitheas

Autor: Dr. hab., prof. univ. Mihail CHIORSAC
Proiectul PROMITHEAS, lansat în cadrul Programului FP7 şi finanţat de Uniunea Europeană, îşi propune să susţină investigaţiile ştiinţifice din ţările riverane Bazinului Mării Negre în cele mai actuale domenii de interes comun.

Diaspora stiinţifică va impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova

Autor: Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM, Vitalie Varzari, specialist principal
Mobilitatea internaţională a talentelor este esenţială pentru procesul de dezvoltare. Persoanele cu înaltă calificare din diasporă pot fi punţi de legătură spre pieţele şi sursele internaţionale de investiţii. Reprezentanţii influenţi ai diasporei pot oferi expertiză, contribui la dezbateri publice şi formarea de opinii, sunt în măsură să articuleze planuri de reformă, să ajute la elaborarea şi implementarea unor politici novatoare.

Colaborare bilaterală moldo-germană în domeniul plantelor medicinale

Autor: Dr. Oleg Budeanu, Universitatea AŞM
Generarea şi exploatarea cunoaşterii au devenit surse vitale ale creşterii bunăstării pe plan global. Cunoaşterea reprezintă totodată elementul central ce determină competitivitatea. De aceea, statele lumii, în special cele dezvoltate, s-au angajat în generarea sistematică a acesteia, degajând şi perfecţionând sisteme naţionale şi interacţiuni internaţionale tot mai sofisticate.

Modelarea creşterii arborilor şi arbuştilor (topiary)

Autor: Dr., cercet. conf. Alexandru Teleuţă, dr., cercet. conf. Eugeniu Alexandrov, Grădina Botanică (Institut), AŞM
În cadrul Programului operaţional comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană, a demarat proiectul Iniţiativă transfrontalieră pentru dezvoltarea unui spaţiu ludic prin intermediul artei Topiare pentru scopuri educative şi de relaxare (TopArt).

Cercetarea ştiinţifică bilaterală moldo-italiană. Schimb de oameni şi culturi. Studiu de caz Italia-Republica Moldova

Autor: Dr. Silvia Corlăteanu-Granciuc
Relaţiile oficiale moldo-italiene au căpătat substanţă juridică după vizita în Republica Moldova a dlui Piero Fassino, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al Italiei, la 20 martie 1997.

Complecşii fotocatalitici în vizorul echipei moldo-româno-engleze.

Autor: Acad. Constantin Turtă
Din start ţin să menţionez că proiectul trilateral anunţat în titlu subscrie „Acţiunilor Maria Curie”, program internaţional care ajută instituţiile de cercetare să stabilească sau să consolideze, pe termen lung, cooperarea cu alte structuri ştiinţifice, un schimb coordonat şi reciproc pentru personalul lor.

Mobilitatea academică în contextul PC7

Autor: Dr., conf. univ. Diana Stah
Spaţiul academic a fost, de-a lungul timpului, considerat unul elitist şi, în mod tradiţional, izolat de restul societăţii. Contextul socio-economic actual impune noi rigori, astfel încât cercetătorii sunt centraţi pe problemele reale cu care se confruntă cetăţeanul simplu, acesta din urmă fi ind, de cele mai multe ori, contribuabilul care susţine financiar domeniul cercetării.

Antrenarea elevilor în activităţi internaţionale

Autor: Iurie Cristea, Director, Liceul AŞM
Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind asocierea la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică reprezintă o dovadă clară că ştiinţa naţională are în sine toate condiţiile esenţiale pentru dezvoltare şi afirmare.

Diaspora intelectuală, ambasador al ştiinţei ţării de origine

Autor: Interviu cu Jean-Claude Bolay, sociolog, dr. în ştiinţe politice şi cu Gabriela Tejada, dr. în ştiinţe politice, Institutul Federal de Tehnologii din Lausanne(Elveţia)
–Ce se întâmplă astăzi în lume, la nivel global, în ceea ce priveşte exodul creierilor? Cum evoluează acest fenomen? Jean-Claude Bolay: –În primul rând, tendinţa de a migra dintr-o regiune în alta, oricare ar fi cauzele, dar mai ales din ţările în curs de dezvoltare către ţările industrializate, va fi în creştere de acum încolo, deoarece ţările industrializate sunt solicitate de migranţi cu o calificare înaltă.

“Ştiinţa va salva Omenirea, dacă va fi ajutată”. Interviu cu acad. Boris Paton, preşedintele ANŞ a Ucrainei

- Dle academician, cum evaluaţi situaţia ştiinţei în spaţiul postsovietic?
- Slavă Domnului, ştiinţa şi-a găsit o continuitate. Cu toate acestea, ne-am dori o dezvoltare mai efi cientă. Difi cultăţile pe care le parcurg aceste state au un impact negativ asupra ştiinţei, de aceea condiţia ştiinţei astăzi nici pe departe nu ne satisface.