Akademos - Revista de Stiinta, Inovare, Cultura si Arta

Academia de Stiinte a Moldovei

Cooperare internaţională şi integrare europeană

Comunicarea științifică în contextul științei deschise

Autor: Autor: dr. hab., conf. univ. Aurelia Hanganu
Scopul articolului de față constă în a prezenta situația curentă în ce privește comunicarea științifică în contextul Științei Deschise, precum și a promova principiile de comunicare academică ce ar fi conformă cerințelor actuale ale Spațiului European de Cercetare.Descarcă

Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Autor: Acad. Gh. Duca, Dr., conf. cercet. O. Bogdevici
Dunărea, ca lungime, este al doilea fluviu din Europa şi primul în UE. Râul parcurge aproximativ 2 850 km, legând Pădurea Neagră de Marea Neagră, traversând zece ţări şi având afluenţi din patru ţări.Descarcă

Cooperarea academică în cadrul OCEMN

Autor: Dr. hab. Victor Țvircun
 Odată cu fondarea Organizaţiei de Cooperare Economică a ţărilor din regiunea Mării Negre din 25 iunie 1992, problema colaborării statelor-membre în domeniul ştiinţei, educaţiei, culturii şi tehnologiilor informaţionale a devenit una prioritară [1].Descarcă

Международная ассоциация академий наук – эффективная платформа для международного сотрудничества

Autor: Михаил Барбулат,, Директор Департамента европейской, интеграции и международного, сотрудничества, Академия наук Молдовы; Игорь Серотила, Консультант, Академия наук Молдовы
В этом году исполняется 20 лет со дня основания Международной Ассоциации Академий Наук (МААН). За время своего существования, МААН внесла существенный вклад в развитие научно-технического и инновационного сотрудничества между странами – членами Ассоциации.
Descarcă

Ajustarea sistemului statistic la standardele uniunii europene

Autor: Dr., conf.univ. Aurelia Şuşu-Ţurcan
În cursul reformelor socio-politice şi economice, Republica Moldova se confruntă cu problema alegerii unor direcţii eficiente pentru dezvoltarea ulterioară. O condiţie necesară pentru creşterea dinamică a economiei naţionale este trecerea la economia bazată pe cunoaştere, care exercită o influenţă puternică asupra tuturor domeniilor de activitate, dar mai cu seamă asupra celui ştiinţifi co-tehnic, industrial, fi nanciar şi instituţional.
Descarcă

Electrohimiceschii templatnii sintez – novii metod polucenia functionalinih nanomaterialov

Autor: A.I. Dicusar- membru corespondent al AŞM
Развитие различных отраслей промыш- ленности тесно связано, с одной стороны, с миниатюризацией изделий, а с другой – с получением функциональных материалов, обладающих специальными свойствами (электрическими,
магнитными, механическими и др.)
Descarcă

Using mini-radar network for flood forecasting in Moldova-hydrorad project

Autor: Valeriu CAZAC 1* John KALOGIROS 1 Marios ANAGNOSTOU 1 Frank MARZANO 2 Juan STELLA 3 Emmanouil ANAGNOSTOU 3 Errico PICCIOTTI 2 Giovanni CINQUE 2 Mario MONTOPOLI 2 Livio BERNARDINI 2 Andrea VOLPI 4 Andrea TELLESCHI 4 1* National Coordinator of HYDRORAD Project in Moldova 1 National Observatory from Athens, Greece 2 HIMET, High Innovation in Meteorology, L’Aquila, Italia 3 Civil and Environmental Engineering, University of Connecticut, Storrs, USA 4 ELDES, ELI International Company, Firenze, Italia
Rainfall estimates based on classical weather radar observations have quantitative limitations mainly due to the lack of uniqueness in the relationship of the single radar measurable (refl ectivity) to the associated rainfall intensity.
Descarcă

Tehnologii şi soluţii pentru învăţământ modern

Autor: Silvia EVTODIEV1 Rodica MATEIAN2 Călin MATEIAN3 Svetlana MARDARI4 Igor EVTODIEV5 1,5 Universitatea de Stat din Moldova 2,3SC Alfavega, România 4Unità, Associazione Culturale dei provenienti dall’ex URSS, Italia
Traseul performanţelor olimpice materializate în crearea Centrului de Excelenţă pentru Educaţie Modernă Moldo-Român
Încadrarea Republicii Moldova în spaţiul european al educaţiei şi instruirii este un imperativ al timpului [1,2] care reclamă implementarea noilor tehnologii educaţionale folosind cele mai moderne resurse educaţionale, inclusiv interactivitatea.
Descarcă

Sisteme fotovoltaice pe baza compuşilor binari cu cost redus de producţie pe suporturi flexibile

Autor: Dr., conf. univ. Tamara POTLOG
Scurtă prezentare a proiectului. Proiectul „FLEXSOLCELL” („Elaborarea celulelor fotovoltaice cu straturi subţiri de efi cienţă înaltă pe baza compuşilor II-VI formate dintr-o singură joncţiune şi cu mai multe joncţiuni pe suporturi flexibile”) se înscrie ca mesaj printre proiectele strategice ale Uniunii Europene, având în vedere importanţa ce se acordă la acest început de mileniu tehnologiilor de producere a energiei regenerabile.
Descarcă

Sănătatea populaţiei în perioada transformărilor sociale

Autor: Dr. Lilia PLUGARU
Sănătatea populaţiei este un indice integrat al dezvoltării sociale a unei ţări şi un element esenţial al calităţii vieţii şi bunăstării la care trebuie să aspire orice fiinţă umană pentru a se putea realiza plenar. Pentru a trăi în condiţii de viaţă decente.
Descarcă